Matsskýrslur

30.4.2018 : Suðurlandsvegur um Hveragerði - breyting

Fyrirspurn um matsskyldu til Skipulagsstofnunar og ákvörðun stofnunarinnar.  Um er að ræða breytingu á fyrirhugaðri færslu vegarins, á kaflanum frá Kambarótum að Varmá, suður fyrir Búrfellslínu 2 en áður var veginum ætlaður staður norðan línunnar.  Lesa meira

28.2.2017 : Vestfjarðavegur (60), milli Bjarkalundar og Skálaness - Matsskýrsla

Vestfjarðavegur yfirlit veglínur
Vegagerðin hefur lagt fram matsskýrslu fyrir Vestfjarðaveg milli Bjarkalundar og Skálaness, sem unnin er á grundvelli frummatsskýrslu. Framkvæmdin ber heitið Vestfjarðavegur (60), milli Bjarkalundar og Skálaness í Reykhólahreppi. Í skýrslunni er gerð grein fyrir framkomnum athugasemdum og umsögnum við frummatsskýrslu og tekin afstaða til þeirra. Þann 16. febrúar 2017 sendi Vegagerðin matsskýrslu til yfirlestrar Skipulagsstofnunar og hafa framlögð gögn verið yfirfarin. Skipulagsstofnun hefur móttekið matsskýrsluna í samræmi við 11. gr. laga nr. 106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

20.1.2015 : Vestfjarðavegur (60), Bjarkalundur - Eyri, Matsskýrsla (vegna endurupptöku)

Leið-B

Vegagerðin hefur farið þess á leit við Skipulagsstofnun að neytt verði heimildar í stjórnsýslulögum og/eða óskráðum almennum heimildum stjórnvalda til endurupptöku mála til að taka aftur upp hluta úrskurðar vegna umhverfismats um byggingu nýs vegar á sunnanverðum Vestfjörðum, leið B í 2. áfanga verksins sem liggur um Teigsskóg. Upphaflega matsskýrslan er hér birt ásamt beiðninni um endurupptöku og öðrum gögnum.

Lesa meira

27.9.2013 : Jökuldalsvegur (923) um Hrafnkelsdal - Matsskýrsla

Jökuldalsvegur (923)
Vegagerðin lagði fram matsskýrslu fyrir Jökuldalsveg (923) um Hrafnkelsdal, Fljótsdalshéraði þann 15. ágúst 2013. Þá var óskað eftir því við Skipulagsstofnun að matsskýrsla yrði tekin til meðferðar hjá stofnuninni í samræmi við 11. gr. laga nr. 106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum.

Matsskýrsla var unnin á grundvelli frummatsskýrslu. Í skýrslunni er gerð grein fyrir framkomnum athugasemdum og umsögnum við frummatsskýrslu og tekin afstaða til þeirra. 
Lesa meira

14.11.2011 : Vestfjarðavegur, Eiði-Þverá, Matsskýrsla

Vestfjarðarvegur, Eiði - Þverá


Vegagerðin hefur lagt fram matsskýrslu fyrir Vestfjarðaveg milli Eiðis og Þverár, sem unnin er á grundvelli frummatsskýrslu. Framkvæmdin ber heitið Vestfjarðavegur (60), milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði í Reykhólahreppi og Vesturbyggð.

Í skýrslunni er gerð grein fyrir framkomnum athugasemdum og umsögnum við frummatsskýrslu og tekin afstaða til þeirra.

Lesa meira

10.3.2011 : Axarvegur, Hringvegur í Skriðdal og Hringvegur um Berufjarðarbotn - Matsskýrsla

Axarvegur - Yfirlitsmynd

Vegagerðin hefur lagt fram matsskýrslu fyrir Axarveg, Hringveg í Skriðdal og Hringveg um Berufjarðarbotn sem unnin er á grundvelli frummatsskýrslu. Framkvæmdin ber heitið Axarvegur (939), Hringvegur (1) í Skriðdal og Hringvegur (1) um Berufjarðarbotn.

Í skýrslunni er gerð grein fyrir framkomnum athugasemdum og umsögnum við frummatsskýrslu og tekin afstaða til þeirra.

Lesa meira

16.6.2010 : Tvöföldun Suðurlandsvegar frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss

Suðurlandsvegur -

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. Það er niðurstaða Skipulagsstofnunar að áhrif tvöföldunar Suðurlandsvegar á milli Hveragerðis og Selfoss hafi óhjákvæmilega í för með sér talsverðar breytingar á hljóðvist og ásýnd svæðisins.....

Lesa meira

13.7.2009 : Skipulagsstofnun jákvæð gagnvart tvöföldun Suðurlandsvegar

Suðurlandsvegur fyrir ofan Litlu kaffistofuna

Það er niðurstaða Skipulagsstofnunar að óháð því hvaða kostur verður valinn við að tvöfalda og/eða aðskilja aksturstefnur á Suðurlandsvegi á milli Hólmsár og Hveragerðis, þá hafi þeir allir jákvæð áhrif á umferðaröryggi. Stofnunin telur sig hins vegar ekki hafa forsendur til að leggja mat á hver kostanna sé bestur m.t.t. umferðaröryggis.


Skipulagsstofnun gaf út álit sitt um mat á umhverfissáhrifum fyrir tvöföldun Suðurlandsvegar frá Hólmsá ofan Reykjavíkur að Hveragerði 13. júlí.

Lesa meira

15.4.2009 : Hringvegur um Hornafjörð

Hringvegur um Hornafjörð veglínur

Mat á umhverfisáhrifum Hringvegar um Hornafjörð. Vegagerðin lagði fram matsskýrslu í apríl 2009. Framkvæmdin sem hér um ræðir er 11-18 km löng veglagning, háð veglínum og nær frá bænum Lambleiksstöðum, yfir Hornafjarðarfljót á nýju brúarstæði og að Hringvegi við bæinn Haga skammt austan Hafnarvegar sem liggur að Höfn í Hornafirði (kort 1). Framkvæmdaaðili er Vegagerðin og leggur hún fram þrjár veglínur til skoðunar í mati á umhverfisáhrifum, leið 1, leið 2 og leið 3. Framkvæmdin styttir Hringveginn um 11-12 km eftir því hvaða veglína er valin.

Lesa meira

25.3.2009 : Norðfjarðargöng - Matsskýrsla

Norðfjarðargöng - Yfirlitsmynd

Vegagerðin áformar að byggja ný jarðgöng, Norðfjarðargöng, milli Eskifjarðar og Norðfjarðar í Fjarðabyggð í Suður-Múlasýslu.

 

Jarðgöngin verða 6,9-7,8 km löng og nýir vegir verða samtals 7,2-8,8 km langir beggja vegna gangamunna.


Í heild er um er að ræða 15,0-15,9 km langa framkvæmd sem verður hluti af Norðfjarðarvegi.

 

Lesa meira