Matsskýrslur
  • Breikkun Reykjanesbrautar yfirlitsmynd

Reykjanesbraut (41) Krýsuvíkurvegur-Hvassahraun matsskýrsla

29.7.2022

Vegagerðin áformar að breikka Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, frá Krýsuvíkurvegi að enda fjögurra
akreina brautarinnar á Hrauni vestan Straumsvíkur. Lengd vegkaflans er um 5,6 km og er þetta eini
kaflinn á Reykjanesbraut, frá Ásbraut í Hafnarfirði að Njarðvík, sem ekki hefur verið breikkaður.

Áformað er að breikka veginn í 2+2 aðskildar akreinar, breyta mislægum vegamótum við álverið í
Straumsvík, ISAL, útbúa vegtengingar að Straumi og Álhellu, byggja mislæg vegamót við Rauðamel og
útbúa tengingu að dælu- og hreinsistöð austan Straumsvíkur. Einnig er áformað að byggja undirgöng
fyrir gangandi og hjólandi rétt austan við álverið sem og eftirlitsstaði fyrir umferðareftirlit beggja
megin Reykjanesbrautar, austan við Straumsvík.

Matsskýrslan
Viðauki