Matsskýrslur

Hringvegur um Norðurárdal, Kjálkavegur - Heiðarsporður í Akrahreppi

Matsskýrsla, janúar 2003

6.2.2003

Skýrslur,fylgiskjöl og teikningar á pdf formi, stærð skráa í MB

Skýrsla, 4,2 MB Matsskýrsla stærri útgáfa til prentunar
Skýrsla, 0,7 MB Matsskýrsla minni útgáfa til skoðunar
Fylgiskjal 1, 0,1 MB Bréf frá eftirlitsráðgjafa Náttúruverndar ríkisins
Fylgiskjal 2, 0,1 MB Bréf frá Einari Gunnarssyni og Guðmundi L. Friðfinnssyni, 3. nóv. 2000
Fylgiskjal 3, 0,1 MB Bréf frá Guðmundi L. Friðfinnssyni, landeiganda Egilsár
Fylgiskjal 4, 0,1 MB Bréf frá Einari Gunnarssyni og Guðmundi L. Friðfinnssyni, 22. nóv. 2000
Fylgiskjal 5, 0,2 MB Bréf frá Jóhannesi Jóhannssyni og Þóru Jóhannesdóttur, landeigendum Silfrastaða
Fylgiskjal 6, 0,1 MB Bréf frá Veiðifélagi Skagafjarðar
Fylgiskjal 7, 0,1 MB Bréf frá stjórn Héraðsvatna- og Norðurárdeildar
Fylgiskjal 8, 0,5 MB Háplöntuflóra á fyrirhuguðum vegstæðum í Norðurárdal
Fylgiskjal 9, 0,4 MB Töflur úr skýrslu Veiðimálastofnunar
Fylgiskjal 10, 0,2 MB Verndargildi námusvæða
Fylgiskjal 11, 0,1 MB Yfirlit yfir mótvægisaðgerðir vegna vegaframkvæmda í Norðurárdal í Akrahreppi
Fylgiskjal 12, 0,1 MB Reið- og rekstrarleið. Bréf frá hreppsnefnd Akrahrepps
Fylgiskjöl 13-18, 0,1 MB Sundurliðun raskaðs svæðis skv. veglínum og votlendi á veglínum
Fylgiskjal 19, 0,3 MB Bréf frá nefnd um endurheimt votlendis
Fylgiskjal 20, 0,1 MB Bréf frá Landsvirkjun
Fylgiskjal 21, 0,2 MB Bréf frá Minjaverði Norðurlands vestra
Teikning 1, 0,4 MB Yfirlitsmynd
Teikning 2, 0,3 MB Framkvæmda- og rannsóknarsvæði
Teikning 3, 1,6 MB Afstöðumynd vegna leiðarvals
Teikning 4 - 1, 1,6 MB Grunnmynd 1 af 8
Teikning 4 - 2, 1,9 MB Grunnmynd 2 af 8
Teikning 4 - 3, 2,3 MB Grunnmynd 3 af 8
Teikning 4 - 4, 2,2 MB Grunnmynd 4 af 8
Teikning 4 - 5, 2,5 MB Grunnmynd 5 af 8
Teikning 4 - 6, 2,3 MB Grunnmynd 6 af 8
Teikning 4 - 7, 2,5 MB Grunnmynd 7 af 8
Teikning 4 - 8, 2,2 MB Grunnmynd 8 af 8
Teikning 5, 0,1 MB Kennisnið - Rofvörn við Norðurá
Teikning 6, 0,4 MB Slysakort 1996 - 1999
Teikning 7, 3,4 MB Gróðurkort
Teikning 8, 0,4 MB Helstu umhverfisþættir á framkvæmdasvæði
Teikning 9, 0,3 MB Staðsetning ljósmynda á rannsóknarsvæði
Teikning 10, 1,0 MB Áningarstaður við Kotá