Matsskýrslur
  • Suðurlandsvegur fyrir ofan Litlu kaffistofuna

Skipulagsstofnun jákvæð gagnvart tvöföldun Suðurlandsvegar

13.7.2009

Það er niðurstaða Skipulagsstofnunar að óháð því hvaða kostur verður valinn við að tvöfalda og/eða aðskilja aksturstefnur á Suðurlandsvegi á milli Hólmsár og Hveragerðis, þá hafi þeir allir jákvæð áhrif á umferðaröryggi.

Stofnunin telur sig hins vegar ekki hafa forsendur til að leggja mat á hver kostanna sé bestur m.t.t. umferðaröryggis.

Skipulagsstofnun gaf út álit sitt um mat á umhverfissáhrifum fyrir tvöföldun Suðurlandsvegar frá Hólmsá ofan Reykjavíkur að Hveragerði 13. júlí.

Álit Skipulagsstofnunar

Matsskýrsla Suðurlandsvegar (PDF 26,2 MB)  Ath. stór skrá

Helstu niðurstöður:

Það er niðurstaða Skipulagsstofnunar að óháð því hvaða kostur verður valinn við að tvöfalda og/eða aðskilja aksturstefnur á Suðurlandsvegi á milli Hólmsár og Hveragerðis, þá hafi þeir allir jákvæð áhrif á umferðaröryggi.

Stofnunin telur sig hins vegar ekki hafa forsendur til að leggja mat á hver kostanna sé bestur m.t.t. umferðaröryggis. Neikvæðustu umhverfisáhrif verða vegna lagningar 2+2 vegar með mislægum vegamótum, sem hefur í för með sér verulega neikvæð áhrif á nútímahraun og búsvæði fugla og talsvert neikvæð áhrif á gróður, landslag, fornminjar og útivist.

Umferðarmannvirki vegna 2+2 vegar í nágrenni byggðar hafi verulega neikvæð sjónræn áhrif.

Áhrif á hljóðvist af 2+2 vegi með mislægum vegamótum og hljóðvörnum muni hins vegar ekki verða verulega neikvæð. Áhrif framkvæmdarinnar á vatnsból og vatnalíf geta orðið talsvert neikvæð verði slys á framkvæmdatíma, en á rekstrartíma verði áhrifin ekki verulega neikvæð.

Áhrif 2+2 vegar með vegamót í plani muni verða talsvert neikvæð áhrif á nútímahraun en minni áhrif á lífríki, landslag, útivist, hljóðvist og fornminjar heldur en af 2+2 vegi með mislægum vegamótum.

Áhrif 2+1 vegar með vegamót í plani verða nokkuð neikvæð á hraun að mati Skipulagsstofnunar, en ekki verulega neikvæð áhrif á lífríki, landslag, útivist, hljóðvist og fornminjar.

Skipulagsstofnun telur að hvernig til tekst um áhrif framkvæmdarinnar og starfsemi sem henni fylgir á umhverfið sé háð verktilhögun sem kynnt hafa verið við meðferð málsins.