Matsáætlanir

24.8.2023 : Hringvegur (1a3/a4) um Síðu í Skaftárhreppi, milli Fossála og Breiðbalakvíslar - matsáætlun

Matsáætlun-teikning

Vegagerðin hefur lagt fram matsáætlun til Skipulagsstofnunar vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhugaðra samgöngubóta á Hringvegi (1-a3/a4) um Síðu, austan Kirkjubæjarklausturs í Skaftárhreppi.

Lesa meira

26.6.2023 : Færsla Hringvegar (1) um Mýrdal - Matsáætlun

Veglína í Mýrdal

Verið er að vinna að forhönnun veglínu um Mýrdal á grunni frumdraga frá árinu 2008 (Vegagerðin, 2008) og gildandi aðalskipulagi Mýrdalshrepps. Mat á umhverfisáhrifum verður unnið samhliða forhönnun veglínunnar til að tryggja að horft sé til umhverfissjónarmiða við útfærslu vegarins. Í matsáætlun er gerð grein fyrir hvernig áætlað er að staðið verði að mati á umhverfisáhrifum. Gerð er grein fyrir helstu framkvæmda- og áhrifaþáttum framkvæmdar, rannsóknaráætlun og fyrirhugaðri gagnaöflun. 

Lesa meira

28.6.2022 : Sæbrautarstokkur í Reykjavík - matsáætlun

Sæbrautarstokkur - yfirlitsmynd
Vegagerðin í samstarfi við Reykjavíkurborg hyggst leggja Sæbraut í stokk á um 1 km kafla er nær frá
Vesturlandsvegi og norður fyrir Kleppsmýrarveg í Reykjavík. Eitt af skilgreindum markmiðum með gerð stokka er að bæta umhverfisgæði í aðliggjandi byggð og tengja betur saman hverfi sem eru aðskilin með umferðarþungum stofnbrautum. Stokkalausnir eru einnig hugsaðar til að greiða götu Borgarlínunnar þar sem hún þarf að þvera stofnbrautir. Lesa meira

22.12.2020 : Færsla Hringvegar (1) um Mýrdal - drög að tillögu að matsáætlun

Færsla Hringvegar um Mýrdal kort

Vegagerðin auglýsir drög að tillögu að matsáætlun vegna færslu Hringvegar (1-b2_b4) um Mýrdal. Árið 2013 var Aðalskipulag Mýrdalshrepps 2012-2028 samþykkt með nýrri veglínu Hringvegar um Mýrdal, í jarðgöng sunnarlega í Reynisfjalli og sunnan við byggðina í Vík. Samgönguáætlun 2020-2024 gerir ráð fyrir fjármagni í undirbúning þessarar nýju veglínu. 

Lesa meira

1.12.2020 : Reykjanesbraut (41) Krýsuvíkurvegur-Hvassahraun. Tillaga að matsáætlun

Krýsvíkur - Hvassahraun yfirlitsmynd
Tillaga að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum vegna breikkunar Reykjanesbrautar í Hafnarfirði, frá Krýsuvíkurvegi að enda fjögurra akreina brautarinnar á Hrauni vestan 
Straumsvíkur í Hafnarfirði hefur verið send Skipulagsstofnun sem hefur hana í umsagnar- og ákvörðunarferli..  Lesa meira

26.10.2020 : Fjarðarheiðargöng - Tillaga að matsáætlun

Fjarðarheiðargöng - teikning

Vegagerðin hefur lagt fram tillögu að matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum Fjarðarheiðarganga. Allir geta kynnt sér tillöguna og lagt fram athugasemdir. Tilgangur framkvæmdarinnar er að bæta samgöngur á Austurlandi og hafa þar med jákvæð áhrif á samfélagið. Með jarðgöngum undir Fjarðarheiði verða samgöngur áreiðanlegri og öruggari.

Lesa meira

2.10.2020 : Reykjanesbraut (41) Krýsuvíkurvegur-Hvassahraun. Drög að tillögu að matsáætlun

Reykjanesbraut (41) Krýsuvíkurvegur-Hvassahraun

Vegagerðin auglýsir drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðrar breikkun Reykjanesbrautar í Hafnarfirði, frá Krýsuvíkurvegi að enda fjögurra akreina brautarinnar á Hrauni vestan Straumsvíkur.  Lengd vegkaflans er um 5,6 km og er þetta eini kaflinn á Reykjanesbrautinni, frá Ásbraut í Hafnarfirði að Njarðvík sem ekki hefur verið breikkaður.

Lesa meira

23.6.2020 : Fjarðarheiðargöng - Drög að tillögu að matsáætlun

Drög að tillögu að matsáætlun

Vegagerðin auglýsir drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra Fjarðarheiðarganga vegna mats á umhverfisáhrifum. Framkvæmdin hefur í för með sér breytingu á Seyðisfjarðarvegi (93) og Hringvegi (1) um Egilsstaði. Framkvæmdin er í sveitarfélögunum Fljótsdalshéraði og  Seyðisfjarðarkaupstað.

Lesa meira

25.5.2020 : Suðurlandsvegur (1) Bæjarháls að Hólmsá - tillaga að matsáætlun

Suðurlandsvegur (1) Bæjarháls að Hólmsá
Vegagerðin, í samvinnu við Reykjavíkurborg og Mosfellsbæ, áformar að tvöfalda Suðurlandsveg (1) frá vegamótum við Bæjarháls að Hólmsá ofan Reykjavíkur. Lagður verður 2 + 2 vegur og tengingum fækkað frá því sem nú er. Tekið er frá land þannig að mögulegt verður að byggja þrenn mislæg vegamót á síðari áföngum. Gerðir verða nýir reið-, hjóla- og göngustígar. Markmið framkvæmdarinnar er að auka umferðaröryggi allra fararmáta og tryggja greiðari umferð um Suðurlandsveg með því að aðskilja akstursstefnur. Vegurinn verður lagður í allt að fimm áföngum. Lesa meira

5.5.2020 : Strandavegur (643) um Veiðileysuháls. Tillaga að matsáætlun

Veiðileysuháls um Djúpavík

Fyrirhugað er að breyta legu Strandavegar (643) um Veiðileysuháls á kafla sem nær frá Kráku í Veiðileysufirði að Kjósará í Kjósarvík. Framkvæmdin er í sveitarfélaginu Árneshreppi í Strandasýslu. Strandavegi er ekki haldið opnum yfir háveturinn á kaflanum frá Bjarnarfirði að Gjögri og er Veiðileysuháls helsti farartálminn á þeirri leið. Með framkvæmdinni er stefnt að því að bæta vegasamgöngur milli byggðarinnar í Árneshreppi og annarra byggðarlaga, einkum að vetrarlagi.

Lesa meira

13.12.2019 : Strandavegur (643) um Veiðileysuháls Kráka - Kjósará í Árneshreppi - Drög að tillögu að matsáætlun

Strandavegur - Veiðileysuháls

Vegagerðin auglýsir hér drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Strandavegi (653) um Veiðileysuháls á kafla sem nær frá Kráku í Veiðileysufirði að Kjósará í Kjósarvík. Framkvæmdin er í sveitarfélaginu Árneshreppi. Núverandi Strandavegur er 11,6 km langur en gert er ráð fyrir að nýr vegur verði 11,8 km langur. Áætlanir eru um að meta umhverfisáhrif einnar veglínu, þ.e.a.s. veglínu 708. Frestur til að gera athugasemdir er til 20. janúar 2020.

Lesa meira

20.11.2019 : Suðurlandsvegur Bæjarháls að Hólmsá - drög að tillögu að matsáætlun

Áfangi 1: Bæjarháls - Norðlingavað

Vegagerðin, í samvinnu við Reykjavíkurborg og Mosfellsbæ, áformar að tvöfalda Suðurlandsveg frá vegamótum við Bæjarháls að Hólmsá ofan Reykjavíkur. Byggð verða þrenn mislæg vegamót. Aðlaga þarf reið-, hjóla og gönguleiðir að nýjum tvöföldum vegi. Byggður verður 2 + 2 vegur og tengingum verður fækkað frá því sem nú er. Markmið framkvæmdarinnar er að auka umferðaröryggi og tryggja greiðari umferð um Suðurlandsveg með því að aðskilja akstursstefnur. Vegurinn verður byggður í allt að fimm áföngum.

Lesa meira

5.9.2019 : Breikkun Vesturlandsvegar - drög að tillögu að matsáætlun

Breikkun Vesturlandsvegar
Vegagerðin kynnir tillögu að drögum að matsáætlun vegna breikkunar Vesturlandsvegar. Vegagerðin, í samráði við Reykjavíkurborg, hefur undanfarið unnið að undirbúningi vegna breikkunar Vesturlandsvegar á um 9 km kafla milli Varmhóla og vegamóta Hvalfjarðarvegar. Um er að ræða breikkun Vesturlandsvegar í 2+1 veg ásamt gerð þriggja hringtorga, þ.e. við Móa, Grundarhverfi og Hvalfjarðarveg. Samhliða breikkuninni verður vegtengingum fækkað og í staðinn gerðir hliðarvegir ásamt reiðstígum og stígum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Lesa meira

10.5.2019 : Viðhaldsdýpkun í Landeyjahöfn - Efnislosun í sjó. Drög að matsáætlun.

Efnislosun í sjó - kort

Vegagerðin kynnir drög að tillögu að matsáætlun vegna viðhaldsdýpkunar í Landeyjarhöfn og efnislosunar í sjó. Fyrirhuguð framkvæmd felst í viðhaldsdýpkun Landeyjahafnar eins og þörf er á til að hægt sé að sigla um höfnina og efnislosunar í sjó. Framkvæmd felur í sér nýjan og stærri efnislosunarstað, um 240 ha að stærð sem tekur við um 10 milljón m3.

Lesa meira

14.8.2018 : Þverárfjallsvegur í Refasveit og Skagastrandarvegur um Laxá - tillaga að matsáætlun

Yfirlitsmynd

Vegagerðin hefur sent Skipulagsstofnun til ákvörðunar tillögu að matsáætlun varðandi framkvæmdina Þverárfjallsvegur (73) í Refasveit og Skagastrandarvegur (74) um Laxá, í Blönduósbæ og Skagabyggð, í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum. Fyrirhugað er að byggja nýjan 8,5 km langan stofnveg frá Hringvegi austan Blönduóss að Þverárfjallsvegi (744), skammt sunnan við brú á Laxá. Frá nýjum vegi verður byggður um 3,3 km langur vegur til norðurs, með nýrri brú yfir Laxá, og inn á núverandi Skagastrandarveg norðan við Höskuldsstaði í Skagabyggð. Heildarlengd vega og brúar er um 11,8 km.

Lesa meira

18.5.2018 : Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur - tillaga að matsáætlun

Kort af framkvæmdasvæðinu
Vegagerðin hefur sent Skipulagsstofnun til ákvörðunar tillögu að matsáætlun varðandi framkvæmdina Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur (63) frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði, í Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ, í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum.
Lesa meira

15.2.2018 : Þverárfjallsvegur (73) í Refasveit og Skagastrandarvegur (74) um Laxá

Afstöðumynd af framkvæmdum

Vegagerðin auglýsir hér með drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda í Refasveit og um Laxá í sveitarfélögunum Blönduósbæ og Skagabyggð, Austur-Húnavatnssýslu.

Til stendur að byggja nýjan 8,5 km langan stofnveg frá Hringvegi austan Blönduóss að Þverárfjallsvegi (744), skammt sunnan við brú á Laxá. Frá nýjum vegi verður byggður um 3,3 km langur vegur til norðurs, með nýrri brú yfir Laxá, og inn á núverandi Skagastrandarveg norðan við Höskuldsstaði í Skagabyggð. Heildarlengd vega og brúar er um 11,8 km.

Lesa meira

5.7.2017 : Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur (63)

Drög að matsáætlun vegna Dynjandisheiði og Bíldudalsvegar

Vegagerðin auglýsir hér drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Vestfjarðavegi (60) um Dynjandisheiði og á Bíldudalsvegi (63) frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði. Framkvæmdin er í sveitarfélögunum Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ.

Lesa meira

24.9.2015 : Vestfjarðavegur (60) milli Bjarkalundar og Skálaness

Bjarkarlundur - Skálanes veglínur

Vegagerðin hefur sent Skipulagsstofnun tillögu að matsáætlun fyrir framkvæmd á Vestfjarðavegi (60) á milli Bjarkalundar og Skálaness í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandarsýslu til formlegrar ákvörðunar í samræmi við 8. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Drög að matsáætlun voru send umsagnar- og samráðsaðilum og auglýst á heimasíðu Vegagerðarinnar í júlí 2012 og hefur áætlunin verið endurskoðuð út frá ábendingum sem bárust.

Lesa meira

29.10.2014 : Sprengisandsleið (26) milli Suður- og Norðurlands, drög að tillögu að matsáætlun

Sprengisandur kort framkvæmdasvæði

Vegagerðin auglýsir hér með drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Sprengisandsleið (26) milli Suður- og Norðurlands. Framkvæmdin felur í sér nýjan og endurbyggðan veg frá Sultartangalóni að Mýri í Bárðardal. 

Lesa meira

15.8.2014 : Vestfjarðavegur (60) milli Bjarkalundar og Melaness

Bjarkalundur - Melanes

Vegagerðin hefur sent Skipulagsstofnun tillögu að matsáætlun fyrir framkvæmd á Vestfjarðavegi (60) á milli Bjarkalundar og Melaness til formlegrar ákvörðunar í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum. Drög að matsáætlun voru send umsagnar- og samráðsaðilum í júlí 2012 og hefur áætlunin verið endurskoðuð út frá ábendingum sem bárust.

Lesa meira

29.11.2012 : Efnistaka vegna endurbyggingar Múlakvíslar - Tillaga að matsáætlun

Vegagerðin auglýsir hér með að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra efnistöku í farvegi Múlakvíslar á Mýrdalssandi. Efnistaka úr farveginum er ætluð til byggingar varnargarða og vegar vegna endurbyggingar mannvirkja við Múlakvísl sem eyðilögðust eða skemmdust í jökulhlaupi 9. júlí 2011.

Athugasemdafrestur til 14. desember 2012

Lesa meira

4.7.2012 : Vestfjarðavegur (60) milli Bjarkalundar og Melaness í Reykhólahreppi, drög að tillögu að matsáætlun

Vestfjarðavegur - Bjarkalundur - Melanes
Vegagerðin auglýsir hér með drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Vestfjarðavegi (60) milli Bjarkalundar og Melaness í Reykhólahreppi. Núverandi vegur er 41,6 km langur en nýr vegur verður 19,7-21,7 km langur, háð leiðarvali.

Almenningur getur gert athugasemdir við áætlunina og er athugasemdafrestur til 7. ágúst 2012.
Lesa meira

16.2.2011 : Vestfjarðavegur (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði, tillaga að matsáætlun

Eiði - Þverá

Tillaga að matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum Vestfjarðarvegar (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði, Reykhólahreppi og Vesturbyggð, hefur verið lögð inn til málsmeðferðar hjá Skipulagsstofnun skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.
 
Allir geta kynnt sér tillöguna og lagt fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 9. mars 2011 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 150 Reykjavík.  

Lesa meira

26.5.2010 : Vestfjarðavegur (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði, drög að tillögu að matsáætlun

Eiði - Þverá


Vegagerðin auglýsir hér með drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Vestfjarðavegi (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði í sveitarfélögunum Reykhólahreppi og Vesturbyggð.


Almenningur getur gert athugasemdir við áætlunina og er athugasemdafrestur í 2 vikur eða til 7. júní 2010.

Lesa meira

4.5.2010 : Austurleið (F923) um Hrafnkelsdal, tillaga að matsáætlun

Austurleið (F923)

Tillaga að matsáætlun fyrir Austurleið (F923) um Hrafnkelsdal hefur verið lögð inn til málsmeðferðar hjá Skipulagsstofnun skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.
Allir geta kynnt sér tillöguna og lagt fram athugasemdir. Hægt er að koma skriflegum athugasemdum við tillögu að matsáætlun til Skipulagsstofnunar. Frestur til athugasemda er til 18.05.2010.

Lesa meira

24.3.2010 : Austurleið (F923) um Hrafnkelsdal, drög að tillögu að matsáætlun

Austurleið (F923)

Vegagerðin auglýsir hér með drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Austurleið (F923) í Fljótsdalshéraði. Fyrirhugað er að byggja 9,7 km langan nýjan veg frá Aðgöngum 3 Kárahnjúkavirkjunar í Glúmsstaðadal niður að Aðalbóli í Hrafnkelsdal. Nýlagning er um 6,5 km en vegurinn fylgir núverandi Austurleið á rúmlega 3 km kafla.

Almenningur getur gert athugasemdir við áætlunina og er athugasemdafrestur í 2 vikur eða til 9. apríl 2010.

Lesa meira

9.3.2009 : Suðurlandsvegur - Tvöföldun frá Vesturlandsvegi að Hólmsá

Suðurlandsvegur við Rauðavatn

Tillaga að matsáætlun fyrir Suðurlandsveg frá Vesturlandsvegi að Hólmsá hefur verið lögð inn til málsmeðferðar hjá Skipulagsstofnun skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.
Allir geta kynnt sér tillöguna og lagt fram athugasemdir. Hægt er að koma skriflegum athugasemdum við tillögu að matsáætlun til Skipulagsstofnunar. Frestur til athugasemda er til 25.03.2009

Lesa meira

17.2.2009 : Suðurlandsvegur - Tvöföldun frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss

Suðurlandsvegur -

Tillaga að matsáætlun fyrir Suðurlandsveg frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss hefur verið lögð inn til málsmeðferðar hjá Skipulagsstofnunar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.


Hægt er að koma skriflegum athugasemdum við tillögu að matsáætlun til Skipulagsstofnunar fyrir 4. mars 2009.

Lesa meira

13.2.2009 : Suðurlandsvegur - Tvöföldun frá Vesturlandsvegi að Hólmsá

Suðurlandsvegur við Rauðavatn

Drög að tillögu að matsáætlun eru nú til kynningar fyrir almenning í rúmar tvær vikur, til og með 2. mars 2009, áður en þeim verður skilað inn til formlegrar umfjöllunar hjá Skipulagsstofnun.

Allir geta kynnt sér tillöguna og lagt fram athugasemdir. Hægt er að koma ábendingum og athugasemdum við drög að tillögu að matsáætlun til verkfræðistofunnar Eflu á netfangið arni.bragason efla.is með fyrirsögninni "Suðurlandsvegur – tvöföldun – Vesturlandsvegur að Hólmsá.

Lesa meira

13.1.2009 : Tvöföldun Suðurlandsvegar frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss

Tvöföldun Suðurlandsvegar

Vegagerðin hyggst tvöfalda Suðurlandsveg frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss. Markmið þessarar framkvæmdar er að byggja veg með tvær aðskildar akreinar í hvora átt og auka þannig umferðaröryggi, lækka slysatíðni og tryggja greiðari umferð um Suðurlandsveg. Gerð verða mislæg vegamót á allt að 4 stöðum og tengingum þannig fækkað og þær gerðar öruggari.


Drög að tillögu að matsáætlun eru nú til kynningar fyrir almenning í rúmar tvær vikur, til og með 29. janúar 2009.

Lesa meira

2.12.2008 : Axarvegur (939), Hringvegur (1) í Skriðdal og Hringvegur (1) um Berufjarðarbotn - Tillaga að matsáætlun

Axarvegur - Yfirlitsmynd
Framkvæmdir á vegum Vegagerðarinnar eru fyrirhugaðar í sveitarfélögunum Fljótsdalshéraði og Djúpavogshreppi. Áætlanir eru um að endurbyggja Hringveg í Skriðdal á 6 km löngum kafla, byggja 19-21 km langan nýjan veg yfir Öxi milli Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar í Berufirði, endurbyggja og byggja nýjan Hringveg um botn Berufjarðar á 7 km löngum kafla og byggja nýja brú yfir Berufjarðará. Lesa meira

7.8.2008 : Jarðgöng á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar

Göng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar

Fyrirhuguð er lagning nýs vegar og nýrra ganga á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á Vestfjörðum. Vinnuheiti þessarar framkvæmdar er: Jarðgöng á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar.


Kannaðar hafa verið jarðfræðilegar aðstæður til gangagerðar á milli Dýrafjarðar og Borgarfjarðar í Arnarfirði. Einungis ein leið er talin koma til greina. Vegstæðið nær frá Mjólká í Arnarfirði að Dýrafjarðarbrú.


Tilgangur framkvæmdarinnar er að tryggja góðar og öruggar samgöngur á Vestfjarðavegi nr. 60 á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Það er skilyrði þess að heilsárs vegasamband sé á milli Barðastrandarsýslna og Ísafjarðarsýslna.


Lesa meira

18.6.2008 : Axarvegur (939), Hringvegur (1) í Skriðdal og Hringvegur (1) um Berufjarðarbotn

Axarvegur - Yfirlitsmynd
Í janúar 2008 kynnti Vegagerðin drög að tillögu að matsáætlun, vegna fyrirhugaðra vegaframkvæmda á Axarvegi milli Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar í Berufirði. Við frekari undirbúning framkvæmdarinnar var ákveðið að meta saman umhverfisáhrif Axarvegar, Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar um botn Berufjarðar. Ákvörðunin var tekin í samráði við Skipulagsstofnun. Lesa meira

16.5.2008 : Tvöföldun Suðurlandsvegar frá Hólmsá ofan Reykjavíkur og að Hveragerði

Suðurlandsvegur

Tillaga að matsáætlun fyrir tvöföldun Suðurlandsvegar frá Hólmsá ofan Reykjavíkur og að Hveragerði hefur verið lögð inn til Skipulagsstofnunar til málsmeðferðar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum. Verkfræðistofan Línuhönnun verkstýrir mati á umhverfisáhrifum fyrir hönd framkvæmdaaðila.


Hægt er að nálgast eintak af tillögu að matsáætlun hér hjá Vegagerðinni og á vefum Skipulagsstofnunar og Línuhönnunar.

Lesa meira

7.3.2008 : Sundabraut 1. áfangi - Tillaga að matsáætlun

Sundabraut 1. áfangi

Tillaga að matsáætlun fyrir 1. áfanga Sundabrautar hefur verið lögð inn til Skipulagsstofnunar til málsmeðferðar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.

Einnig er í fréttinni að finna áætlun um þann tíma sem matsferlið tekur, bæði fyrir 1. áfanga Sundabrautar og 2. áfanga.

Lesa meira

9.1.2008 : Hallsvegur - Úlfarfellsvegur, ásamt gatnamótum við Vesturlandsveg - Tillaga að matsáætlun

Hallsvegur - Úlfarfellsvegur - gatnamót við Vesturlandsveg

Skipulagsstofnun hefur tekið til auglýsingar tillögu að matsáætlun vegna Hallsvegar, Úlfarsfellsvegar og gatnamóta við Vesturlandsveg, sem Framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar og Vegagerðin standa að. Athugasemdafrestur er til 18. janúar n.k.

Lesa meira

7.1.2008 : Axarvegur (939) milli Hringvegar í Skriðdal og Berufjarðar - Tillaga að matsáætlun

Axarvegur - Yfirlitsmynd

Vegagerðin kynnir hér með drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Axarvegi, milli Skriðdals í Fljótsdalshéraði og Berufjarðar í Djúpavogshreppi í Suður-Múlasýslu. Byggja á nýjan 18 km langan veg sem nær frá vegamótum við Hringveg um 5 km sunnan við enda Skriðuvatns í Skriðdal, að Hringvegi í botni Berufjarðar.

Lesa meira

7.11.2007 : Norðfjarðarvegur um Norðfjarðargöng, milli Eskifjarðar og Norðfjarðar -Tillaga að matsáætlun

Norðfjarðargöng - Yfirlitsmynd

Vegagerðin kynnir hér með tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Norðfjarðarvegi, milli Eskifjarðar og Norðfjarðar í Fjarðabyggð í Suður-Múlasýslu.

Lesa meira

29.10.2007 : Hallsvegur, Úlfarsfellsvegur og mislæg gatnamót við Vesturlandsveg - Drög að tillögu að matsáætlun

Hallsvegur - Úlfarfellsvegur

Vegagerðin og Framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar kynna hér drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda við mislæg gatnamót við Vesturlandsveg, Hallsveg og Úlfarfellsveg.

Tilgangur framkvæmdarinnar er að tengja Grafarvogshverfi ásamt hverfunum í Hamrahlíðum og Úlfarsárdal við Vesturlandsveg og tengja hverfin innbyrðis. Lesa meira

2.10.2007 : Tillaga að matsáætlun fyrir byggingu Bakkafjöruhafnar, Bakkafjöruvegar (254) og efnistöku

Bakkafjara höfn og vegur

Tillaga að matsáætlun fyrir byggingu Bakkafjöruhafnar, Bakkafjöruvegar (254) og efnistöku vegna framkvæmda á Seljalandsheiði og úr Markarfljótsaurum er nú til umfjöllunar hjá Skipulagsstofnun.

Í matsáætlun er gerð grein fyrir: 

 

Fyrirhuguðum framkvæmdum. 

Umhverfisþáttum sem fjallað verður um í frummatsskýrslu. 

Umfjöllunarefni frummatsskýrslu, og rannsóknum sem ráðast á í vegna mats á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

31.8.2007 : Drög að tillögu að matsáætlun vegna framkvæmda við Bakkafjöruhöfn og Bakkahafnarveg

Bakkafjöruhöfn - Kort


Vegagerðin og Siglingastofnun Íslands kynna nú drög að tillögu að matsáætlun þar sem gerð er grein fyrir fyrirhuguðum framkvæmdum við ferjuhöfn á Bakkafjöru og mannvirkjum því tengd.


Lesa meira

30.8.2007 : Bygging Bakkafjöruhafnar og Bakkafjöruvegar (254) - Drög að tillögu að matsáætlun

Vestmannaeyjar

Vegagerðin og Siglingastofnun kynna hér tillögu að matsáætlun fyrir byggingu Bakkafjöruhafnar, Bakkafjöruveg (254) og efnistöku vegna framkvæmda á Hamragarðaheiði og úr Markarfljótsaurum.

Lesa meira

24.7.2007 : Norðfjarðarvegur um Norðfjarðargöng, milli Eskifjarðar og Norðfjarðar – Drög að tillögu að matsáætlun

Vegagerðin kynnir hér með drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Norðfjarðarvegi, milli Eskifjarðar og Norðfjarðar í Fjarðabyggð í Suður-Múlasýslu.

Lesa meira

5.7.2007 : Sundabraut 1. áfangi, Sundagöng og breyting á Eyjalausn - Drög að tillögu að matsáætlun

Á ný er hafið mat á umhverfisáhrifum fyrir 1. áfanga Sundabrautar vegna nýrra valkosta. Um er að ræða jarðgöng sem fyrirhugað er að liggi frá Laugarnesi í vestri að Gufunesi í austri með því að þvera Elliðaárvog annarsvegar og hinsvegar breytingar á Eyjalausn sem er á leið III.

Lesa meira

16.10.2006 : Hringvegur um Hornafjarðarfljót -Tillaga að matsáætlun

Hringvegur um Hornafjarðarfljót

Framkvæmdin sem hér um ræðir er 11-18 km löng veglagning, háð veglínum og nær frá Hringvegi vestan Hornafjarðarfljóta, yfir Hornafjarðarfljót og að Hringvegi skammt austan Hafnarvegar sem liggur að Höfn í Hornafirði. Framkvæmdaaðili er Vegagerðin og leggur hún fram þrjár veglínur til skoðunar í mati á umhverfisáhrifum, leið 1, leið 2 og leið 3.

Lesa meira

7.7.2006 : 2. áfangi Sundabrautar - Tillaga að matsáætlun

Áætlaðar eru framkvæmdir við 2. áfanga Sundabrautar í Reykjavík frá Gufunesi upp á Kjalarnes.

Tilgangur framkvæmdarinnar er að bæta samgöngur á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins, bæta tengingu Vestur- og Norðurlands við höfuðborgarsvæðið, auka öryggi í samgöngum, létta á umferðarþunga á öðrum vegum, auka hagræði í samgöngum og atvinnustarfsemi og opna fyrir þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu til norðurs og norðausturs.

Lesa meira

6.7.2006 : Hringvegur um Hornafjarðarfljót í Hornafirði - Drög að tillögu að matsáætlun

Vegagerðin kynnir hér með tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra breytinga á Hringvegi um Hornafjarðarfljót. Framkvæmdin er 11-18 km löng veglagning, háð veglínum og nær frá Hringvegi vestan Hornafjarðarfljóts, yfir Hornafjarðarfljót og að Hringvegi skammt austan Hafnarvegar sem liggur að Höfn í Hornafirði. Framkvæmdin styttir Hringveginn um 10-12 km. Tilgangur framkvæmdar er að bæta samgöngur á Suðausturlandi og styrkja byggðalög á Suðaustur- og Austurlandi með bættu vegasambandi á Hringvegi.

Lesa meira

19.5.2006 : Breikkun Reykjanesbautar um Hafnarfjörð frá Ásbraut að Krísuvíkurvegi

Með þessari tillögu að matsáætlun hefst mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð, frá Ásbraut að fyrirhuguðum Krýsuvíkurvegi, úr tveimur akreinum í fjórar. Í matinu verður einnig fjallað um mislæg vegamót Reykjanesbrautar og fyrirhugaðs Krýsuvíkurvegar.

Lesa meira

19.5.2006 : Reykjanesbraut, Elliðavatnsvegur - Krýsuvíkurvegur / Mat á umhverfisáhrifum

Með þessari tillögu að matsáætlun hefst mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð, frá Ásbraut að Bikhellu, úr tveimur akreinum í fjórar. Auk breikkunarinnar verður í matinu fjallað um mislæg vegamót nýs Krýsuvíkurvegar og Reykjanesbrautar og nýjan Krýsuvíkurveg frá vegamótunum að hringtorgi við Hraunhellu. Lesa meira

19.5.2006 : Gjábakkavegur - Tillaga að nýrri matsáætlun

Vegagerðin kynnir hér með nýja tillögu að matsáætlun um Gjábakkaveg (365) á milli Þingvalla og Laugarvatns. Fyrirhugaður vegur er um 15 km langur og liggur um þann hluta Bláskógabyggðar sem áður hét Laugardalshreppur og Þingvallahreppur. Þá sneiðir vegurinn í gegnum land Grímsnes- og Grafningshrepps. Í nágrenni fyrirhugaðs vegar eru m.a. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Gjábakki, Gjábakkahraun, Reyðarbarmur og Laugarvatnsvellir.

Lesa meira

19.5.2006 : Vestfjarðavegur (60) Bjarkalundur - Eyri í Reykhólahreppi

Vegagerðin leggur hér fram tillögu að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum vegna ný- og endurlagnar Vestfjarðavegar í Reykhólahreppi, Austur-Barðastrandarsýslu.

Um er að ræða Vestfjarðaveg nr. 60 milli Bjarkalundar í Berufirði og Eyri í Kollafirði.

Lesa meira

17.5.2006 : Norðausturvegur, tenging Vopnafjarðar við Hringveg

Á vegáætlun árið 2006 og á öðru tímabili samgönguáætlunar 2007-2010 er gert ráð fyrir tengingu Vopnafjarðar við Hringveg með framkvæmdum á Norðausturvegi frá Brunahvammi til Vopnafjarðar. Áætlað er að hefja framkvæmdir 2006 og er stefnt að því að undirbúningi framkvæmda geti að hluta til verið lokið árið 2005.
Til athugunar eru þrír meginkostir; 1) Hofsárdalsleið, 2) Vesturárdalsleið og 3) Vesturárdalsleið um Hofsháls.

Lesa meira

30.3.2005 : Tenging Vopnafjarðar við Hringveg

Norðausturvegur, tenging Vopnafjarðar við Hringveg – Mat á umhverfisáhrifum og samanburður leiða

Framkvæmdir á á Norðausturvegi á kaflanum frá Brunahvammi til Vopnafjarðar eru á vegáætlun árið 2006 en hún er nú til endurskoðunar. Einnig er gert ráð fyrir framhaldi á öðru tímabili samgönguáætlunar 2007-2010. Stefnt er að því að undirbúningi framkvæmda verði að hluta til lokið árið 2006. Áætlaður framkvæmdatími verksins er háður fjárveitingum og leiðavali en getur styst orðið 4 ár.

Lesa meira

24.6.2004 : Dettifossvegur

Dettifossvegur - Norðausturvegur-Hringvegur í Keldunes- og Skútustaðahreppi

Á vegáætlun (2003-2006) eru fjárveitingar til framkvæmda á Hólmatungnavegi vestan Jökulsár á Fjöllum í Keldunes- og Skútustaðahreppi í Norður- og Suður- Þingeyjarsýslum. Áætlað er að áfangaskipta framkvæmdinni en hún er alls um 52 km löng og nær frá Norðausturvegi vestan Ásbyrgis í Norður - Þingeyjarsýslu að Hringvegi, vestan Jökulsár á Fjöllum í Suður- Þingeyjarsýslu. Reiknað er með tengingum frá veginum niður í Vesturdal, Hólmatungur og að Dettifossi.

Lesa meira