Matsáætlanir

Sundabraut 1. áfangi, Sundagöng og breyting á Eyjalausn - Drög að tillögu að matsáætlun

5.7.2007

Unnin hafa verið drög að tillögu að matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum 1. áfanga Sundabrautar. Um er að ræða nýjan kost, jarðgöng og breytingu á leið III, Eyjalausn. Áður hefur verið gerð matsskýrsla vegna þriggja kosta þ.e.a.s. hábrúar, botnganga á leið I og Eyjalausnar á leið III. Til 10. ágúst næstkomandi gefst fólki kostur á að senda inn athugasemdir við tillöguna en að því loknu verða drögin og athugasemdir sendar Skipulagsstofnun til umfjöllunar.

Gangamunni jarðganga að vestanverðu liggur nokkuð vestar en í fyrri hugmyndum eða á landfyllingu vestan við Kirkjusand/Laugarnes og gangamunninn að austanverðu er nær Geldinganesi en áður var gert ráð fyrir. Breytingin á Eyjalausn felur í sér að nú er gert ráð fyrir því að vegurinn liggi á fyllingum vestan og utan við Gufuneshöfða en í fyrri hugmyndum var gert ráð fyrir jarðgöngum í gegnum höfðann.

Í drögum að tillögu að matsáætlun sem hér liggur fyrir er fyrirhugaðri framkvæmd og framkvæmdasvæði lýst og fjallað um umfang og áherslur umhverfismatsins. Fjallað er um þá umhverfisþætti sem teknir verða fyrir í matinu. Í frummatsskýrslu verða áhrif á eftirfarandi þætti metin: hafstrauma, laxfiska, landslag og sjónræna þætti, útivist, fornleifar, náttúruminjar, hljóðvist, loftgæði, samgöngur og umhverfisáhrif á framkvæmdatíma. Í matsáætlun er tilgreint hvaða gögn eru fyrir hendi sem nýtt verða við mat á umhverfisáhrifum og hvaða rannsóknir er fyrirhugað að ráðast í vegna matsins.

Drög að tillögu að matsáætlun, Sundabraut 1. áfangi: Sundagöng og Eyjalausn

Viðauki I, kort af kostunum

Viðauki II, minnisblöð sérfræðinga

Athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun skal merkja 1. áfangi Sundabrautar og senda til:

Helgu J. Bjarnadóttur
Línuhönnun hf. verkfræðistofa
Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík

Netfang: umhverfismat@lh.is