Umferðaröryggismat og –rýni

Umferðaröryggismat og –rýni eru tveir af meginþáttum umferðaröryggisstjórnunar vegamannvirkja.

Markmið með umferðaröryggismati er að tryggja að umferðaröryggi mismunandi lausna sé metið og borið saman áður en endanlegt val fer fram. Markmið með umferðaröryggisrýni er að ný umferðar­mannvirki verði eins örugg og hagkvæmt er.

Umferðaröryggismat

Umferðaröryggismat skal fara fram á fyrsta hönnunarstigi, þ.e. frumdragastigi. Eftirtalin verkefni á sviði vegamannvirkja skulu fara í umferðaröryggismat:

 • Verkefni sem innifela nýja vegi eða verulegar breytingar á núverandi vegarköflum á Evrópuvegum (TERN-vegum).
 • Verkefni sem innifela nýbyggingar á öðrum stofnvegum og tengivegum en TERN-vegum.
 • Verkefni sem innifela verulegar breytingar, lengri en 2 km, á öðrum stofnvegum og tengivegum en TERN-vegum og er þá átt við samfelldan kafla og skiptir ekki máli þó verkið sé unnið á nokkrum árum.
 • Verkefni sem innifela ný eða breytt vegamót á stofnvegum og tengivegum þar sem áætluð mesta umferð á hliðarvegi er 10 bílar á klukkustund eða meiri.
 • Verkefni við stofnvegi og tengivegi sem innifela skipulagsáætlanir sem draga úr þjónustustigi á annatíma (e. level of service).
 • Verkefni á sviði vegamannvirkja sem sæta mati á umhverfisáhrifum. Niðurstöður umferðaröryggismats skulu liggja til grundvallar vali á legu vegar og fylgja matsskýrslu.
 • Verkefni á sviði vegamannvirkja sem eru til umfjöllunar í skipulagsáætlunum og ekki sæta mati á umhverfisáhrifum.
 • Smærri verk sem yfirmaður áætlanadeildar telur hafa mikla þýðingu út frá umferðaröryggi.

Leiki vafi á hvort verkefni skuli sæta umferðaröryggismati skal yfirmaður áætlanadeildar leita álits formanns verkefnishóps um umferðaröryggisrýni.

Umferðaröryggisrýni

Umferðaröryggisrýni skal fara fram á eftirtöldum stigum:

1. stig - forhönnun.
2. stig - verkhönnun.
3. stig - rýni skal fara fram fyrir eða samhliða lokaverkfundi framkvæmdar verks.
4. stig - rýni skal fara fram samhliða ábyrgðarúttekt í verki.

Eftirtalin verkefni á sviði vegamannvirkja skulu fara í umferðaröryggisrýni:

 • Kaflar á Evrópuvegum (TERN-vegum) og á öðrum stofnvegum og tengivegum lengri en 2 km og er þá átt við samfelldan kafla og skiptir ekki máli þó verkið sé unnið á nokkrum árum.
 • Vegamót, áningarstaðir, keðjuplön og biðstöðvar.
 • Þar sem tilgangurinn er að auka umferðaröryggi.