Umferðartölur

Skipulagðar umferðartalningar hafa farið fram hjá Vegagerðinni frá miðjum sjöunda áratug 20. aldar.

Árlega eru gefnar út upplýsingar um umferð og akstur á þjóðvegum.

Upplýsingar um umferð eru m.a. nauðsynlegar fyrir hönnun vega og brúa, mat á umhverfisáhrifum, arðsemireikninga, skiptingu fjárveitinga til þjónustu og viðhalds og forgangsröðun verkefna.

Umferðartölur

Umferðartölur reiknast í meðaltöl og eru þau birt á umferðarkorti. Á umferðarkortinu má sjá allar tölur og meðaltöl um umferð á vegum úti.

Skammstafanir og skýringar
ÁDU
Ársdagsumferð, meðalumferð á dag yfir árið
SDU
Sumardagsumferð, meðalumferð á dag mánuðina júní, júlí, ágúst og september
VDU
Vetrardagsumferð, meðalumferð á dag mánuðina janúar, febrúar, mars og desember

Verkefni sem byggja á umferðartölum

Helstu verkefni sem byggja að hluta til á umferðartölum:

 • Heildarskipulag vegakerfis og flokkun vega
 • Forgangsröðun verkefna, nýbyggingar og slitlög
 • Geometrisk hönnun vega
 • Burðarþolshönnun
 • Hönnun brúa
 • Mat á umhverfisáhrifum
 • Arðsemireikningar sem m.a. byggja á umferðarspám
 • Slysaathuganir, en upplýsingar um umferð eru m.a. nauðsynlegar til að hægt sé að reikna slysatíðni, þ.e. fjöldi slysa á milljón ekinna km
 • Skipting viðhaldsfjár vegna viðhalds vega og brúa og styrkinga á þeim
 • Skipting vega í þjónustuflokka, vetrarþjónusta og sumarþjónusta.

Í ofangreindum verkefnum er oftast miðað við upplýsingar um ársdagsumferð, ÁDU, og fjölda ekinna km, sumardagsumferð, SDU, og vetrardagsumferð, VDU.


Ökuhraði

Við mælingar á ökuhraða er notaður tvenns konar búnaður:

 • Umferðargreinar sem skrá ökuhraða og umferð. Umferðargreinar  eru flestir á höfuðborgarsvæðinu og á hringveginum umhverfis landið.
 • Færanlegur radarbúnaður.

Með þessum umfangsmiklu mælingum hefur Vegagerðinni tekist að safna upplýsingum um þróun ökuhraða á þjóðvegum síðustu áratugi. Vitneskja um ökuhraða er nauðsynleg fyrir mörg verkefni stofnunarinnar.


Lykilteljarar


Umferð á þjóðvegum

Vegagerðin birtir árlega upplýsingar um umferð á þjóðvegum, þ.e. stofn-, tengi og landsvegum. Frá árinu 1995 eru þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum taldir með stofn- og tengivegum. Upplýsingar um umferð á þeim voru þó í fyrsta sinn birtar fyrir árið 2000.


Aðferðafræði talninga


Umferð eftir vikudögum


Summa meðalumferðar á dag yfir 16 lykilteljara á Hringvegi


Meðalumferð á höfuðborgarsvæðinu á dag