Öldur og sjávar­hæðir

Vegagerðin rekur öldudufl hringinn í kringum landið. Sjávarhæðamælar eru á borði Vegagerðarinnar í samvinnu við hafnir landsins. Öldukort er úrvinnsla á ölduspárgögnum og öldufarsreikningum inná grunnsævi við strendur landsins.

Öldukort

Öldukort sýna jafnhæðalínur ölduhæða fyrir ákveðna tíðni eða endurkomutíma öldu. Þau gagnast m.a. aðilum sem stunda farþegasiglingar, hönnuðum hafnarmannvirkja, sjóvarna og sjóeldiskvía.

Öldukort eru unnin úr langtíma öldufarsreikningum. Öldufarsreikningar byggja á nákvæmum dýptargrunnum og upplýsingum um öldur (hæð, sveiflutíma og stefnu) á úthafi og sjávarföllum. Dýptargrunnar eru fengnir frá Sjómælingum Íslands og Vegagerðinni. Tímaraðir fyrir öldu og vind eru fengnar frá evrópsku veðurstofunni (ECMWF) í ákveðnum hnútpunktum fyrir 20 – 30 ára tímabil. Við gerð sumra öldukorta eru vindgögn fengin frá Veðurstofu Íslands.

Úthafsaldan frá hafi að landi er reiknuð með hugbúnaðinum MIKE21 frá dönsku straumfræðistofnuninni DHI. Tölfræðileg úrvinnsla á þéttu neti tímaraða fyrir ákveðin hafsvæði leggja grunninn að öldukortunum og byggir tölfræðileg greining á General Pareto líkindadreifingunni.

Sjávarhæðarmælingar