Leiðbeiningar um gerð útboðslýsinga

Leiðbeiningar og reglur við gerð útboðslýsinga, útg. 21. 1. febrúar 2021 -> ( PDF útgáfa ) ( Word útgáfa )

12. febrúar 2021

Breyting frá eldri útgáfu (útg. 20.1) er fólgin í viðbót við kafla 1.8 Hæfi bjóðenda þar sem áréttað er hvernig sameiginleg tilboð skuli metin. Allar breytingar eru með bláu letri.  

Um eftirlit með merkingum vinnusvæða sjá vefsíðuna Vinnusvæðamerkingar


Leiðbeiningum þessum er ætlað að vera handbók um gerð útboðslýsinga hjá Vegagerðinni.

Markmiðið með leiðbeiningunum er að samræma útboðslýsingar Vegagerðarinnar, sem eru unnar á mörgum stöðum bæði af starfsmönnum Vg. og ráðgjöfum.
Samræmingin hefur gildi innan Vg. og gagnvart viðskiptavinum hennar og er ætlað að tryggja að mál séu alls staðar meðhöndluð á sama hátt.