Samfélag

Í þessum flokki eru skýrslur um rannsóknaverkefni sem snú að samfélaginu í víðu samhengi, s.s. samfélagsleg áhrif samgangna, arðsemi, kostnaður o.fl.

Til að finna skýrslur um ákveðið efni, er hægt að slá efnisorð inn í leitarmöguleikann efst til hægri hér á vefsíðunni.

Ath: Höfundar hverrar skýrslu bera ábyrgð á innihaldi hennar. Niðurstöður skýrslna ber ekki að túlka sem yfirlýsta stefnu Vegagerðarinnar eða álit þeirra stofnana eða fyrirtækja sem höfundar starfa hjá.

Virði tölfræðilegs lífs og mat á tímavirði [Ágrip]
Apríl 2023
Samgöngubætur á Austurlandi - Þjónustusókn, ferðir innan svæðis og viðhorf til samgönguúrbóta [Ágrip]
Desember 2022
Kortlagning hávaða með CNOSSOS-EU - Framhaldsverkefni [Ágrip]
September 2022
Ferðir á einstakling - Ferðavenjukönnun 2019 [Ágrip]
Ágúst 2022
Hjóla- og göngustígar í dreifbýli á Suðurlandi [Ágrip]
Maí 2022
Grænar raforkulausnir fyrir vita byggðar á efnarafölum [Ágrip]
Janúar 2022
Félagsleg vistferilsgreining s-LCA Rannsóknarverkefni - Breikkun Suðurlandsvegar
September 2020
Sjálfbært höfuðborgarsvæði 3: búsetustaðsetning og ferðamátar ungs fólks  
Mars 2020
Ný viðmiðunargildi WHO fyrir hljóðstig utanhúss - Hugsanleg áhrif á starfsemi Vegagerðarinnar
Febrúar 2020 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og Vegagerðin   [Ágrip]
Nóvember 2019 
Greining á aðferðafræði við mat á samfélagslegum og hagrænum áhrifum samgönguframkvæmda   [Ágrip]
Maí 2019 
Borgarlína og hjólreiðar - Samþætting almenningssamgangna og hjólreiða   [Ágrip]
Maí 2019 
Ferðir á einstakling - Samanburður við ferðavenjukönnun 2017   [Ágrip]
Maí 2019 
Vegminjar, Norður- og Norðausturland
Mars 2019 
Almenningssamgöngur á landsvísu. Núverandi staða, ávinningur af nýtingu og þróunarmöguleikar  [Ágrip]
Apríl 2019 
Almenningssamgöngur - hvaða þættir skipta máli á höfuðborgarsvæðinu   [Ágrip]
Apríl 2019
Sjálfbærnimat íslenskra vegaframkvæmda (áfangaskýrsla)  [Ágrip]
Mars 2019 
Sjálfbær þróun á höfuðborgarsvæðinu; ferðamátar, búsetustaðsetning og lífsviðhorf ungs fólks (skýrsla rituð á ensku)   [Ágrip]
Mars 2019. 
Þjóðhagsleg hagkvæmni flutninga á ferskum fiski   [Ágrip]
Nóvember 2018
Ferðavenjur sumarið 2018
Október 2018
Kortlagning hávaða með CNOSSOS-EU  [Ágrip]
Júní 2018 
Vegminjar - Snæfellsnes, Vestfirðir og Norðvesturland
Apríl 2018 
Samgöngur og jafnrétti - Kynbundinn munur í notkun samgöngukerfisins  [Ágrip]
(Áfangaskýrsla. Unnið verður áfram að verkefninu með styrk frá Framkvæmdasjóði jafnréttismála)
Apríl 2018 
Ferðamynstur og vinnusóknarsvæði, Akranes, Selfoss og Hveragerði  [Ágrip]
Janúar 2018 
Samfélagsleg ábyrgð Vegagerðarinnar  [Ágrip]
án dagsetningar, skýrslu skilað í janúar 2018 
Hringvegurinn - Áhugaverðir staðir   [Ágrip]
September 2017 
Algild hönnun umferðarmannvirkja - samanburður á norrænum hönnunarreglum   [Ágrip]
Ágúst 2017 
Gildi fjárfestinga í samgönguinnviðum   [Ágrip]
Apríl 2017 
Vegminjar - Suðvestur- og Vesturland   [Ágrip]
Mars 2017 
Ferðamynstur og vinnusóknarsvæði - Norðanverðir Vestfirðir  [Ágrip]
Janúar 2017
Umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi  [Ágrip]
Janúar 2017
Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2016
Desember 2016
Aðgengi fólks með fötlun að almenningssamgöngum á landi - staða mála og mögulegar úrbætur
September 2016
Áningarstaðir og örugg vegútskot á Suðausturlandi
Mars 2016 
Skráning vegminja (áfangaskýrsla vegna vinnu 2015)
 Mars 2016
Samfélagsleg áhrif Vaðlaheiðarganga, viðtalsrannsóknir - staðan fyrir göng
Mars 2016 
Vinnusóknarmynstur og vinnusóknarsvæði - Austurland
Janúar 2016
Vegir og ferðaþjónusta 2014-2015, greinargerð um niðurstöður kannana
Nóvember 2015
Skráning vegminja, 1. áfangi
Apríl 2015
Fagurfræði og list í samgöngum
Desember 2014
Sumarferðir 2014 - ferðavenjukönnun
Nóvember 2014
Reykjavíkurvegir - saga og minjar
Mars 2014
Félagshagfræðileg greining á framtíð áætlunarflugs innanlands 
Febrúar 2014
Samrými - Reynsla og þekking
Janúar 2014
Eignastýring þjóðvegakerfisins - greining áhrifa og ávinnings
Janúar 2014
Taugasálfræðilegt mat á ökuhæfni eftir heilablóðfall og heilaáverka
(skýrsla um verkefnið "Tölvustýrt matstæki fyrir mat á ökuhæfni: Expert System Traffic")
Júní 2013
Áhrif þungatakmarkana á vegum - Kostnaðargreining helstu flutningsleiða
Júní 2013
Íbúar og ferðamenn í Vestmannaeyjum 2012
(skýrsla um verkefnið "Ferðalangar milli lands og eyja")
Janúar 2013
Grindavíkurvegir saga og minjar
Október 2012
Ferðavenjur veturinn 2011-2012 Ágrip
Júní 2012
Áhrif eldgossins í Eyjafjallajökli á íbúa 
Residents' attitudes and behaviour before and after the 2010 Eyjafjallajökull eruptions - a case study from southern Iceland
Apríl 2012
Gæði hjólaleiða - greiðfærni öryggi og umhverfi
Mars 2012
Notkun sprenginga til að koma snjóflóðum af stað - Minnisblað, júlí 2011  (stöðuskýrsla fyrir verkefnið)
Júlí 2011
Miklabraut þjóðvegur í þéttbýli  (skýrsla v. verkefnisins Betri borgarbragur)
Mars 2011
Fjallabyggð fyrir Héðinsfjarðargöng - Samgöngur, samfélag og byggðaþróun
Desember 2010
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu - sjálfbær þróun í samgöngum - áfangaskýrsla október 2010
Október 2010
Könnun á ferðarvenjum sumarið 2010
Október 2010
Greining og úttekt á LundaMaTs - Umferðarstjórnun fyrir höfuðborgarsvæðið
Apríl 2010
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu - sjálfbær þróun í samgöngum - áfangaskýrsla mars 2010
Mars 2010
Rannsókn á mannlegum þáttum tengdum umferðaröryggi - Áfangaskýrsla Mars 2010
Tourism, volcanic hazards and education in southern Iceland
(Áfangaskýrsla um verkefnið: Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu)
Mars 2010
Loftmengun í Reykjavík og notkun lyfja gegn teppusjúkdómum i öndunarvegi  (skýrsla um verkefnið: Heilsuáhrif loftmengunar í Reykjavík)
Desember 2009
Áhrif af gerð hjáleiða framhjá þéttbýli
Desember 2009
Vísitala vegagerðarkostnaðar - Tillögur að endurskoðun í kjölfar kostnaðargreiningar
Október 2009
Ferðamannavegir skipulag og fagurfræði - Vaðlaheiðarvegur fyrir ferðamenn?
Október 2009
Könnun á ferðavenjum í mars 2009 - "Kreppukönnun"
September 2009
Residents' views of volcanic risk in southern Iceland - a preliminary analysis
(Áfangaskýrsla um verkefnið: Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu)
April 2009
Arðsemi og ávinningur af vega- og gatnaframkvæmdum (v. verkefnisins: Greining kostnaðarliða umferðar)
Mars 2009
Tilraunir til að koma af stað snjóflóðum með sprengingum
Nóvember 2008
Ferðavenjur Íslendinga, vetur 2007-2008
Október 2008
Mannaflaþörf og tækjanotkun í vegagerð
Apríl 2008
Vulnerability and risk analysis of road infrastructure in Reykjavík
Mars 2008
Tourists visiting Þórsmörk lack knowledge and awareness of Katla and jökulhlaup hazard
(Áfangaskýrsla um verkefnið: "Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu")
Mars 2008
Notkun Oracle Spatial hjá Vegagerðinni Mars 2008
Notkun margmiðlunar í hugbúnaðarlausnum Vegagerðarinnar
Mars 2008
Katla - Landsamgöngur í kjölfarið á umbrotum
Janúar 2008
Áhrif loftslagsbreytinga á rekstur og byggingu vega á Norðurlöndum
Janúar 2008
Ferðamennska við Laka - Rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku á Lakasvæðinu 2007
Desember 2007
Vegir og skipulag - Leiðbeiningar Vegagerðarinnar fyrir sveitarfélög og skipulagshöfunda
Nóvember 2007
Stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins 2007
- Viðaukar
Júlí 2007
Monitoring of the Tjarnardalir landslide, in central North Iceland. (Innri gerð berghlaupsins í Tjarnardölum), grein birt á ráðstefnunni: "First North American Landslide Conference, Vail Colorado
April 2007
Forgangsröðun fjárfestinga í innviðum II, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (Fyrri skýrsla: Forgangsröðun í samgöngum, HHÍ, okt. 2005)
April 2007
Strandrof og strandvarnir við brúna yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi
Grein í árbók VFÍ 2006
Ferðir til Reykjavíkur frá 16 landsbyggðasvæðum - Viðhorfskönnun í mars 2006
Október 2006
Könnun meðal farþega í innanlandsflugi mars -apríl 2006. Hluti af verkefninu "Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og stærstu þéttbýlisstaða"
September 2006
Víkurskarð - Umferðarkönnun 21., 23.júlí, 13. og 15. október 2005, skýrsla um verkefnið "Viðtalskönnun á þjóðvegi 1 austan Akureyrar"
Ágúst 2006 - Ný útgáfa 26.09.2006. gerðar hafa verið minniháttar lagfæringar á skýrslunni.
Erlendir ferðamenn á Íslandi - þróun á ferðavenjum og áhrif á samgöngukerfi (hluti af verkefninu "Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða"), Landráð sf.
Júní 2006
Forgangsröðun í samgöngum, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, október 2005
Apríl 2006
Samanburður á arðsemi malbiks og klæðingar á þjóðvegum, mars 2005
Febrúar 2006
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar - skýrsla
Mars 2005
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar - viðauki 1
Mars 2005
Skilvirkni mats á umhverfisáhrifum
Febrúar 2005
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða Könnun á ferðum í júní til september 2004
Janúar 2005
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða II Könnun á vetrarferðum, desember 2004 til febrúar 2005
Ágúst 2005
Könnun á farþegum og ferðavenjum í Breiðafjarðarferjunni Baldri
Desember 2004
Íslendingar. Hálendisvegir, vegagerð og umferðaröryggi. Símakönnun 2004.
Júní 2004
Samgöngubætur og félags- og efnahagsleg áhrif þeirra. Þróun matsaðferða
Mars 2004
Vegir og ferðaþjónusta 1996-2003
Október 2003
Félags- og efnahagsleg áhrif samgöngubóta
Febrúar 2002
Áhrif vegagerðar á ferðamennsku og útivist
Febrúar 2002
Þróun umhverfislöggjafar á Íslandi, í Noregi, á Bretlandi og í Evrópusambandinu
Desember 2001

Samfélag

Í þessum flokki eru skýrslur um rannsóknaverkefni sem snú að samfélaginu í víðu samhengi, s.s. samfélagsleg áhrif samgangna, arðsemi, kostnaður o.fl.

Til að finna skýrslur um ákveðið efni, er hægt að slá efnisorð inn í leitarmöguleikann efst til hægri hér á vefsíðunni.

Ath: Höfundar hverrar skýrslu bera ábyrgð á innihaldi hennar. Niðurstöður skýrslna ber ekki að túlka sem yfirlýsta stefnu Vegagerðarinnar eða álit þeirra stofnana eða fyrirtækja sem höfundar starfa hjá.

Virði tölfræðilegs lífs og mat á tímavirði [Ágrip]
Apríl 2023
Samgöngubætur á Austurlandi - Þjónustusókn, ferðir innan svæðis og viðhorf til samgönguúrbóta [Ágrip]
Desember 2022
Kortlagning hávaða með CNOSSOS-EU - Framhaldsverkefni [Ágrip]
September 2022
Ferðir á einstakling - Ferðavenjukönnun 2019 [Ágrip]
Ágúst 2022
Hjóla- og göngustígar í dreifbýli á Suðurlandi [Ágrip]
Maí 2022
Grænar raforkulausnir fyrir vita byggðar á efnarafölum [Ágrip]
Janúar 2022
Félagsleg vistferilsgreining s-LCA Rannsóknarverkefni - Breikkun Suðurlandsvegar
September 2020
Sjálfbært höfuðborgarsvæði 3: búsetustaðsetning og ferðamátar ungs fólks  
Mars 2020
Ný viðmiðunargildi WHO fyrir hljóðstig utanhúss - Hugsanleg áhrif á starfsemi Vegagerðarinnar
Febrúar 2020 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og Vegagerðin   [Ágrip]
Nóvember 2019 
Greining á aðferðafræði við mat á samfélagslegum og hagrænum áhrifum samgönguframkvæmda   [Ágrip]
Maí 2019 
Borgarlína og hjólreiðar - Samþætting almenningssamgangna og hjólreiða   [Ágrip]
Maí 2019 
Ferðir á einstakling - Samanburður við ferðavenjukönnun 2017   [Ágrip]
Maí 2019 
Vegminjar, Norður- og Norðausturland
Mars 2019 
Almenningssamgöngur á landsvísu. Núverandi staða, ávinningur af nýtingu og þróunarmöguleikar  [Ágrip]
Apríl 2019 
Almenningssamgöngur - hvaða þættir skipta máli á höfuðborgarsvæðinu   [Ágrip]
Apríl 2019
Sjálfbærnimat íslenskra vegaframkvæmda (áfangaskýrsla)  [Ágrip]
Mars 2019 
Sjálfbær þróun á höfuðborgarsvæðinu; ferðamátar, búsetustaðsetning og lífsviðhorf ungs fólks (skýrsla rituð á ensku)   [Ágrip]
Mars 2019. 
Þjóðhagsleg hagkvæmni flutninga á ferskum fiski   [Ágrip]
Nóvember 2018
Ferðavenjur sumarið 2018
Október 2018
Kortlagning hávaða með CNOSSOS-EU  [Ágrip]
Júní 2018 
Vegminjar - Snæfellsnes, Vestfirðir og Norðvesturland
Apríl 2018 
Samgöngur og jafnrétti - Kynbundinn munur í notkun samgöngukerfisins  [Ágrip]
(Áfangaskýrsla. Unnið verður áfram að verkefninu með styrk frá Framkvæmdasjóði jafnréttismála)
Apríl 2018 
Ferðamynstur og vinnusóknarsvæði, Akranes, Selfoss og Hveragerði  [Ágrip]
Janúar 2018 
Samfélagsleg ábyrgð Vegagerðarinnar  [Ágrip]
án dagsetningar, skýrslu skilað í janúar 2018 
Hringvegurinn - Áhugaverðir staðir   [Ágrip]
September 2017 
Algild hönnun umferðarmannvirkja - samanburður á norrænum hönnunarreglum   [Ágrip]
Ágúst 2017 
Gildi fjárfestinga í samgönguinnviðum   [Ágrip]
Apríl 2017 
Vegminjar - Suðvestur- og Vesturland   [Ágrip]
Mars 2017 
Ferðamynstur og vinnusóknarsvæði - Norðanverðir Vestfirðir  [Ágrip]
Janúar 2017
Umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi  [Ágrip]
Janúar 2017
Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2016
Desember 2016
Aðgengi fólks með fötlun að almenningssamgöngum á landi - staða mála og mögulegar úrbætur
September 2016
Áningarstaðir og örugg vegútskot á Suðausturlandi
Mars 2016 
Skráning vegminja (áfangaskýrsla vegna vinnu 2015)
 Mars 2016
Samfélagsleg áhrif Vaðlaheiðarganga, viðtalsrannsóknir - staðan fyrir göng
Mars 2016 
Vinnusóknarmynstur og vinnusóknarsvæði - Austurland
Janúar 2016
Vegir og ferðaþjónusta 2014-2015, greinargerð um niðurstöður kannana
Nóvember 2015
Skráning vegminja, 1. áfangi
Apríl 2015
Fagurfræði og list í samgöngum
Desember 2014
Sumarferðir 2014 - ferðavenjukönnun
Nóvember 2014
Reykjavíkurvegir - saga og minjar
Mars 2014
Félagshagfræðileg greining á framtíð áætlunarflugs innanlands 
Febrúar 2014
Samrými - Reynsla og þekking
Janúar 2014
Eignastýring þjóðvegakerfisins - greining áhrifa og ávinnings
Janúar 2014
Taugasálfræðilegt mat á ökuhæfni eftir heilablóðfall og heilaáverka
(skýrsla um verkefnið "Tölvustýrt matstæki fyrir mat á ökuhæfni: Expert System Traffic")
Júní 2013
Áhrif þungatakmarkana á vegum - Kostnaðargreining helstu flutningsleiða
Júní 2013
Íbúar og ferðamenn í Vestmannaeyjum 2012
(skýrsla um verkefnið "Ferðalangar milli lands og eyja")
Janúar 2013
Grindavíkurvegir saga og minjar
Október 2012
Ferðavenjur veturinn 2011-2012 Ágrip
Júní 2012
Áhrif eldgossins í Eyjafjallajökli á íbúa 
Residents' attitudes and behaviour before and after the 2010 Eyjafjallajökull eruptions - a case study from southern Iceland
Apríl 2012
Gæði hjólaleiða - greiðfærni öryggi og umhverfi
Mars 2012
Notkun sprenginga til að koma snjóflóðum af stað - Minnisblað, júlí 2011  (stöðuskýrsla fyrir verkefnið)
Júlí 2011
Miklabraut þjóðvegur í þéttbýli  (skýrsla v. verkefnisins Betri borgarbragur)
Mars 2011
Fjallabyggð fyrir Héðinsfjarðargöng - Samgöngur, samfélag og byggðaþróun
Desember 2010
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu - sjálfbær þróun í samgöngum - áfangaskýrsla október 2010
Október 2010
Könnun á ferðarvenjum sumarið 2010
Október 2010
Greining og úttekt á LundaMaTs - Umferðarstjórnun fyrir höfuðborgarsvæðið
Apríl 2010
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu - sjálfbær þróun í samgöngum - áfangaskýrsla mars 2010
Mars 2010
Rannsókn á mannlegum þáttum tengdum umferðaröryggi - Áfangaskýrsla Mars 2010
Tourism, volcanic hazards and education in southern Iceland
(Áfangaskýrsla um verkefnið: Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu)
Mars 2010
Loftmengun í Reykjavík og notkun lyfja gegn teppusjúkdómum i öndunarvegi  (skýrsla um verkefnið: Heilsuáhrif loftmengunar í Reykjavík)
Desember 2009
Áhrif af gerð hjáleiða framhjá þéttbýli
Desember 2009
Vísitala vegagerðarkostnaðar - Tillögur að endurskoðun í kjölfar kostnaðargreiningar
Október 2009
Ferðamannavegir skipulag og fagurfræði - Vaðlaheiðarvegur fyrir ferðamenn?
Október 2009
Könnun á ferðavenjum í mars 2009 - "Kreppukönnun"
September 2009
Residents' views of volcanic risk in southern Iceland - a preliminary analysis
(Áfangaskýrsla um verkefnið: Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu)
April 2009
Arðsemi og ávinningur af vega- og gatnaframkvæmdum (v. verkefnisins: Greining kostnaðarliða umferðar)
Mars 2009
Tilraunir til að koma af stað snjóflóðum með sprengingum
Nóvember 2008
Ferðavenjur Íslendinga, vetur 2007-2008
Október 2008
Mannaflaþörf og tækjanotkun í vegagerð
Apríl 2008
Vulnerability and risk analysis of road infrastructure in Reykjavík
Mars 2008
Tourists visiting Þórsmörk lack knowledge and awareness of Katla and jökulhlaup hazard
(Áfangaskýrsla um verkefnið: "Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu")
Mars 2008
Notkun Oracle Spatial hjá Vegagerðinni Mars 2008
Notkun margmiðlunar í hugbúnaðarlausnum Vegagerðarinnar
Mars 2008
Katla - Landsamgöngur í kjölfarið á umbrotum
Janúar 2008
Áhrif loftslagsbreytinga á rekstur og byggingu vega á Norðurlöndum
Janúar 2008
Ferðamennska við Laka - Rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku á Lakasvæðinu 2007
Desember 2007
Vegir og skipulag - Leiðbeiningar Vegagerðarinnar fyrir sveitarfélög og skipulagshöfunda
Nóvember 2007
Stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins 2007
- Viðaukar
Júlí 2007
Monitoring of the Tjarnardalir landslide, in central North Iceland. (Innri gerð berghlaupsins í Tjarnardölum), grein birt á ráðstefnunni: "First North American Landslide Conference, Vail Colorado
April 2007
Forgangsröðun fjárfestinga í innviðum II, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (Fyrri skýrsla: Forgangsröðun í samgöngum, HHÍ, okt. 2005)
April 2007
Strandrof og strandvarnir við brúna yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi
Grein í árbók VFÍ 2006
Ferðir til Reykjavíkur frá 16 landsbyggðasvæðum - Viðhorfskönnun í mars 2006
Október 2006
Könnun meðal farþega í innanlandsflugi mars -apríl 2006. Hluti af verkefninu "Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og stærstu þéttbýlisstaða"
September 2006
Víkurskarð - Umferðarkönnun 21., 23.júlí, 13. og 15. október 2005, skýrsla um verkefnið "Viðtalskönnun á þjóðvegi 1 austan Akureyrar"
Ágúst 2006 - Ný útgáfa 26.09.2006. gerðar hafa verið minniháttar lagfæringar á skýrslunni.
Erlendir ferðamenn á Íslandi - þróun á ferðavenjum og áhrif á samgöngukerfi (hluti af verkefninu "Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða"), Landráð sf.
Júní 2006
Forgangsröðun í samgöngum, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, október 2005
Apríl 2006
Samanburður á arðsemi malbiks og klæðingar á þjóðvegum, mars 2005
Febrúar 2006
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar - skýrsla
Mars 2005
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar - viðauki 1
Mars 2005
Skilvirkni mats á umhverfisáhrifum
Febrúar 2005
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða Könnun á ferðum í júní til september 2004
Janúar 2005
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða II Könnun á vetrarferðum, desember 2004 til febrúar 2005
Ágúst 2005
Könnun á farþegum og ferðavenjum í Breiðafjarðarferjunni Baldri
Desember 2004
Íslendingar. Hálendisvegir, vegagerð og umferðaröryggi. Símakönnun 2004.
Júní 2004
Samgöngubætur og félags- og efnahagsleg áhrif þeirra. Þróun matsaðferða
Mars 2004
Vegir og ferðaþjónusta 1996-2003
Október 2003
Félags- og efnahagsleg áhrif samgöngubóta
Febrúar 2002
Áhrif vegagerðar á ferðamennsku og útivist
Febrúar 2002
Þróun umhverfislöggjafar á Íslandi, í Noregi, á Bretlandi og í Evrópusambandinu
Desember 2001