Skýrslur - rannsóknir á Vestfjarðavegi (60)

Rannsóknarskýrslur birtast hér um leið og þær verða til.
Nýjasta skýrslan efst:


Vöktunaráætlanir:

Vöktun samráðsáætlun 04.2022
Vöktunaráætlun 1. útgáfa 04.2021
Vöktunaráætlun - fiskungviði 02.2021


Skýrslur
Endurheimt birkis - niðurstaða og tillögur 08.2023
Landsnámsskálinn á Grónesi - framvinduskýrsla 2022 04.2023

Birkifræsöfnun 10.2023
Mótvægisaðgerðir vegna röskunar birkiskóga á framkvæmdasvæði 10.2023

Gróðurrannsóknir - lokaskýrsla: Vistgerðir og lífmassi birkis 10.2023
Endurheimt gróðurs í tengslum við vegagerð frá þverun Þorskafjarðar að Hallsteinsnesi:
            Framkvæmdaeftirlit 12.10.2022                        
            Framkvæmdaeftirlit 24.5.2023
Mótvægisaðgerðir vegna vegalagningar í Reykhólahreppi - Votlendi 06.2023
Næringarefni - lokaskýrsla. Náttúrufræðistofa Vestfjarða 05.2023
Mótvægisaðgerðir vegna rasks á votlendi i Reykhólahreppi - verk- og tímaáætlun Drög 01.2023 
Fræsöfnunarleiðangur í Teigsskóg september 2022 09.2022
Fuglaathugun vegna vegagerðar frá Bjarkalundi að Skálanesi 06.2022
Fornleifaskráning innan áhrifasvæðis nýs Vestfjarðavegar (60) frá Bjarkalundi að Skálanesi 04.2022
Fornleifarannsókn innan áhrifasvæðis nýs Vestfjarðavegar (60) Könnunarskurðir á Hallsteinsnesi og Gröf 02.2022
Aðferðir við endurheimt gróðurs i tengslum við vegagerð frá þverun Þorskafjarðar að Hallsteinsnesi 12.2021
Fornleifarannsóknir innan áhrifasvæðis nýs Vestfjarðavegar (60) frá Bjarkalundi að Skálanesi 11.2021
Björgunarrannsókn á landnámsskála á Grónesi. Framvinduskýrsla 04.2021
Fornleifaskráning vegna endurbyggingar á Gufudalsvegi frá Gufudalsá til Krakár 12.2020
Botndýrarannsóknir í Þorskafirði 10.2017
Fiskungviði í þremur fjörðum í Austur-Barðastrandasýslu 10.2017