1. mars 2024
Staða fram­kvæmda á Vest­fjarða­vegi (60) um Gufu­dals­sveit og Dynj­andis­heiði

Vegaframkvæmdir á sunnanverðum Vestfjörðum eru komnar á góðan rekspöl. Borgarverk vinnur að fyllingum í Djúpafirði og Gufufirði sem er fyrsta skref í brúargerð yfir firðina. Á Dynjandisheiði er unnið við annan áfanga í uppbyggingu vegarins og vonast til að þriðji og síðasti áfanginn verði boðinn út fyrir lok árs.

Unnið að fyllingum í Gufudalssveit

Nokkur tímamót urðu í framkvæmdum Vestfjarðavegar um Gufudalssveit í haust. Brúin yfir Þorskafjörð var opnuð og stytti þar með leiðina um tæpa tíu kílómetra. Þá voru opnaðir fyrir umferð vegirnir um Teigsskóg og inn Djúpafjörð. Sums staðar á eftir að leggja seinna klæðingalagið á veginn en það verður klárað í sumar. Nú sleppa vegfarendur við að aka yfir Hjallaháls en þurfa áfram að aka um Ódrjúgsháls, eða þar til framkvæmdum lýkur við þverun Djúpafjarðar og Gufufjarðar.

Í lok nóvember samdi Vegagerðin við Borgarverk vegna verksins Vestfjarðavegur (60) um Gufudalssveit, Hallsteinsnes – Skálanes, fyllingar. Verkið snýst um nýbyggingu Vestfjarðavegar á um 3,6 km kafla. Innifalið í verkinu er bygging um 119 m langrar bráðabirgðabrúar yfir Gufufjörð sem verktakar munu nota meðan á framkvæmdum stendur. Borgarverk er vel kunnugt staðháttum enda sá verktakinn um veglagningu í Teigsskógi.

Framkvæmdir hófust í lok janúar og er verið að vinna að vegagerð frá Vestfjarðavegi við Skálanes og niður að sjó við Melanes. Í framhaldi verður farið í sjávarfyllingar í Gufufirði og svo byggingu bráðabirgðabrúar yfir Gufufjörð. Verklok þessa áfanga eru áætluð í lok september 2025. Framkvæmdin er fyrsti áfangi í þverun Djúpafjarðar og Gufufjarðar. Vonast er til að hægt verði að bjóða út byggingu brúanna síðla þetta ár.

Góð framvinda á Dynjandisheiði

Unnið er að öðrum áfanga Vestfjarðavegar (60) um Dynjandisheiði. Verkið snýst um nýbyggingu Vestfjarðavegar á um 12,6 km kafla. Framkvæmdin nær frá Norðdalsá, norðan Bíldudalsgatnamóta, og liggur um hæstu hluta Dynjandisheiðar og norður fyrir sýslumörk. Vegurinn er að mestu leyti byggður í nýju vegstæði en að hluta til í núverandi vegstæði. Inn í verkinu er einnig gerð námuvegar að námu í Trölladal og gerð tveggja áningarstaða. Verktaki er Suðurverk en skrifað var undir verksamning í ágúst 2022.

Verkið er hluti af stærri framkvæmd. Í fyrsta áfanga voru tvö verkefni, annars vegar nýr kafli um Dynjandisvog sem var opnaður í október 2021 og hins vegar nýr kafli um Pennusneiðing, Bíldudalsgatnamót og að Norðdalsá sem kláraður var sumarið 2022. Verktaki í fyrsta áfanga var ÍAV.

Framkvæmdir við annan áfanga hófust í október 2022 og mest unnið við fyllingar og sprengingar. Í byrjun árs 2023 og fram í mars var erfið tíð og alloft sem starfsfólk komst ekki á verkstað sökum ófærðar. Þurfti verktaki til dæmis að moka töluverðan snjó alveg fram í maí til að geta keyrt út fyllingar. Veður hefur þó ekki haft teljandi áhrif á gang verksins.

Starfsmenn voru tólf í upphafi verks en fjölgaði fljótt. Í júní 2023 var farið að vinna á næturvöktum og voru þá rúmlega tuttugu manns að störfum en fjölgaði í um 30 yfir sumarið og í rúmlega 40 um haustið. Nú í febrúar eru 30 manns að störfum. Tækjakostur er talsverður en um þessar mundir eru á svæðinu meðal annars 6 trukkar, 6 gröfur, 2 borvagnar og 2 ýtur.

Einhverjar breytingar hafa orðið á verkinu á framkvæmdatíma. Til dæmis þurfti að endurskoða skeringar á ákveðnum stöðum vegna hugsanlegrar snjósöfnunar. Við það jókst fyllingarmagn um rúma 25 þúsund rúmmetra.

Tveir kaflar í öðrum áfanga hafa þegar verið opnaðir fyrir umferð. Í október 2023 var vegur frá Norðdalsá að Vatnahvilft opnaður almennri umferð en þá var búið að leggja klæðingu og setja upp víravegrið. Í desember var opnað fyrir umferð um veginn undir Botnshesti.  Janúar 2024 var mjög snjóléttur og tókst að ganga frá fyllingu og styrktarlagi á um 1,5 km kafla. Þrátt fyrir að febrúar hafi verið erfiður og ekki verið fært upp á Dynjandisheiði þónokkra daga hefur verið hægt að vinna við fyllingu sem nú er komin að námu í Trölladal. Sprengingum undir háspennulínu við Einhamar er lokið og heppnuðust mjög vel þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Steypustöðin, undirverktaki Suðurverks, hefur lokið sínu verki á svæðinu sem snerist um mölun á burðarlagi og klæðingarefni en Borgarverk sá um að leggja klæðingu.

Stefnt er að því að verkinu við annan áfanga Vestfjarðavegar um Dynjandisheiði verði lokið um miðjan júlí 2024.

Unnið að mölun á styrktarlagi við Botnshest á Dynjandisheiði síðastliðið haust.

Unnið að mölun á styrktarlagi við Botnshest á Dynjandisheiði síðastliðið haust.

Fylling í Djúpafirði.

Fylling í Djúpafirði.