Samgönguáætlun

FramkvæmdirSamgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skal leggja tillögu til þingsályktunar um stefnu í samgöngumálum, samgönguáætlun, til fimmtán ára fyrir Alþingi að lágmarki á þriggja ára fresti. Með henni setja stjórnvöld fram stefnu og markmið fyrir allar greinar samgangna. Samhliða skal leggja fram fimm ára áætlun um framkvæmdir, aðgerðaáætlun, fyrir fyrsta tímabil stefnunnar sem einnig skal endurskoðuð minnst á þriggja ára fresti.

Lög um samgönguáætlun nr. 33/2008

Samgönguáætlun tekur til stefnu, fjáröflunar og útgjalda allra greina samgangna, þ.e.a.s. flugmála, vegamála og siglingamála, þ.m.t. almenningssamgangna, hafnamála, sjóvarna, öryggismála og umhverfismála samgöngugreina. Þar skal skilgreina það grunnkerfi sem ætlað er að bera meginþunga samgangna og gera grein fyrir ástandi og horfum í samgöngum í landinu. Við gerð samgönguáætlunar skal m.a. byggja á þeim meginmarkmiðum að samgöngur séu greiðar, hagkvæmar, öruggar og umhverfislega sjálfbærar auk þess sem þær stuðli að jákvæðri byggðaþróun.

Vefur samgönguáætlunar hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. 

Vegvísir samgönguráðuneytisins
Vegvísi er ætlað að greiða aðgengi almennings að áætlunum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Þar er hægt að nálgast ýmsar lykilupplýsingar til dæmis um fjármagn og markmið áætlana eða fylgjast með framvindu aðgerða í einstökum landshlutum


Breytingar á samgönguáætlun 2020-2024

Alþingi samþykkti 29. júní 2020 samgönguáætlun fyrir árin 2020–2034 og fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020–2024. Áhrif af heimsfaraldri COVID-19 urðu til þess að forsendur framlagðrar samgönguáætlunar gjörbreyttust í einni svipan. Til að bregðast við efnahagslegum afleiðingum faraldursins samþykkti Alþingi sérstakt tímabundið fjárfestingarátak þess efnis að 6,5 milljörðum yrði ráðstafað til framkvæmda við samgöngumannvirki á árinu 2020 til viðbótar því sem áður hafði verið gert ráð fyrir.  

Alþingi samþykkt síðan 29. maí 2021 breytingu á fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020–2024 til að tryggja áframhaldandi fjárveitingu til verkefna fjárfestingarátaksins. Ekki var talin ástæða til að leggja fram tillögu að nýrri forgangsröðun framkvæmda á seinni tímabilum 15 ára samgönguáætlunar fyrir árin 2020–2034.

Þingsályktun um breytingu á fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020-2024


Samgönguáætlun 2020-2034 og 2020-2024

Samgönguáætlun til fimmtán ára 2020-2034 og aðgerðaáætlun til fimm ára 2020-2024 voru samþykktar samhljóða á Alþingi 29. júní 2020. Um er að ræða uppfærða og endurskoðaða samgönguáætlun á grunni þeirrar sem samþykkt var á Alþingi í febrúar 2019. Þessi samgönguáætlun er ein sú umfangsmesta sem samþykkt hefur verið og felur í sér mikilvæga framtíðarsýn og víðtæk áform um nýframkvæmdir og viðhald á vegum, höfnum og flugvöllum um land allt. 

Bein framlög til samgöngumála nema um 640 milljörðum króna á fimmtán ára tímabili samgönguáætlunar. Sérstök 6,5 milljarða aukafjárveiting fyrir samgönguframkvæmdir árið 2020 úr fjárfestingaáætlun ríkisstjórnarinnar vorið 2020 vegna Covid-19 var felld inn í áætlunina.

Þingsályktun um fimmtán ára samgönguáætlun fyrir árin 2020-2034


Eldri áætlanir og annað efni þeim tengdum

Þingsályktun um fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020-2024 

Þingsályktun um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2023

Þingsályktun um samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2033

Kynningarrit um samgönguáætlun 2011-2022

Þingsályktun um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2015 - 2018

Þingsályktun um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2011–2014

Þingsályktun um samgönguáætlun fyrir árin 2011 til 2022

Vegáætlun 2009 - 2012 - Skipting vegafjár eftir kjördæmum

Vegáætlun 2009 - 2012 - Skipting vegafjár eftir svæðum Vegagerðarinnar

Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmd samgönguáætlunar 2012 - Vegáætlun

Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmd samgönguáætlunar 2011 - Vegáætlun

Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmd samgönguáætlunar 2010 - Vegáætlun

Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmd samgönguáætlunar 2009 - Vegáætlun

Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmd samgönguáætlunar 2008 - Vegáætlun

Sjá einnig: Umhverfismat samgönguáætlunar 2011-2022

Upplýsingar og fróðleik um hvað felst í næstu tólf ára samgönguáætlun og annað sem tengist þeirri áætlanagerð, meðal annars Umhverfismat tillögu að samgönguáætlun 2011 - 2022, er að finna á vef samgönguráðuneytisins 



Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 2007 - Vegáætlun

Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 2006 - Vegáætlun

Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 2005 - Vegáætlun

Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 2004 - Vegáætlun

Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 2003 - Vegáætlun

Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 2002 - Vegáætlun