Jafnlaunastefna

 

A0083001-minni

 

Forstjóri ber ábyrgð á að jafnlaunastjórnunarkerfi Vegagerðarinnar standist lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Jafnlaunastjórnunarkerfið nær til alls starfsfólks.

Tilgangur með jafnlaunastjórnunarkerfi er að tryggja að allt starfsfólk Vegagerðarinnar njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn óútskýrður kynbundinn launamunur sé til staðar. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu rökstuddar og í samræmi við gildandi kjara- og stofnanasamninga. Komi óútskýrður kynbundinn launamunur í ljós skal honum útrýmt þannig að starfsfólk fái greitt fyrir störf út frá verðmæti þeirra óháð kyni. Framkvæmdastjóri fjármálasviðs er fulltrúi stjórnenda varðandi jafnlaunastjórnunarkerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Vegagerðin skuldbindur sig til að:

  • Innleiða vottað jafnlaunastjórnunarkerfi, skjalfesta og viðhalda með stöðugum umbótum.
  • Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma.
  • Flokka störf út frá þeim kröfum sem þau gera og framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að ganga úr skugga um hvort óútskýrður kynbundinn launamunur sé til staðar.
  • Kynna starfsfólki niðurstöður launagreiningar hvað varðar óútskýrðan kynbundinn launamun.
  • Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Gera innri úttekt á öllum útgefnum skjölum sem tilheyra jafnlaunastjórnunarkerfi eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti.
  • Halda rýni stjórnenda árlega.
  • Birta stefnuna á innri vef og kynna hana öllu starfsfólki.
  • Stefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu Vegagerðarinnar.