• Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar

Leiðbeiningar og reglur

Hér til hliðar eru birtar frekari leiðbeiningar og reglur. 

Reglur og leiðbeiningar sem ekki eiga heima í þessum vefflokkum eru listaðir hér fyrir neðan.

Framkvæmdir og viðhald

Handbók við klæðingarviðgerðir  (2014)
Leiðbeiningar við klæðingarviðgerðir  (2014)
Lagfæringar á umhverfi vega  (2012)
Mælingar í vegagerð  (2010)

Námur, efnistaka og frágangur  [vísun í vefinn namur.is]

Hönnun samgöngumannvirkja

Burðarþolshönnun - Kafli 2, Uppbygging vega (2013)
Forsendur félagshagfræðilegrar greiningar í vegasamgöngum (september 2023)
Gönguþveranir - Leiðbeiningar (desember 2014)
Hönnun 2+1 vega (febrúar 2020)
Hönnun breikkana (rannsóknarskýrsla) (2010)
Hönnun eftirlitsstaða til umferðareftirlits (2007)

Hönnun fyrir alla - algild hönnun utandyra (leiðbeiningar) (2023)
Hönnun hringtorga - leiðbeiningar (nóvember 2020)
Hönnun samgöngumannvirkja (eftir endurskoðun okt. 2022)
Hönnun vega - Gátlisti  (2010)

Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar (desember 2019)
Leiðbeiningar til hönnuða og verktaka um framsetningu hönnunar-, útsetninga- og mælingagagna  (2015)
Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda   [vísun í vef Skipulagsstofnunar
Reiðstígar - gerð og uppbygging, 2. útg. (apríl 2022)

Snjóhönnun vega  (2007)
Snjósöfnunargrindur (2000)
Teiknireglur (2020)
Lýsing samgöngumannvirkja (2024)
Þjóðvegir í þéttbýli  (2010)

Öryggismál 

Veghönnunarreglur - kafli 8 Yfirborðsmerkingar.
Bæklingur um öryggi gesta á vinnusvæðum Vegagerðarinnar (júní 2015)
Umhverfis- og öryggishandbók (fyrir starfsfólk Vegagerðarinnar)
Umhverfis- og öryggishandbók (fyrir verktaka og þjónustuaðila Vegagerðarinnar) 
Umferðaröryggisúttekt vega  (2010)