• Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar

Leiðbeiningar og reglur

Í undirflokkur síðunnar eru birtar umfangsmeiri leiðbeiningar og reglur.
Reglur og leiðbeiningar sem ekki eiga heima í þessum vefflokkum eru listaðir hér fyrir neðan.

Hönnun vega - eftir endurskoðun (okt. 2022)
Hönnun vega - Gátlisti  (2010)

Reiðstígar - gerð og uppbygging, 2. útg. (apríl 2022)

Hönnun hringtorga - leiðbeiningar (nóvember 2020)

Hönnun 2+1 vega (febrúar 2020)

Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar (desember 2019)

Veghönnunarreglur - kafli 8 Yfirborðsmerkingar.

Umhverfis- og öryggishandbók 

Bæklingur um öryggi gesta á vinnusvæðum Vegagerðarinnar (júní 2015)

Gönguþveranir - Leiðbeiningar (desember 2014)

Ástandsúttekt vega  (2010) 

Burðarþolshönnun - Kafli 2, Uppbygging vega (2013)

Hönnun breikkana (rannsóknarskýrsla) (2010)

Hönnun eftirlitsstaða til umferðareftirlits (2007)

Hönnun fyrir alla - algild hönnun utandyra (leiðbeiningar) (2019)

Leiðbeiningar við klæðingarviðgerðir  (2014)
Handbók við klæðingarviðgerðir  (2014)

Kortlagning og gæðamat bergs í jarðgöngum  (2009)

Lagfæringar á umhverfi vega  (2012)

Leiðbeiningar til hönnuða og verktaka um framsetningu hönnunar-, útsetninga- og mælingagagna  (2015)

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda   [vísun í vef Skipulagsstofnunar

Mælingar í vegagerð  (2010) 

Námur, efnistaka og frágangur  [vísun í vefinn namur.is] 

Reiðvegir, gerð og uppbygging  (2003)

Snjóhönnun vega  (2007)

Snjósöfnunargrindur (2000)

Teiknireglur (2020)

Umferðaröryggisúttekt vega  (2010)

Umferðaröryggisáætlanir sveitarfélag  (2010)

Veggirðingar III - Leiðbeiningar og vinnulýsingar (2013) 

Veglýsing utan þéttbýlis  (2009)

Vegir og skipulag  (2007 uppfært 2014)  Leiðbeiningar Vegagerðarinnar fyrir sveitarfélög og skipulagshöfunda

Þjóðvegir í þéttbýli  (2010)