Matsáætlanir
  • Fjarðarheiðargöng - teikning

Fjarðarheiðargöng - Tillaga að matsáætlun

26.10.2020

Vegagerðin hefur lagt fram tillögu að matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum Fjarðarheiðarganga.

Allir geta kynnt sér tillöguna og lagt fram athugasemdir. 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 10. nóvember 2020 til Skipulagsstofnunar bréfleiðis eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is

Eftirtaldir aðilar hafa fengið erindið sent með beiðni um umsögn: Múlaþing, Fiskistofa, Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirlit Austurlands, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Landgræðslan, Landsnet, Minjastofnun Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Samgöngustofa, Skógræktin, Umhverfisstofnun og Veðurstofa Íslands.

Ákvörðunar Skipulagsstofnunar um tillöguna er að vænta 23. nóvember 2020. 

Tilgangur framkvæmdarinnar er að bæta samgöngur á Austurlandi og hafa þar med jákvæð áhrif á samfélagið. Með jarðgöngum undir Fjarðarheiði verða samgöngur áreiðanlegri og öruggari. Að loknum framkvæmdum verður mögulegt að halda veginum á milli Héraðs og Seyðisfjarðar opnum allan ársins hring. Framkvæmdin mun styrkja byggð og atvinnulíf á Seyðisfirði og Austurlandi öllu.
Markmið framkvæmdarinnar er að:
  • Auka umferðaröryggi vegfarenda og íbúa svæðisins.
  • Tryggja greiðari samgöngur og bæta vegasamband.
  • Bæta sambúð vegar og umferðar vid íbúa og umhverfi

Tillaga að matsáætlun
Teikningar