Matsskýrslur

Nýr Álftanesvegur og lenging Vífilsstaðarvegar í Garðabæ

27.11.2002


Skýrsla (PDF 523KB)

Myndaskrá - Kort og myndir
Mynd 1 Nýr Álftanesvegur, lenging Vífilsstaðavegar, hringtorg og tengivegir (loftmynd tekin árið 2000, í eigu Loftmynda ehf.).
Mynd 2 Nýr Álftanesvegur, lenging Vífilsstaðavegar, hringtorg og tengivegir
Mynd 3 Lenging Vífilsstaðavegar og hringtorg, grunnmynd/langsnið.
Mynd 4 Nýr Álftanesvegur og lenging Vífilsstaðavegar, kennisnið.
Mynd 5 Gálgaklettur í Gálgahrauni (Guðlaugur Rúnar Guðlaugsson, 2001).
Mynd 6 Jarðfræðikort, yfirlit yfir berggrunn (Jón Jónsson, 1994).
Mynd 7 Gróðurkort af eystri hluta Álftaness (Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 1988).
Mynd 8 Fuglaathugunarsvæði og helstu kríuvörp á athugunarsvæðinu (Jóhann Óli Hilmarsson, 1999).
Mynd 9 Reiknuð grunnvatnshæð og grunnvatnsrennsli fyrir höfuðborgarsvæðið. Flæði (lítrar/sek/meter) er meira eftir því sem örvarnar eru lengri (Verkfræðistofan Vatnaskil, 1991).
Mynd 10 Aðalskipulag Garðabæjar 1995-2015 (Garðabær, 1997).
Mynd 11 Breytt aðalskipulag Bessastaðahrepps 1993-2013 (Bessastaðahreppur, 1998).
Mynd 12 Landamerki á Álftanesi.
Mynd 13 Hljóðstigsútreikningar, jafndynslínur (Snorri Sigurjónsson, 2001).
Mynd 14 Garðastekkur (mynd tekin sumarið 2000).
Mynd 15 Tvö af málverkum Jóhannesar S. Kjarvals af hraunmyndunum í Garðahrauni og ljósmyndir af fyrirmyndum (myndir teknar sumarið 2000).
Mynd 16 Fornleifar (Orri Vésteinsson, 1999), "Kjarvalssvæði" og sérstæðar hraunmyndanir.
Viðauki A Skýrslur og álit sérfræðinga
Viðauki A1 Jóhann Óli Hilmarsson. Fuglalíf í Gálgahrauni og víðar á Álftanesi. Reykjavík, júlí 1999.
Viðauki A2 Jóhann Óli Hilmarsson. Fuglalíf á Álftanesvegi (leið D) og Vífilsstaðavegi í Garðabæ. Reykjavík, september 2001.
Viðauki A3 Atli Karl Ingimarsson. Jarðmyndanir í Gálgahrauni/Garðahrauni. Hönnun hf., Reykjavík, maí 1999.
Viðauki A4 Atli Karl Ingimarsson. Jarðmyndanir í Gálgahrauni/Garðahrauni. Nýjar veglínur, leiðir B og C. Hönnun hf., Reykjavík, september 1999.
Viðauki A5 Atli Karl Ingimarsson. Vífilsstaðavegur um Gálgahraun. Hönnun hf., Reykjavík, ágúst 2000.
Viðauki A6 Ágúst H. Bjarnason. Flóra og gróður á fyrirhuguðu vegarstæði á Álftanesi. Vistfræðistofan, Reykjavík, júlí 1999.
Viðauki A7 Bréf frá Ágústi H. Bjarnasyni um gróður á vegarstæðum B og C í samanburði við vegarstæði A. Vistfræðistofan, Reykjavík, dags. 9. ágúst 1999.
Viðauki A8 Ágúst H. Bjarnason. Flóra og gróður á fyrirhuguðum vegarstæðum á Álftanesi. Vistfræðistofan, Reykjavík, nóvember 2000.
Viðauki A9 Örn Steinar Sigurðsson. Álftanesvegur og Vífilsstaðavegur, umferðarspá. Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf., Reykjavík, september 2001.
Viðauki A10 Snorri Páll Kjaran. Mat á loftmengun vegna útblásturs bifreiða á Álftanesvegi og Vífilsstaðavegi. Verkfræðistofan Vatnaskil sf., Reykjavík, september 2001.
Viðauki A11 Snorri Sigurjónsson. Álftanesvegur/leið D og Vífilsstaðavegur-hljóðstigsreikningar. Hönnun hf., Reykjavík, september 2001.
Viðauki A12 Orri Vésteinsson. Fornleifakönnun - Álftanesvegur milli Engidals og Selskarðs. Fornleifastofnun Íslands, Reykjavík, 1999.
Viðauki A13 Bréf frá Þjóðminjasafni Íslands, Reykjavík, dags. 27. júlí 2001.
Viðauki B Ýmislegt
Viðauki B1 Greinargerð vegna athugasemda við tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Garðabæjar 1995-2015.
Viðauki B2 Listi yfir umsagnaraðila sem fengu bréf þar sem fyrirhugaðar vegaframkvæmdir og mat á umhverfisáhrifum var kynnt.
Viðauki B3 Bréf frá Byggðastofnun, Reykjavík, dags. 20. apríl 1999.