Fréttir
  • Ráðstefnugestir 2006

Rannsóknarráðstefna Vegagerðarinnar 2006

3.11.2006

Þróunarsvið Vegagerðarinnar stóð fyrir árlegri rannsóknaráðstefnu sinni föstudaginn 3. nóvember 2006, á Hótel Nordica.

Þetta er í fimmta sinn sem rannsóknaráðstefnan er haldin og hefur í hvert sinn dregið til sín vel yfir hundrað þátttakendur. Árið 2005 voru reyndar slegin öll met, þegar þátttakendur voru um 170 en þátttakendur í þetta sinn voru um 130.

Það er óhætt að fullyrða að ráðstefnan sé búin að festa sig í sessi sem árlegur viðburður. Gera má ráð fyrir að starfsmenn verktaka, verkfræðistofa og aðrir í vegageFrðargeiranum og verklegum framkvæmdum fara að reikna með þessu sem föstum lið í byrjun nóvember hvers árs.

Ráðstefna sem þessi er ein af þeim leiðum sem hægt er að fara til að kynna niðurstöður rannsóknaverkefna, sem styrkt eru úr rannsóknasjóði Vegagerðarinnar, en styrkir nema nú yfir 100 milljónum á ári.

Undanfarin ár hefur verið veittur styrkur til u.þ.b. 100 verkefna á ári, en á svona ráðstefnu er aðeins hægt að koma fyrir um 20 erindum og því augljóst að ekki er hægt að koma öllu að.

Skýrslur og niðurstöður rannsókna eru birtar á vefnum jafnóðum og þær liggja fyrir hér:
Upplýsingar og útgáfa => Rannsóknarskýrslur.


Ráðstefnugestir 2006 A Ráðstefnugestir 2006 B

Dagskrá ráðstefnunnar með erindum og ágripum:

Dagskrá

08:00-9:00 Skráning
09:00-9:15 Setning (Þórir Ingason, Vegagerðin)

Mannvirki

09:15-9:30 Þreytuáraun á stálbrýr á Íslandi (Jóhannes Loftsson, VST) - ágrip
09:30-9:45 Göngubrýr yfir Hringbraut - sveiflumælingar (Guðmundur Valur Guðmundsson, Einar Þór Ingólfsson og Baldvin Einarsson Línuhönnun, Bjarni Bessason, HÍ) - ágrip
09:45-10:00 Virkni XYPEX í Íslenskri steinsteypu (Gísli Guðmundsson, Hönnun) - ágrip
10:00-10:15 Umhverfisvæn steinsteypa (Björn Hjartarson, Rannsóknastofnun byggingariðnarðarins) - ágrip
10:15-10:45 Kaffi
10:45-11:00 Burður vega og þungatakmarkanir (Sigurður Erlingsson og Guðjón Örn Björnsson HÍ) - ágrip
11:00-11:15 Könnun á tækjum og aðferðum til viðgerða á bundnu slitlagi (Daníel Árnason, Vegagerðin) - ágrip
11:15-11:30 Hrýfimælingar vega með leysitæki (Valgeir Steinn Kárason, Vegagerðin) - ágrip
11:30-11:45 Hljóðvarnir við vegi (Ólafur Hjálmarsson, Trivium ráðgjöf; Ólafur Daníelsson, Línuhönnun) - ágrip
11:45-12:00 Umræður og fyrirspurnir
12:00-13:00 Matur

Umferð

13:00-13:15 Óhappa og slysatíðni eftir gerð vegar (Haraldur Sigþórsson og Þórólfur Nielsen, Línuhönnun) - ágrip
13:15-13:30 Áhrif vetrarþjónustu á umferðaröryggi (Skúli Þórðarson, Orion ráðgjöf) - ágrip
13:30-13:45 Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins (Smári Ólafsson, VSÓ) - ágrip
13:45-14:00 Leiðbeiningar um hönnun 2+1 vega (Bryndís Friðriksdóttir og Haraldur Sigþórsson, Línuhönnun, í samstarfi við verkfræðistofuna Fjölhönnun og Vegagerðina) - ágrip

Umhverfi

14:00-14:15 Hlaupfarvegur undir jökli við Kötlugos (Helgi Björnsson og Finnur Pálsson HÍ) - ágrip
14:15-14:30 Aðferðir við mat á áhrifum framkvæmda á landslag (Ólafur Árnason, Línuhönnun) - ágrip
14:30-14:45 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda - Innleiðing matsáætlana - Gæði og árangur (Hólmfríður Sigurðardóttir, Skipulagsstofunun og Óli Halldórsson, Þekkingarsetri Þingeyinga) - ágrip
14:45-15:15 Kaffi
15:15-15:30 Vistferilsgreining fyrir veg með bundnu slitlagi (Harpa Birgisdóttir, Línuhönnun) - ágrip
15:30-15:45 Námufrágangur (Hersir Gíslason, Vegagerðin) - ágrip
15:45-16:00 Uppgræðsla vegfláa með innlendum úthagategundum (Jón Guðmundsson, LBHÍ) - ágrip
16:00-16:15

Notkun á tilfallandi lífrænum úrgangsefnum til uppgræðslu (78 glærur ath! 42,8 MB)
(Björn Guðbrandur Jónsson, Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs) - ágrip

16:15-16:30 Hnattrænar loftslagsbreytingar og vegarekstur (Skúli Þórðarson, Orion ráðgjöf) - ágrip

Annað

16:30-16:45 Rannsóknastefna Vegagerðarinnar (Hreinn Haraldsson, Vegagerðin) - ágrip
16:45-17:00 Umræður og fyrirspurnir
17:00- Ráðstefnuslit, léttar veitinga í boði Vegagerðarinnar

Veggspjald 1: Ten years of thermal evolution of the Gjálp edifice

Veggspjald 2: Meltwater dynamics beneath Skeiðarárjökull from continous GPS measurements