• Undirgöng undir Arnarnes.
 • Frá Kópavogi.
 • Göng undir Litluhlíð.
 • Göngu- og hjólastígur, Elliðaárdal.
 • Kort af fyrirhuguðum leiðum Borgarlínunnar.

Verkefni Samgöngusáttmálans

Stofnvegir, Borgarlína, virkir ferðamátar og öryggi og flæði

Í Samgöngusáttmálanum er gert ráð fyrir að fjárfesta 120 ma.kr. í stofnvegum, Borgarlínu, virkum ferðamátum og öryggi og flæði, á verðlagi ársins 2019. 

Stofnvegir

Vesturlandsvegur: Skarhólabraut-Langitangi-Hafravatnsvegur. LOKIÐ

 • Breikkun Vesturlandsvegar í 2+2 og aðskilnaður akstursstefna með vegriði.
  Útskot fyrir strætó. 
 • Hljóðvarnir.
 • Markmið með framkvæmdinni: Bætt umferðaröryggi og bætt umferðarflæði.

Reykjanesbraut: Kaldárselsvegur–Krísuvíkurvegur. LOKIÐ

 • Breikkun Reykjanesbrautar í 2+2 og aðskilnað með vegriði á 3,2 löngum kafla.
 • Tvær göngubrýr.
 • Hljóðvarnir.
 • Markmið með framkvæmdinni: Bætt umferðaröryggi og bætt umferðarflæði.

Suðurlandsvegur: Bæjarháls–Vesturlandsvegur. LOKIÐ

 • Breikkun Vesturlandsvegar í 2+2 og aðskilnaður akstursstefna með vegriði.
 • Markmið með framkvæmdinni: Bætt umferðaröryggi og bætt umferðarflæði.

Suðurlandsvegur: Norðlingavað–Bæjarháls

 • Breikkun Vesturlandsvegar í 2+2 og aðskilnaður akstursstefna með vegriði.
 • Markmið með framkvæmdinni: Bætt umferðaröryggi og bætt umferðarflæði.

Reykjanesbraut: Gatnamót við Bústaðaveg

 • Endurskoðun á eldri frumdrögum fyrir útfærslu gatnamóta. 
 • Tenging Borgarlínu frá Mjódd í Vogabyggð  (Lota 3).
 • Markmið með framkvæmdinni:  Bætt umferðarflæði, bætt umferðaröryggi, bætt flæði fyrir almenningssamgöngur (Mjódd-Vogabyggð)

Arnarnesvegur: Rjúpnavegur - Breiðholtsbraut

Framlenging Arnarnesvegar frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut, auk gatnamóta við Breiðholtsbraut. Göngu- og hjólastígar sem tengja Elliðaárdal við efri byggðir. Markmið með framkvæmdinni: 

 • Bættar tengingar við efri byggðir Kópavogs
 • Bætt afköst á tengingu við Breiðholtsbraut
 • Bættur viðbragðstími fyrir neyðaraðila á höfuðborgarsvæðinu
 • Bættar tengingar fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur

 Deiliskipulag Arnarnesvegar

Sæbrautarstokkur

Sæbrautarstokkur matsáætlun.

Miklubrautarstokkur

Reykjanesbraut: Álftanesvegur-Lækjargata

Garðabæjarstokkur

 

Borgarlínan

 • Lota 1: Ártún-Hlemmur-Hamraborg
 • Lota 2: Hamraborg-Lindir
 • Lota 3: Mjódd-BSÍ
 • Lota 4: Fjörður-Miklabraut
 • Lota 5: Ártún-Spöng
 • Lota 6: Ártún-Háholt

 

Virkir ferðamátar

Hjóla-og göngustígar:

 • Nýr tvístefnu hjólastígur við Eiðsgranda sem nær að frá Boðagranda að JL húsi. LOKIÐ
 •  Nýr tvístefnu hjólastígur við Bústaðaveg sem nær frá Veðurstofu að Litluhlíð. LOKIÐ
 • Nýr tvístefnu hjólastígur við Geirsgötu hjá Miðbakka. LOKIÐ
 • Nýr tvístefnu hjólastígur við Fífuhvammsveg frá Salavegi að Lindarvegi. LOKIÐ
 • Nýr aðskilinn göngu- og hjólastígur í gegnum Ævintýragarð í Mosfellsbæ, frá Varmá að Leirvogstungu. LOKIÐ
 • Undirgöng fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur við Litluhlíð. LOKIÐ
 • Bústaðavegsbrú. Breikkun gangstéttar norðan brúar til að auka pláss gangandi og hjólandi vegfarenda. Nýr tvístefnu hjólastígur við norðvestur ramp. LOKIÐ
 • Undirgöng við Bústaðaveg við Sprengisand og nýir stígar. Í framkvæmd. Áætluð verklok 2023.
 • Nýr tvístefnu hjólastígur í Elliðaárdal sem nær frá Stekkjabakka að Árbæjarlaug. LOKIР
 • Arnarnesvegur. Stígakerfi við nýjan Arnarnesveg. Eru í verkhönnun 2023.
 • Stígar vestan Hafnarfjarðarvegar á þremur stöðum, í Kópavogi við voginn, í Garðabæ við undirgöng, í Garðabæ við Tún, í Hafnarfirði við Norðurbæ. Verkhönnun hafin.
 • Undirbúningur hafinn á verkefnum sem Kópavogur og Reykjavík halda utan um, t.d. við Ánanaust, Skógarhlíð og Ásbraut. 

Göngubrýr og undirgöng

 • Undirgöng undir Arnarneshæð. Í framkvæmd. Áætluð verklok sumarið 2023.
 • Undirgöng við Litluhlið. LOKIÐ
 • Undirgöng við Bústaðaveg við Sprengisand. LOKIÐ
 • Bústaðavegur: breikkun brúar yfir Kringlumýrarbraut. LOKIÐ
 • Undirgöng við Hafravatnsveg í Mosfellsbæ. LOKIÐ

Öryggi og flæði 

 • Bæjartorg í Hafnarfirði. Endurbætur á hringtorgi og tilfærsla gönguþverunar við Fjarðarbraut. LOKIÐ
 • Víkurvegur hjá Vesturlandsvegi. Lagfæring á þverun, endurskoðun á skiltum og lúpína fjarlægð til að bæta sjónlengdir. LOKIÐ
 • Arnarnesvegur. Lækkun á leyfilegum hámarkshraða við tvær gönguþveranir. LOKIÐ
 • Hringtorg á Vesturlandsvegi við Lambhagaveg. Gróður fjarlægður til að bæta sjónlengdir við göngu- og hjólaþverun. LOKIÐ
 • Álftanesvegur við Garðahraunsveg. Uppsetning á blokkljósi og hraðaviðvörunarskilti. LOKIÐ
 • Hringtorg á Vesturlandsvegi við Lambhagaveg. Gróður fjarlægður til að bæta sjónlengdir við göngu- og hjólaþverun. LOKIÐ
 • Teinagirðingum skipt út fyrir netagirðingar á öllum stöðum þar sem enn var að finna teinagirðingar, fyrir utan Hringbraut því til stendur að endurskoða alla Hringbraut.
 • Arnarnesvegur við Smárahvammsveg. Lýsing aukin við gönguþverun hjá hringtorgi.