Fréttir
  • Herjólfur í Landeyjahöfn

Samningur um rekstur Herjólfs

áréttaðar kostnaðartölur

2.5.2012

Vegagerðin vill koma því á framfæri vegna frétta af samningi við Eimskip um rekstur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs 2012 – 2014 að kostnaður verður þó nokkuð minni með samningnum en hann var árið 2011. Það ár var styrkur Vegagerðarinnar til rekstrar Herjólfs 740 milljónir króna en samningurinn við Eimskip gerir ráð fyrir styrk að fjárhæð 681 milljón króna á ári.

Samningurinn sem gerður var við Eimskip 27. apríl að loknu útboði, felur í sér að gert er ráð fyrir um 900 ferðum á ári í Landeyjahöfn og ríflega 300 ferðum á ári í Þorlákshöfn á samningstímanum. Mikill munur er á kostnaði við siglingar á þessar tvær hafnir og er tekið á því í samningnum. Ef sigldar verða fleiri ferðir í Landeyjahöfn í stað Þorlákshafnar en að ofan greinir getur samningsfjárhæðin lækkað og kostnaðurinn þar með. Hann gæti síðan hækkað ef sigla þarf fleiri ferðir í Þorlákshöfn á kostnað ferða í Landeyjahöfn.

Það er því ekki hægt að segja með vissu um hversu hagkvæmari þessi samningur verður. En miðað við þennan ferðafjölda  reiknar Vegagerðin með að sparnaðurinn geti numið um 60 milljónum króna á ári, með samanburði við þann styrk sem greiddur var á síðasta ári og raunar mun meiri ef miðað er við kostnaðarhækkanir.