Fréttir
  • Framkvæmdir við Hófaskarðsleið 2010

Nýframkvæmdir á árinu 2011

Stærstur hluti þeirra verk sem þegar er hafin vinna við

10.3.2011

 

Á samgönguáætlun 2009- 2012 sem samþykkt var sumarið 2010 var áætlað að 7,5 milljarðar króna færu til nýframkvæmda (stofnkostnaðar) á árinu 2011. Á fjárlögum sem samþykkt voru nú fyrir áramótin var hinsvegar dregið úr því og settir tæpir 6 milljarðar króna í nýframkvæmdir ársins.

Stór hluti þess fjár fer til verka sem þegar eru hafin.

 

Helstu verk sem eru í gangi og þannig fjármögnuð af stofnkostnaði:

Suðurlandsvegur (1), tvöföldun, Lögbergsbrekka – Litla kaffistofa

Bræðratunguvegur (359) um Hvítá

Suðurstrandarvegur (427) – tveir áfangar

Vesturlandsvegur (1) – tvöföldun í Mosfellsbæ

Haffjarðará (54) á Mýrum

Vestfjarðavegur (60) um Skálanes

Hringvegur (1) um Ysta Rjúkanda

Norðausturvegur (85) til Vopnafjarðar

Dettifossvegur (862), lok fyrri áfanga

 

Til viðbótar þessu má nefna að kostnaður við héraðsvegi, landsvegi, styrkvegi, reiðvegi og fleira greiðist af stofnkostnaði, ásamt undirbúningskostnaði við vegi sem hafa ekki enn fengið fjárveitingu.

 

Þau verk sem ekki hefur þegar verið samið um en miðað er við að unnið verði við í ár eru m.a.: 

Reykjanesbraut (41), undirgöng við Grænás

Reykjanesbraut (41), undirgöng fyrir bíla við Álverið í Straumsvík

Smærri verk á höfuðborgarsvæðinu til að bæta umferðarflæði og auka öryggi, göngubrú yfir Breiðholtsbraut við Norðlingaholt o.fl.

Vestfjarðarvegur (60), Eiði-Kjálkafjörður

Strandavegur (643), Djúpvegur-Drangsnesvegur

Þá er einnig reiknað með að leggja bundið slitlag á 20-30 km af tengivegum víðsvegar um landið.

 

Viðhald vega verður með nokkuð hefðbundnum hætti og ráðist í yfirlagnir og styrkingar af svipuðum krafti og síðustu tvö ár, reikna má með að útboð fari af stað á næstu vikum.

 

Þau verk sem voru á samgönguáætlun fyrir árið 2011 en þarf að fresta vegna niðurskurðar:

Hafnarfjarðarvegur (40), gatnamót við Vífilsstaðaveg

Álftanesvegur (415)

Borgarfjarðarbraut (50) um Reykjadalsá

 

Þar sem umhverfismats- og skipulagsferli við Vestfjarðaveg (60), Eiði-Kjálkafjörður, lýkur ekki fyrr en síðsumars (og því ekki hægt að bjóða út verkið fyrr en í haust) færist hluti fjárveitinga yfir á næsta ár. Einnig er reiknað með að hluti fjárveitinga til Strandavegar færist yfir á næsta ár, en hann verður boðinn út í vor.