Fréttir
  • Undirritum samninga um umferðareftirlitið fór fram í Litlu kaffistofunni

367 milljónir króna til umferðaröryggisáætlunar

Stærstu liðir umferðaröryggisáætlunar eru sem fyrr aðgerðir á sviði öryggis vega og umhverfis þeirra

13.3.2009

Framlag til umferðaröryggisáætlunar verður í ár alls 367 milljónir króna. Samgönguráðherra kynnti áætlunina á miðvikudag og um leið var skrifað undir samninga um umferðareftirlit milli Ríkislögreglustjóra annars vegar og hins vegar Vegagerðarinnar og Umferðarstofu.

Stærstu liðir umferðaröryggisáætlunar eru sem fyrr aðgerðir á sviði öryggis vega og umhverfis þeirra. Verður veitt 110 milljónum króna til að eyða svartblettum í þjóðvegakerfinu, 100 milljónum til að lagfæra umhverfi vega og koma upp vegriðum og 10 milljónir fara í gerð hvíldarsvæða.

Annar stærsti liðurinn eru áðurnefndir samningar við Ríkislögreglustjóra að upphæð 76 milljónir króna.

Annar samningurinn tekur til eftirlits lögreglu með ökuhraða, eftirlits með ölvunarakstri og annars hefðbundins eftirlits lögreglu með umferðinni. Lögð er á það áhersla eins og í fyrri samningi að þessi verkefni komi til viðbótar hefðbundnu eftirliti lögreglunnar.

Hinn samningurinn er um að greiða tvær stöður lögreglumanna í Stykkishólmi vegna úrvinnslu sekta úr löggæslumyndavélum vegna hraðakstursbrota. Er það eftirlit einnig viðbót við það eftirlit sem þegar er fyrir hendi og er því bein aukning á eftirliti með hraðakstri á vegum úti. Umferðarmælar Vegagerðarinnar hafa sýnt að umferðarhraði á þjóðvegum hefur farið lækkandi að undanförnu og má ætla að eftirlitið með löggæslumyndavélum eigi sinn þátt í þessari þróun.

Alls verða lagðar 36,5 milljónir króna í áróður og fræðslu. Eru það annars vegar ýmis áróðurs- og auglýsingaverkefni og hins vegar fjárveiting til umferðarfræðslu sem Grundaskóli á Akranesi stýrir og sinnir sérstaklega í samstarfi við nokkra aðra skóla og hefur gefið góða raun. Þá fara 12,5 milljónir króna í samstarf og þróun og til forvarna vegna erlendra ökumanna.

Þótt umfang umferðaröryggisáætlunar sé nokkru viðaminna en ráðgert var vegna efnahagsástandsins hefur tekist að halda inni mikilvægustu verkefnunum á sviði lagfæringa á svartblettum og umferðareftirliti. Áfram eru því stigin mikilvæg skref í átt til þess að bæta umferðaröryggi í samræmið við markmið umferðaröryggisáætlunarinnar.