Fréttir
  • Covid umferðin það sem af er ári 15.03.2021
  • Covid Umferðin á Hb vikuleg

Minni umferð í síðustu viku en árið 2019

minni umferð sem hagar sér samt eins

16.3.2021

Umferðin í viku 11 var ríflega tveimur prósentum minni en í sömu viku árið 2019. Sé tekið mið að íbúafjölgun (sem ætti að leiða til aukningar umferðar) þá sýnir samdrátturinn að minna er umleikis í þjóðfélaginu vegna Covid-19 en ella. 

Umferðin yfir 3 lykilmælisnið Vegagerðarinnar á höfuðborgarsvæðinu, í 11. viku ársins, reyndist 2,2% minni en í sömu viku árið 2019 (en nú er ómarktækt að bera saman við árið 2020 vegna mikilla sveiflna í umferðinni þá út af Covid).  Einkenni umferðarinnar eru þó svipuð og í ,,venjulegu ári” en að jafnaði er umferðin um 2% minni (ef horft er framhjá tveim fyrstu vikum ársins). 

Ef við tengjum umferðina við umsvifin í þjóðfélaginu (eins og Vegagerðin hefur sýnt fram á hægt sé að gera) þá má draga þá ályktun að það sé ekki eins mikill þróttur/slagkraftur í íslensku þjóðfélagi og var á sama tíma árið 2019.  Í rauninni gæti munurinn verið meiri en þessi tvö prósent því ef þjóðfélagið á að halda í horfinu þurfa umsvifin að aukast í takt við íbúaþróun og samkvæmt Hagstofu Íslands fjölgaði Íslendingum á þessu tveggja ára tímabili um 3,2%, þ.a.l. mætti draga þá ályktun að samdrátturinn frá árinu 2019 sé í raun um 5% sem telja verður umtalsvert og alveg ljóst að þjóðfélagið er ekki komið upp úr Covid-áhrifum, sé tekið mið af þessum tölum.

Breytingar í viku 11, eftir mælisniðum á milli áranna 2019 og 2021

  • Hafnarfjarðarvegur við Kópavogslæk       -9,2%
  • Reykjanesbraut við Dalveg í Kópav.          +1,9%
  • Vesturlandsvegur ofan Ártúnsbrekku       -0,8%