Fréttir
  • Klofningsvegur-kort

Klofningsvegur (590), Vestfjarðavegur-Kýrunnarstaðir

Kynningarskýrsla komin út

5.5.2023

Vegagerðin áformar er að endurbyggja 8,3 km langan kafla á Klofningsvegi (590), milli Vestfjarðarvegar (60) og Kýrunnarstaða í Hvammssveit í Dalabyggð. Komin er út kynningarskýrsla vegna könnunar á matsskyldu fyrirhugaðra framkvæmda sem gera á samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Skýrsluna má lesa hér 

Markmiðið að bæta vegasamgöngur og auka umferðaröryggi

Markmið framkvæmdarinnar eru að bæta vegasamgöngur við Hvammsfjörð, auka umferðaröryggi og stuðla að greiðari samgöngum á svæðinu. Núverandi vegur er fremur mjór malarvegur og með slæma hæðarlegu. Nýr, endurbyggður vegur verður breiðari en sá sem fyrir er, með bundnu slitlagi og bættum sjónlengdum. Um eiginlega styttingu er ekki að ræða, heldur fyrst og fremst vegabætur til að auka umferðaröryggi og efla byggð á svæðinu.

Fyrirhuguð framkvæmd á sér nokkurn aðdraganda þar sem Dalabyggð hefur um árabil óskað eftir því að Klofningsvegur verði lagður klæðingu. Einnig hafa íbúar og hagsmunaaðilar á Fellsströnd og Skarðsströnd í Dalabyggð skorað á Vegagerðina að ráðast í úrbætur.

Vegagerðin áætlar að vegurinn verði endurbyggður á árunum 2023-2024 og framkvæmdum við vegkaflann verði lokið haustið 2024. Kostnaðaráætlun er 530 millj. kr og er framkvæmdin fjármögnuð af Tengivegasjóði.

Ítarlegri upplýsingar um framkvæmdina má finna í meðfylgjandi skýrslu og teikningum:

Kynningarskýrsla

Teikningar

Fylgiskjal - umsögn Minjastofnunar