Fréttir
  • Umferð í Reykjavík
  • Uppruni svifryks í Reykjavík
  • Uppruni svifryks í Reykjavík
  • Uppruni svifryks í Reykjavík

80% af svifryki vegna bílaumferðar, mest malbik og sót

Samkvæmt nýrri skýrslu um uppruna svifryks í Reykjavík

30.6.2017

Miðað við svifrykssýni sem tekin voru árið 2015 var samsetning svifryksins þannig að um 80 prósent eru tilkomin vegna bílaumferðar.  Mest vegna malbiks eða tæp 49 prósent annars vegar og hinsvegar sóts eða ríflega 31 prósent. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem Efla vann sem rannsóknarverkefni hjá Vegagerðinni með styrk úr rannsóknarsjóði. Samskonar mælingar voru gerðar árin 2003 og 2013. Eldfjallaaska mældist mikil árið 2013 en hún er nú horfin.

Það var Páll Höskuldsson, Eflu, sem vann verkefnið ásamt Arngrími Thorlacius hjá Efnagreiningum ehf.

Skýrsluna er að finna á vef Vegagerðarinnar.

Samantekt skýrslunnar:

"Frá miðjum mars og fram í byrjun maí 2015 voru tekin svifrykssýni við gatnamót Miklubrautar og Grensásvegar til að meta samsetningu svifryksins. Svifrykssýnum (grófu svifryki PM10) var safnað á kvarssíur með sérstökum svifrykssafnara. Ryksýnin voru síðan efnagreind með plasma-massagreini og fjölbreytulíkan var útbúið til að rekja uppruna svifryksins. Til að fá viðmiðunargildi var safnað ryki af ætluðum uppsprettum á sams konar síur og með sama ryksafnara þannig að uppsprettusýnin og raunverulegu ryksýnin fengu sömu meðhöndlun. Eftirfarandi niðurstöður fengust: Malbik 48.8%, sót 31,2%, jarðvegur 7,7%, bremsur 1,6% og salt 3,9%.

Stór hluti eða yfir 80% af svifrykinu stafar af bílaumferð. Í samanburði við mælingar sem gerðar voru árin 2003 og 2013 sést að eldfjallaaska er ekki lengur til staðar sem hafði mælst í töluverðu magni 2013. Hlutfall jarðvegs fer minnkandi sem helst í hendur við lítil umsvif byggingarframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu á þessum tíma. Hlutfall malbiks mældist 48,8% og er stærsti hluti svifryksins. Þetta er nokkur aukning frá mælingunni sem gerð var 2013 og er lítillega minna en mældist 2003. Erfitt er að segja nákvæmlega hvað veldur þessum mismun í niðurstöðum. Líklegasta skýringin er að veðuraðstæður spili þarna inn í, en gera má ráð fyrir að blautviðri dragi mikið úr svifryksmyndun frá malbiki. Aðrir áhrifaþættir eins og
umferðarþungi, nagladekkjanotkun og malbiksgerðir hafa ekki breyst mikið frá 2013. Þrátt fyrir ýmsar aðgerðir til að draga úr svifryksmengun frá malbiki eins og minni notkun nagladekkja og slitþolnara malbik, þá er hlutfall þess að mælast nokkuð hátt. Full ástæða er til að leita áfram leiða til að takmarka malbiksslit þar sem malbik inniheldur mörg heilsuspillandi efni. Einnig er áberandi hátt hlutfall sóts sem mældist svipað og árið 2013 en mun lægra árið 2003. Niðurstöðurnar styðja eindregið þann grun að vægi sóts í svifryki hafi vaxið mjög á síðustu árum sem má sennilega rekja til mikillar aukningar í bílaumferð og hækkandi hlutfalls díselbíla. Vegna þess hversu hlutfall sóts er að mælast hátt og vegna neikvæðra heilsufarsáhrifa þess er ástæða til að rannsaka þennan mengunarþátt nánar og skoða leiðir til að draga úr sótmengun t.d. með takmörkun á umferð díselbíla sem uppfylla ekki ákveðin útblástursskilyrði."

Uppruni svifryks í Reykjavík