Almenn verkefni 2021

Heiti verkefnis : 

Endurskoðun EC7, jarðtæknihönnun

Verkefnastjóri : 

 

Stutt lýsing á verkefninu:

 

Endurskoðun á jarðtæknistaðlinum Eurocode 7 stendur nú yfir en verkefni þetta hefur verið í gangi frá árinu 2010. Eurocode 7 hefur verið tekinn upp hér sem og á hinum Norðurlöndunum og gildir um alla jarðtæknilega hönnun og rannsóknir og er einn af lögbundnu þolhönnunarstöðlunum. Norrænu jarðtæknifélögin hafa stofnað „spegilnefnd“ um verkefnið og taka virkan þátt í endurskoðuninni sem einn hópur. Þannig reynir spegilnefndin að samræma skoðanir og vilja allra aðildarlandanna varðandi væntanlegar breytingar. Jarðtæknifélagið á fulltrúa í spegilnefndinni og hafa orðið breytingar þar á, en núna eru Davíð Rósenkrans Hauksson og Þorgeir S. Helgason okkar fulltrúar ásamt Sigurði Erlingssyni.

Talið er mjög mikilvægt að hagsmuna Íslands sé gætt í verkefninu og þar sem jarðtækni er stór þáttur í starfi Vegagerðarinnar er nauðsynlegt að sjónarmið hennar komi fram og að niðurstöður séu kynntar starfsmönnum, ráðgjöfum og verktökum Vegagerðarinnar og sama gildir um verkfræðistofurnar.

Endurskoðun EC7 er langtímaverkefni en nú fer ný útgáfa að líta dagsins ljós, en hún er nú í rýni og er áætlað að staðlarnir þrír, í stað tveggja áður, sem mynda EC7 taki gildi árið 2023. En rit eins og EC7 verður í stöðugri mótun, rýni og þróun og gefnar út viðbætur og leiðréttingar á milli stórra breytinga eins og þeirra sem nú fara að taka gildi.

Þegar ný útgáfa liggur fyrir er stefnt að almennri kynningu á staðlinum á meðal jarðtæknifólks og hagsmunaaðila enda verða töluverðar breytingar með nýrri útgáfu m.a. í ljósi tæknibreytinga en einnig viðhorfsbreytinga og áhrifa loftslagsbreytinga.

Tilgangur og markmið:

 

Tilgangurinn er að standa vörð um hagsmuni Íslands, Vegagerðarinnar og ráðgjafa og hafa rödd þegar reglur og leiðbeiningar EC7 eru mótaðar. Þannig þarf að passa að ákvæði staðalsins henti íslenskum aðstæðum og að notendur verði upplýstir um breytingar sem verða með nýrri útgáfu. Einnig þarf að stuðla að kynningu staðalsins, hlusta á raddir íslenskra notenda og aðstoða við innleiðingu hans.