Almenn verkefni 2019

Heiti verkefnis : 

Handbók fyrir framkvæmdaeftirlit hjá Vegagerðinni

Verkefnastjóri : 

 

Stutt lýsing á verkefninu:

 

Um er að ræða verkefni sem mannvirkjanefnd Vegagerðarinnar „Rannvirki“ setti fram sem áhersluverkefni á sínum tíma. Verkefnið hefur verið styrkt, en ekki hefur náðst að vinna að verkefninu nema að takmörkuðu leyti á undanförnum árum. Árið 2016 var unnið að gerð leiðbeiningarits og einnig fór talsverð vinna í að undirbúa spjaldtölvuvæðingu eftirlitsmanna. Á árinu 2017 var hafist handa við gerð handbókar fyrir eftirlitsmenn og er hún í vinnsluferli. Í þessum áfanga verkefnisins verður haldið áfram gerð handbókar fyrir eftirlitsmenn, þar sem skýrt kemur fram hvað felst í þeirra starfi og hvað ekki. Farið verður ítarlega í gerð eftirlitsáætlunar í samráði við mannvirkjasvið og einnig lagalega stöðu eftirlitsaðila og skjalavistun gagna í samráði við stoðsvið. Handbókin mun taka mið af endurskoðuðum verklagsreglum Vegagerðarinnar, frá hönnun, verkefnisstjórn, umsjón til eftirlits. Þegar fullbúin handbók liggur fyrir verður hún kynnt eftirlitsmönnum við verklegar framkvæmdir í vegagerð, svo og öðrum hagsmunaaðilum, svo sem hönnuðum, verkefnisstjórum, umsjónarmönnum og verktökum.

Tilgangur og markmið:

 

Tilgangur verkefnisins er að skýra hlutverk eftirlitsaðila í víðum skilningi við verklegar framkvæmdir Vegagerðarinnar með gerð aðgengilegrar handbókar fyrir eftirlitsaðila. Handbókin verður þannig upp byggð að eftirlitsaðilar geta gripið til hennar, bæði til að minna sig á mismunandi ferli og einnig til að auðvelda samskipti við verktaka á verkstað eða verkfundum. Markmiðið er að eftirlitið tryggi markvissari vinnubrögð allra viðkomandi og að viðkomandi mannvirki uppfylli allar kröfur sem til þess eru gerðar, m.a. í útboðsgögnum. Verkefnið hefur jafnframt þróast í þá átt að innleiða spjaldtölvur fyrir eftirlitsmenn, en segja má að væntanleg handbók og spjaldtölva eigi eftir að styðja hvort annað og stuðla að markvissara eftirliti og skráningu og þar með betri mannvirkjum til framtíðar litið.