Opnun tilboða

Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði, 1. áfangi (EES)

19.8.2020

Tilboð opnuð 18. ágúst 2020. Nýbygging Vestfjarðavegar (60) á um 10 km kafla.

Verkið skiptist í tvo kafla. Annars vegar um 5,7 km langan kafla við Þverdalsá (vegkafli 60-35) og hins vegar um 4,3 km langan kafla fyrir Meðalnes (vegkafli 60-38).

Verkhluti 8.1 Vestfjarðavegur (60-35) við Þverdalsá

Í þessum verkhluta er um að ræða vegagerð á Vestfjarðavegi (60-35) við Þverdalsá.

Helstu magntölur eru:

-                   Bergskeringar í vegstæði                   195.000 m3

-                   Fylling úr skeringum                            246.000 m3

-                   Fláafleygar úr skeringum                       36.200 m3

-              Ræsalögn                                                      470 m

-              Styrktarlag                                              24.600 m3

-              Burðarlag                                                10.500 m3

-                   Klæðing                                                   45.600 m2

-                   Bitavegrið                                                  2.000 m

Verkhluti 8.2 Vestfjarðavegur (60-38) fyrir Meðalnes

Í þessum verkhluta er um að ræða vegagerð á Vestfjarðarvegi (60-38) fyrir Meðalnes.

Helstu magntölur eru:

-                   Bergskeringar í vegstæði                     120.500 m3

-                   Fylling úr skeringum                             141.000 m3

-                   Fláafleygar úr skeringum                         3.700 m3

-              Grjótvörn                                                 14.800 m3

-              Ræsalögn                                                      370 m

-              Styrktarlag                                              19.100 m3

-              Burðarlag                                                   8.250 m3

-                   Klæðing                                                    35.800 m2

-                   Bitavegrið                                                   3.600 m

Útlögn efra lags klæðingar skal lokið 31. ágúst 2021.  Verkinu skal að fullu lokið 30. september 2021.

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús.kr.
Suðurverk hf., Kópavogi 1.963.104.806 129,8 255.019
Ístak hf., Mosfellsbæ 1.924.029.730 127,3 215.944
Íslenskir aðalverktakar hf., Reykjavík 1.732.973.575 114,6 24.888
Borgarverk ehf., Borgarnesi 1.708.086.000 113,0 0
Áætlaður verktakakostnaður 1.511.612.918 100,0 -196.473