Opnun tilboða

Tilboð í framkvæmd og fjármögnun verksins „Hringvegur (1) um Hornafjörð

17.2.2022

Opnun tilboða 17. febrúar 2022. Tilboð í framkvæmd og fjármögnun verksins „Hringvegur (1) um Hornafjörð“. Innifalið í verkinu eru framkvæmdir og fjármögnun verksins á framkvæmdatíma og til 25 ára. 
Verkinu er skipt í fimm verkhluta:
• Verkhluti 8.01 er gerð nýs Hringvegar (1) frá stöð 0 rétt vestan Hólmsvegar (9822) að stöð 18760
vestan Dynjandisvegar (9721) ásamt tengivegum og tengingum
• Verkhluti 8.02 er smíði 52 m langrar brúar á Djúpá
• Verkhluti 8.03 er smíði 250 m langrar brúar á Hornafjarðarfljót
• Verkhluti 8.04 er smíði 114 m langrar brúar á Hoffellsá
• Verkhluti 8.05 er smíði 52 m langrar brúar á Bergá

Tvö tilboð bárust í verkið.
Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús.kr.
ÞG verktakar, Reykjavík 9.785.251.778 140,5 1.326.367
Ístak hf., Mosfellsbæ 8.458.885.153 121,5 0
Áætlaður verktakakostnaður 6.964.100.000 100,0 -1.494.785
Ofangreindar fjárhæðir eru birtar með fyrirvara um endanlega yfirferð innskilaðra tilboða, sem og mati á
hagkvæmasta tilboði þar sem framkvæmdaáætlun þátttakanda gildir 10% af mati kaupanda. Fjárhæðir
innifela framkvæmdakostnað, fjármagnskostnað verkefnisins á framkvæmdatíma og til 25 ára. Fjárhæðir
eru á verðlagi í janúar 2022.