Auglýst útboð

Borgarfjörður eystri - Löndunarbryggja 2023

24.9.2023

Hafnir Múlaþings óska eftir tilboðum í að byggja harðviðarbryggju við höfnina á Borgarfirði eystra.

Helstu verkþættir og magntölur eru:

·         Jarðvinna: gröftur fyrir landvegg, fylling og grjótvörn,

·         Steypa 25 m landvegg

·         Smíði og uppsetning á 3 grjótkistum úr harðviði

·         Reka niður 4 bryggjustaura úr harðviði

·         Byggja um 156 m² bryggju úr harðviði

·         Uppsetning á 15 stk.DD250 þybbum á bryggju

Verkinu skal lokið eigi síðar en 1. ágúst 2024.

Tilboðsgögn eru aðgengileg og verða afhent í rafræna útboðskerfinu  TendSign  frá og með mánudeginum 25. september 2023 og skal tilboðum skilað rafrænt í því útboðskerfi fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 10. október 2023. 

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum tilkynnt um nöfn bjóðenda og verðtilboð. 

Leiðbeiningar fyrir útboðsvefinn TendSign