Kynningargögn

Borgarfjarðarvegur (94), í Njarðvík, frá Hríshöfða og að Njarðvíkurvegi - Kynning

6.2.2012

Vegagerðin fyrirhugar endurbætur á Borgarfjarðarvegi (94), í Njarðvík, frá Hríshöfða og að Njarðvíkurvegi. Framkvæmdin er í Borgarfjarðarhreppi í N.-Múlasýslu.

Um er að ræða lagfæringu á núverandi vegi og lagningu bundins slitlags á um 4 km löngum kafla. Á kafla verður veglínunni breytt til að lagfæra beygjur og sett verður ræsi í Njarðvíkurá og lögð af einbreið brú yfir hana. Eftir það fylgir veglínan að mestu núverandi vegi.

Framkvæmdin telst ekki matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br.

Áætlað er að framkvæmdir hefjist vorið 2012 og þeim verði að fullu lokið fyrir haustið 2012. Verkinu verður líklega áfangaskipt.

Kynningarskýrsla

Teikningar