Útgáfustarfsemi hjá Vegagerðinni

Kolgrafafjörður skýrsla

Nýlegar skýrslur / rit:

Umferðarálag á brýr

Klæðingar, rannsóknir og þróun prófunaraðferða

Dreifilíkan fyrir hjólandi umferð 2. áfangi

Vöktunarkerfi fyrir brýr Ölfusárbrú

Breytt bindiefni í klæðingar

Stefnumótun í skiltun meðfram vegakerfinu

Veruleg umhverfisáhrif, eru þau eins?

Reglubundið mat á stöðu og þróun bílaumferðar og almenningssamgangna

Malbiksrannsóknir (áfangaskýrsla vegna vinnu 2015)

Framkvæmdafréttir 5. tbl. 2016, nr. 662

Áningarstaðir og örugg vegútskot á Suðausturlandi

Skráning vegminja (áfangaskýrsla vegna vinnu 2015)

Botndýrasamfélög utan og innan þverunar í Dýrafirði

Grímsvatnahlaup, vatnsgeymir, upphaf og rennsli (stutt greinargerð vegna vinnu 2015)

Frumathugun á lífríki þriggja fjarða í Austur-Barðastrandarsýslu með áherslu á fiskungviði

Styrkingarmöguleikar burðarlags í vegum

Áhrif síldardauða á lífríki botns í Kolgrafafirði

Hugbúnaður til stærðarákvörðunar vegræsa

Frærækt innlendra plöntutegunda til uppgræðslu - áfangaskýrsla 2015

Ferðamynstur og ferðafjöldi - Höfuðborgarsvæðið

Samfélagsleg áhrif Vaðlaheiðarganga, viðtalsrannsóknir - staðan fyrir göng

Ákvörðun á flóðhæð í Básendaflóði

Útskipti á brúarlegum

Brúarlengd án þensluraufa

Umhverfisvæn eyðing gróðurs í vegköntum

Ídráttarrör úr plasti - verksmiðjuframleiddur grautur

Multichannel Analysis of Surface Waves for assessing soil stiffness

Fjöldi bifreiða að Fjallabaki

Sjálfakandi bílar - Rýni aðstæðna á Íslandi

Áhrif staðsetningar og útfærslu mislægra gatnamóta á umferðaröryggi

Vinnusóknarmynstur og vinnusóknarsvæði - Austurland

Regional Flood Frequency Analysis: Application to partly glacierized and/or groundwater-fed catchments

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2014

Vegorðasafn

Ástand spennikapla í steyptum brúm

Vegir og ferðaþjónusta 2014-2015, niðurstöður kannana

Kolgrafafjörður. Rannsókn á umhverfisaðstæðum og súrefnisbúskap við síldargöngur

Regional Flood Frequency Analysis: A case study in eastern Iceland

Umhverfisvænt sementslaust steinlím

Fjaðurstuðull steinsteypu

Niðurstöður íssjármælinga í kötlum Mýrdalsjökuls í maí 2014 og júní 2015

Skúfstyrkur sendinna jarðefna. Samanburður CPT mælinga og tilraunastofuprófa

Steel sheet piles as measures against rapid mass flows

Ebb Shoal Water Depth at Hornafjörður. Tidal Inlet with Respect to Sediment Transport. Meistararitgerð um Grynnslin.

Umferð á stofnbrautum

Klæðingar, rannsóknir og þróun á prófunaraðferðum (áfangi 4)

Niðurbrot óbundins burðarlags undir sveiflandi álagi (áfangaskýrsla 2)

Þungaumferð á Hringvegi, Akureyri - Reykjavík

Jarðskjálftasvörun langra brúa með mörgum undirstöðum

Reykjanesbraut - Lækjargata, umferðarflæði hringtorgs bætt með ljósastýringu

Samband veðurs og snjóflóða á Ólafsfjarðarvegi

Athugun á áhrifum hraðamyndavéla á Hringvegi í Hvalfjarðarsveit á fjölda slysa

Áhrif vegabóta á Hringvegi í Norðurárdal í Skagafirði á umferðaröryggi

Áhrif tvöföldunar Reykjanesbrautar á umferðaröryggi

Ísland allt árið eða hvað?

Lífolía til vegagerðar

Mæliaðferðir til að greina magn kísilryks í sementi

Skráning vegminja

Malbiksrannsóknir 2014

Loftræsting jarðganga - uppfært reiknilíkan

Áhrif rakastigs á niðurstöður LA styrkleikaprófs

Breytt bindiefni í klæðingar

Breikkun vegbrúa með FRP

Vistvænar lausnir við frágang á vegsvæðum (Rit LbhÍ nr. 59)

Umferðaröryggi á ljósastýrðum gangbrautum

Frærækt innlendra plöntutegunda til uppgræðslu

Staða hjólreiða á landsvísu

Útskiptanlegar brúarlegur

Multichannel Analysis of Surface Waves (skýrsla um rannsóknaverkefnið: Fjölnematíðnigreining á yfirborðsbylgjum, ath. 27 MB)

Jarðtæknirannsóknir fyrir vega- og brúargerð

Grynnslin utan við Hornafjörð og áhrif á siglingar

Dreifilíkan fyrir hjólandi umferð

Öryggisúttekt hjólastíga

Úttekt klæðinga 2014 - áfangaskýrsla 4

Malbiksslit

Öryggi vatnasvæða í nágrenni vega

Öryggi og umferð hjólreiðamanna um gatnamót

Ídráttarrör úr riffluðu plasti fyrir spennikapla

Gönguþveranir - leiðbeiningar

Effect of Vegetation Barriers on Traffic-Related Particulate Matter

Hjólreiðastígar í dreifbýli - með dæmum frá Mývatnssveit

Malbikun á gólf steyptra brúa - þriðji áfangi

Fagurfræði og list í samgöngum

Snjókort af Íslandi og skafrenningsspár

Umferðarhraði á vinnusvæðum og áhrif hraðatakmarkandi aðgerða

Landslíkan - dreifilíkan umferðar á landsvísu

Sumarferðir 2014 - ferðavenjukönnun

Hjólreiðaslys á Íslandi

Umhverfisvænir vegir

Performance Modelling of Flexible Pavements Tested in a Heavy Vehicle Simulator

Vistferilsgreining fyrir brú

Greining á endingargóðu malbiki

Saltmælingar og aðgerðastýring vetrarþjónustu

Stutt greinargerð um afkomu og hreyfingu Breiðamerkurjökuls vegna rannsóknastyrks 2013

Könnun á legu útfalla og farvega fallvatna Siðujökuls 2013

Eyðing skógarkerfils með vegum

Fjaðurstuðull steinsteypu áfangaskýrsla 2

Landlíkanagerð með loftmyndum úr ómannaðri smáflugvél og gerð þrívíddarlíkans af umhverfi vega eftir ljósmyndum

Úttektir á klæðingum - Áfangaskýrsla 3

Landlíkanagerð með loftmyndum úr ómannaðri smáflugvél og gerð þrívíddarlíkans af umhverfi vega eftir ljósmyndum

Uppfært 6.6.2015