Útgáfustarfsemi hjá Vegagerðinni

Hjólreiðastígar skýrsla mynd

Nýlegar skýrslur / rit:


Þungaumferð á Hringvegi, Akureyri - Reykjavík

Jarðskjálftasvörun langra brúa með mörgum undirstöðum

Reykjanesbraut - Lækjargata, umferðarflæði hringtorgs bætt með ljósastýringu

Samband veðurs og snjóflóða á Ólafsfjarðarvegi

Athugun á áhrifum hraðamyndavéla á Hringvegi í Hvalfjarðarsveit á fjölda slysa

Áhrif vegabóta á Hringvegi í Norðurárdal í Skagafirði á umferðaröryggi

Áhrif tvöföldunar Reykjanesbrautar á umferðaröryggi

Ísland allt árið eða hvað?

Framkvæmdafréttir 10. tbl. 2015, nr. 650

Lífolía til vegagerðar

Mæliaðferðir til að greina magn kísilryks í sementi

Skráning vegminja

Malbiksrannsóknir 2014

Loftræsting jarðganga - uppfært reiknilíkan

Áhrif rakastigs á niðurstöður LA styrkleikaprófs

Breytt bindiefni í klæðingar

Breikkun vegbrúa með FRP

Vistvænar lausnir við frágang á vegsvæðum (Rit LbhÍ nr. 59)

Umferðaröryggi á ljósastýrðum gangbrautum

Frærækt innlendra plöntutegunda til uppgræðslu

Staða hjólreiða á landsvísu

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2013

Útskiptanlegar brúarlegur

Multichannel Analysis of Surface Waves (skýrsla um rannsóknaverkefnið: Fjölnematíðnigreining á yfirborðsbylgjum, ath. 27 MB)

Jarðtæknirannsóknir fyrir vega- og brúargerð

Grynnslin utan við Hornafjörð og áhrif á siglingar

Dreifilíkan fyrir hjólandi umferð

Öryggisúttekt hjólastíga

Úttekt klæðinga 2014 - áfangaskýrsla 4

Malbiksslit

Öryggi vatnasvæða í nágrenni vega

Öryggi og umferð hjóreiðamanna um gatnamót

Ídráttarrör úr riffluðu plasti fyrir spennikapla

Gönguþveranir - leiðbeiningar

Effect of Vegetation Barriers on Traffic-Related Particulate Matter

Hjólreiðastígar í dreifbýli - með dæmum frá Mývatnssveit

Malbikun á gólf steyptra brúa - þriðji áfangi

Fagurfræði og list í samgöngum

Snjókort af Íslandi og skafrenningsspár

Umferðarhraði á vinnusvæðum og áhrif hraðatakmarkandi aðgerða

Landslíkan - dreifilíkan umferðar á landsvísu

Sumarferðir 2014 - ferðavenjukönnun

Hjólreiðaslys á Íslandi

Umhverfisvænir vegir


Könnun á legu útfalla og farvega fallvatna Siðujökuls 2013

Eyðing skógarkerfils með vegum

Fjaðurstuðull steinsteypu áfangaskýrsla 2

Landlíkanagerð með loftmyndum úr ómannaðri smáflugvél og gerð þrívíddarlíkans af umhverfi vega eftir ljósmyndum

Úttektir á klæðingum - Áfangaskýrsla 3

Landlíkanagerð með loftmyndum úr ómannaðri smáflugvél og gerð þrívíddarlíkans af umhverfi vega eftir ljósmyndum

Uppfært 6.10.2014