Styrkvegir

Umsókn um styrk til samgönguleiðar (styrkvegir)

Skv. vegalögum nr. 80/2007 er heimilt að ákveða fjárveitingu í vegáætlun til að styrkja tilteknar samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega skv. lögunum.  Heimilt er að veita styrki til eftirfarandi samgönguleiða skv. reglum nr. 1155/2011:

  1. vega yfir fjöll og heiðar sem ekki teljast þjóðvegir;
  2. vega að bryggjum;
  3. vega að skíðasvæðum;
  4. vega að skipbrotsmannaskýlum;
  5. vega að fjallskilaréttum;
  6. vega að leitarmannaskálum;
  7. vega að fjallaskálum;
  8. vega innan uppgræðslu- og skógræktarsvæða;
  9. vega að ferðamannastöðum;
  10. vega að flugvöllum og lendingarstöðum sem ekki eru áætlunarflugvellir, en taldir eru upp í samgönguáætlun.

Umsækjandi skal leggja fram greinargóða lýsingu á fyrirhugaðri framkvæmd sem felur m.a. í sér upplýsingar um staðsetningu og notkun vegar, áætlaðan kostnað og aðra fjármögnun verksins.

Ekki er að svo stöddu hægt að senda fylgiskjöl beint með rafrænu umsókninni (sjá neðar á síðunni) en hægt er að senda skjölin á netfangið vegagerdin@vegagerdin.is.  Merkja þarf skjölin með nafni og heiti verkefnisins og tiltaka það sama í tölvupóstinum.

Umsækjandi hverju sinni skal vera veghaldari þeirrar samgönguleiðar sem nýtur styrks. Er honum skylt að sjá um merkingar vegar og aðra þá þætti er falla undir veghald, sbr. ákvæði vegalaga.

Athygli er vakin á því að samgönguleiðir sem njóta styrkja samkvæmt heimild í vegalögum skulu opnar allri almennri umferð.

Vegagerðin gerir tillögu um afgreiðslu styrkveitinga til ráðherra. Rétt er að vekja athygli á því að styrkir á grundvelli umsókna sem fengið hafa samþykki ráðherra skuli ekki afgreiddir fyrr en framkvæmd hefur verið tekin út án athugasemda og framkvæmdaleyfi frá viðkomandi sveitarfélagi liggur fyrir ef þess gerist þörf.

Sé umsókn hafnað er sú ákvörðun ekki kæranleg á grundvelli stjórnsýslulaga.

Umsókn um styrk skal beina til Vegagerðarinnar en stofnunin auglýsir árlega eftir umsóknum um styrki. Hægt er að fylla út umsókn rafrænt hér eða nálgast umsóknareyðublað á næstu þjónustustöð Vegagerðarinnar.

Umsóknir fyrir árið 2020 þurfa að berast í síðasta lagi 6. apríl 2020.

Einnig er hægt að prenta eyðublaðið út til útfyllingar og senda það síðan til Vegagerðarinnar.Tengingarnar hér að ofan eru óvirkar. Tilkynnt verður fljótlega um umsóknarfrest fyrir árið 2021 og reikna má með aðeins breyttu formi við skil umsókna. (15.01.2021)