Leiðbeiningar um gerð útboðslýsinga

Leiðbeiningar og reglur við gerð útboðslýsinga, útg. 17. 3.  desember 2017 -> ( PDF útgáfa ) ( Word útgáfa )

20. desember 2017
Útgáfa 17.3 er óbreytt miðað við útgáfu 17.1 og 17.2 nema að kafla 1.11 um öryggis- og heilbrigðisráðstafanir hefur verið breytt. Allar breytingar eru með bláu letri. Meðal annars er búið að breyta leiðbeiningum í samræmi við breytta almenna verklýsingu.


Um eftirlit með merkingum vinnusvæða sjá vefsíðuna Vinnusvæðamerkingar


Leiðbeiningar við notkun á excel töflum varðandi uppgjör samkvæmt ábatasamningi  (docx)

Uppgjör samkvæmt ábatasamningi (xlsx)

Uppgjör samkvæmt ábatasamningi - byggingarvísitala (xlsx)

Leiðbeiningum þessum er ætlað að vera handbók um gerð útboðslýsinga hjá Vegagerðinni.

Markmiðið með leiðbeiningunum er að samræma útboðslýsingar Vegagerðarinnar, sem eru unnar á mörgum stöðum bæði af starfsmönnum Vg. og ráðgjöfum.
Samræmingin hefur gildi innan Vg. og gagnvart viðskiptavinum hennar og er ætlað að tryggja að mál séu alls staðar meðhöndluð á sama hátt.