Leiðbeiningar um gerð útboðslýsinga

Leiðbeiningar og reglur við gerð útboðslýsinga, útg. 17. 3.  desember 2017 -> ( PDF útgáfa ) ( Word útgáfa )

14. júní 2018
Fjórum köflum, 1.6 Gerð tilboðs, 1.8 Hæfi bjóðenda, 1.12 Gæðakerfi verktaka og 2.2.2 Upplýsingar um bjóðendur
hefur verið breytt miðað við eldri útgáfu 17.3. Allar breytingar eru með bláu letri.

Um eftirlit með merkingum vinnusvæða sjá vefsíðuna Vinnusvæðamerkingar


Leiðbeiningar við notkun á excel töflum varðandi uppgjör samkvæmt ábatasamningi  (docx)

Uppgjör samkvæmt ábatasamningi (xlsx)

Uppgjör samkvæmt ábatasamningi - byggingarvísitala (xlsx)

Leiðbeiningum þessum er ætlað að vera handbók um gerð útboðslýsinga hjá Vegagerðinni.

Markmiðið með leiðbeiningunum er að samræma útboðslýsingar Vegagerðarinnar, sem eru unnar á mörgum stöðum bæði af starfsmönnum Vg. og ráðgjöfum.
Samræmingin hefur gildi innan Vg. og gagnvart viðskiptavinum hennar og er ætlað að tryggja að mál séu alls staðar meðhöndluð á sama hátt.