Samfélag

Í þessum flokki eru skýrslur um rannsóknaverkefni sem snú að samfélaginu í víðu samhengi, s.s. samfélagsleg áhrif samgangna, arðsemi, kostnaður o.fl.

Til að finna skýrslur um ákveðið efni, er hægt að slá efnisorð inn í leitarmöguleikann efst til hægri hér á vefsíðunni.

Ath: Höfundar hverrar skýrslu bera ábyrgð á innihaldi hennar. Niðurstöður skýrslna ber ekki að túlka sem yfirlýsta stefnu Vegagerðarinnar eða álit þeirra stofnana eða fyrirtækja sem höfundar starfa hjá.

Vegminjar - Snæfellsnes, Vestfirðir og Norðvesturland
Apríl 2018 
Samgöngur og jafnrétti - Kynbundinn munur í notkun samgöngukerfisins
(Áfangaskýrsla. Unnið verður áfram að verkefninu með styrk frá Framkvæmdasjóði jafnréttismála)
Apríl 2018 
Ferðamynstur og vinnusóknarsvæði, Akranes, Selfoss og Hveragerði
Janúar 2018 
Samfélagsleg ábyrgð Vegagerðarinnar
án dagsetningar, skýrslu skilað í janúar 2018 
Hringvegurinn - Áhugaverðir staðir
September 2017 
Algild hönnun umferðarmannvirkja - samanburður á norrænum hönnunarreglum
Ágúst 2017 
Gildi fjárfestinga í samgönguinnviðum
Apríl 2017 
Vegminjar - Suðvestur- og Vesturland
Mars 2017 
Ferðamynstur og vinnusóknarsvæði - Norðanverðir Vestfirðir
Janúar 2017
Umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi
Janúar 2017
Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2016
Desember 2016
Aðgengi fólks með fötlun að almenningssamgöngum á landi - staða mála og mögulegar úrbætur
September 2016
Áningarstaðir og örugg vegútskot á Suðausturlandi
Mars 2016 
Skráning vegminja (áfangaskýrsla vegna vinnu 2015)
 Mars 2016
Samfélagsleg áhrif Vaðlaheiðarganga, viðtalsrannsóknir - staðan fyrir göng
Mars 2016 
Vinnusóknarmynstur og vinnusóknarsvæði - Austurland
Janúar 2016
Vegir og ferðaþjónusta 2014-2015, greinargerð um niðurstöður kannana
Nóvember 2015
Skráning vegminja, 1. áfangi
Apríl 2015
Fagurfræði og list í samgöngum
Desember 2014
Sumarferðir 2014 - ferðavenjukönnun
Nóvember 2014
Reykjavíkurvegir - saga og minjar
Mars 2014
Félagshagfræðileg greining á framtíð áætlunarflugs innanlands 
Febrúar 2014
Samrými - Reynsla og þekking
Janúar 2014
Eignastýring þjóðvegakerfisins - greining áhrifa og ávinnings
Janúar 2014
Taugasálfræðilegt mat á ökuhæfni eftir heilablóðfall og heilaáverka
(skýrsla um verkefnið "Tölvustýrt matstæki fyrir mat á ökuhæfni: Expert System Traffic")
Júní 2013
Áhrif þungatakmarkana á vegum - Kostnaðargreining helstu flutningsleiða
Júní 2013
Íbúar og ferðamenn í Vestmannaeyjum 2012
(skýrsla um verkefnið "Ferðalangar milli lands og eyja")
Janúar 2013
Grindavíkurvegir saga og minjar
Október 2012
Ferðavenjur veturinn 2011-2012 Ágrip
Júní 2012
Áhrif eldgossins í Eyjafjallajökli á íbúa 
Residents' attitudes and behaviour before and after the 2010 Eyjafjallajökull eruptions - a case study from southern Iceland
Apríl 2012
Gæði hjólaleiða - greiðfærni öryggi og umhverfi
Mars 2012
Notkun sprenginga til að koma snjóflóðum af stað - Minnisblað, júlí 2011  (stöðuskýrsla fyrir verkefnið)
Júlí 2011
Miklabraut þjóðvegur í þéttbýli  (skýrsla v. verkefnisins Betri borgarbragur)
Mars 2011
Fjallabyggð fyrir Héðinsfjarðargöng - Samgöngur, samfélag og byggðaþróun
Desember 2010
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu - sjálfbær þróun í samgöngum - áfangaskýrsla október 2010
Október 2010
Könnun á ferðarvenjum sumarið 2010
Október 2010
Greining og úttekt á LundaMaTs - Umferðarstjórnun fyrir höfuðborgarsvæðið
Apríl 2010
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu - sjálfbær þróun í samgöngum - áfangaskýrsla mars 2010
Mars 2010
Rannsókn á mannlegum þáttum tengdum umferðaröryggi - Áfangaskýrsla Mars 2010
Tourism, volcanic hazards and education in southern Iceland
(Áfangaskýrsla um verkefnið: Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu)
Mars 2010
Loftmengun í Reykjavík og notkun lyfja gegn teppusjúkdómum i öndunarvegi  (skýrsla um verkefnið: Heilsuáhrif loftmengunar í Reykjavík)
Desember 2009
Áhrif af gerð hjáleiða framhjá þéttbýli
Desember 2009
Vísitala vegagerðarkostnaðar - Tillögur að endurskoðun í kjölfar kostnaðargreiningar
Október 2009
Ferðamannavegir skipulag og fagurfræði - Vaðlaheiðarvegur fyrir ferðamenn?
Október 2009
Könnun á ferðavenjum í mars 2009 - "Kreppukönnun"
September 2009
Residents' views of volcanic risk in southern Iceland - a preliminary analysis
(Áfangaskýrsla um verkefnið: Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu)
April 2009
Arðsemi og ávinningur af vega- og gatnaframkvæmdum (v. verkefnisins: Greining kostnaðarliða umferðar)
Mars 2009
Tilraunir til að koma af stað snjóflóðum með sprengingum
Nóvember 2008
Ferðavenjur Íslendinga, vetur 2007-2008
Október 2008
Mannaflaþörf og tækjanotkun í vegagerð
Apríl 2008
Vulnerability and risk analysis of road infrastructure in Reykjavík
Mars 2008
Tourists visiting Þórsmörk lack knowledge and awareness of Katla and jökulhlaup hazard
(Áfangaskýrsla um verkefnið: "Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu")
Mars 2008
Notkun Oracle Spatial hjá Vegagerðinni Mars 2008
Notkun margmiðlunar í hugbúnaðarlausnum Vegagerðarinnar
Mars 2008
Katla - Landsamgöngur í kjölfarið á umbrotum
Janúar 2008
Áhrif loftslagsbreytinga á rekstur og byggingu vega á Norðurlöndum
Janúar 2008
Ferðamennska við Laka - Rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku á Lakasvæðinu 2007
Desember 2007
Vegir og skipulag - Leiðbeiningar Vegagerðarinnar fyrir sveitarfélög og skipulagshöfunda
Nóvember 2007
Stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins 2007
- Viðaukar
Júlí 2007
Monitoring of the Tjarnardalir landslide, in central North Iceland. (Innri gerð berghlaupsins í Tjarnardölum), grein birt á ráðstefnunni: "First North American Landslide Conference, Vail Colorado
April 2007
Forgangsröðun fjárfestinga í innviðum II, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (Fyrri skýrsla: Forgangsröðun í samgöngum, HHÍ, okt. 2005)
April 2007
Strandrof og strandvarnir við brúna yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi
Grein í árbók VFÍ 2006
Ferðir til Reykjavíkur frá 16 landsbyggðasvæðum - Viðhorfskönnun í mars 2006
Október 2006
Könnun meðal farþega í innanlandsflugi mars -apríl 2006. Hluti af verkefninu "Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og stærstu þéttbýlisstaða"
September 2006
Víkurskarð - Umferðarkönnun 21., 23.júlí, 13. og 15. október 2005, skýrsla um verkefnið "Viðtalskönnun á þjóðvegi 1 austan Akureyrar"
Ágúst 2006 - Ný útgáfa 26.09.2006. gerðar hafa verið minniháttar lagfæringar á skýrslunni.
Erlendir ferðamenn á Íslandi - þróun á ferðavenjum og áhrif á samgöngukerfi (hluti af verkefninu "Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða"), Landráð sf.
Júní 2006
Forgangsröðun í samgöngum, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, október 2005
Apríl 2006
Samanburður á arðsemi malbiks og klæðingar á þjóðvegum, mars 2005
Febrúar 2006
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar - skýrsla
Mars 2005
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar - viðauki 1
Mars 2005
Skilvirkni mats á umhverfisáhrifum
Febrúar 2005
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða Könnun á ferðum í júní til september 2004
Janúar 2005
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða II Könnun á vetrarferðum, desember 2004 til febrúar 2005
Ágúst 2005
Könnun á farþegum og ferðavenjum í Breiðafjarðarferjunni Baldri
Desember 2004
Íslendingar. Hálendisvegir, vegagerð og umferðaröryggi. Símakönnun 2004.
Júní 2004
Samgöngubætur og félags- og efnahagsleg áhrif þeirra. Þróun matsaðferða
Mars 2004
Vegir og ferðaþjónusta 1996-2003
Október 2003
Félags- og efnahagsleg áhrif samgöngubóta
Febrúar 2002
Áhrif vegagerðar á ferðamennsku og útivist
Febrúar 2002
Þróun umhverfislöggjafar á Íslandi, í Noregi, á Bretlandi og í Evrópusambandinu
Desember 2001

Samfélag

Í þessum flokki eru skýrslur um rannsóknaverkefni sem snú að samfélaginu í víðu samhengi, s.s. samfélagsleg áhrif samgangna, arðsemi, kostnaður o.fl.

Til að finna skýrslur um ákveðið efni, er hægt að slá efnisorð inn í leitarmöguleikann efst til hægri hér á vefsíðunni.

Ath: Höfundar hverrar skýrslu bera ábyrgð á innihaldi hennar. Niðurstöður skýrslna ber ekki að túlka sem yfirlýsta stefnu Vegagerðarinnar eða álit þeirra stofnana eða fyrirtækja sem höfundar starfa hjá.

Vegminjar - Snæfellsnes, Vestfirðir og Norðvesturland
Apríl 2018 
Samgöngur og jafnrétti - Kynbundinn munur í notkun samgöngukerfisins
(Áfangaskýrsla. Unnið verður áfram að verkefninu með styrk frá Framkvæmdasjóði jafnréttismála)
Apríl 2018 
Ferðamynstur og vinnusóknarsvæði, Akranes, Selfoss og Hveragerði
Janúar 2018 
Samfélagsleg ábyrgð Vegagerðarinnar
án dagsetningar, skýrslu skilað í janúar 2018 
Hringvegurinn - Áhugaverðir staðir
September 2017 
Algild hönnun umferðarmannvirkja - samanburður á norrænum hönnunarreglum
Ágúst 2017 
Gildi fjárfestinga í samgönguinnviðum
Apríl 2017 
Vegminjar - Suðvestur- og Vesturland
Mars 2017 
Ferðamynstur og vinnusóknarsvæði - Norðanverðir Vestfirðir
Janúar 2017
Umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi
Janúar 2017
Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2016
Desember 2016
Aðgengi fólks með fötlun að almenningssamgöngum á landi - staða mála og mögulegar úrbætur
September 2016
Áningarstaðir og örugg vegútskot á Suðausturlandi
Mars 2016 
Skráning vegminja (áfangaskýrsla vegna vinnu 2015)
 Mars 2016
Samfélagsleg áhrif Vaðlaheiðarganga, viðtalsrannsóknir - staðan fyrir göng
Mars 2016 
Vinnusóknarmynstur og vinnusóknarsvæði - Austurland
Janúar 2016
Vegir og ferðaþjónusta 2014-2015, greinargerð um niðurstöður kannana
Nóvember 2015
Skráning vegminja, 1. áfangi
Apríl 2015
Fagurfræði og list í samgöngum
Desember 2014
Sumarferðir 2014 - ferðavenjukönnun
Nóvember 2014
Reykjavíkurvegir - saga og minjar
Mars 2014
Félagshagfræðileg greining á framtíð áætlunarflugs innanlands 
Febrúar 2014
Samrými - Reynsla og þekking
Janúar 2014
Eignastýring þjóðvegakerfisins - greining áhrifa og ávinnings
Janúar 2014
Taugasálfræðilegt mat á ökuhæfni eftir heilablóðfall og heilaáverka
(skýrsla um verkefnið "Tölvustýrt matstæki fyrir mat á ökuhæfni: Expert System Traffic")
Júní 2013
Áhrif þungatakmarkana á vegum - Kostnaðargreining helstu flutningsleiða
Júní 2013
Íbúar og ferðamenn í Vestmannaeyjum 2012
(skýrsla um verkefnið "Ferðalangar milli lands og eyja")
Janúar 2013
Grindavíkurvegir saga og minjar
Október 2012
Ferðavenjur veturinn 2011-2012 Ágrip
Júní 2012
Áhrif eldgossins í Eyjafjallajökli á íbúa 
Residents' attitudes and behaviour before and after the 2010 Eyjafjallajökull eruptions - a case study from southern Iceland
Apríl 2012
Gæði hjólaleiða - greiðfærni öryggi og umhverfi
Mars 2012
Notkun sprenginga til að koma snjóflóðum af stað - Minnisblað, júlí 2011  (stöðuskýrsla fyrir verkefnið)
Júlí 2011
Miklabraut þjóðvegur í þéttbýli  (skýrsla v. verkefnisins Betri borgarbragur)
Mars 2011
Fjallabyggð fyrir Héðinsfjarðargöng - Samgöngur, samfélag og byggðaþróun
Desember 2010
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu - sjálfbær þróun í samgöngum - áfangaskýrsla október 2010
Október 2010
Könnun á ferðarvenjum sumarið 2010
Október 2010
Greining og úttekt á LundaMaTs - Umferðarstjórnun fyrir höfuðborgarsvæðið
Apríl 2010
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu - sjálfbær þróun í samgöngum - áfangaskýrsla mars 2010
Mars 2010
Rannsókn á mannlegum þáttum tengdum umferðaröryggi - Áfangaskýrsla Mars 2010
Tourism, volcanic hazards and education in southern Iceland
(Áfangaskýrsla um verkefnið: Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu)
Mars 2010
Loftmengun í Reykjavík og notkun lyfja gegn teppusjúkdómum i öndunarvegi  (skýrsla um verkefnið: Heilsuáhrif loftmengunar í Reykjavík)
Desember 2009
Áhrif af gerð hjáleiða framhjá þéttbýli
Desember 2009
Vísitala vegagerðarkostnaðar - Tillögur að endurskoðun í kjölfar kostnaðargreiningar
Október 2009
Ferðamannavegir skipulag og fagurfræði - Vaðlaheiðarvegur fyrir ferðamenn?
Október 2009
Könnun á ferðavenjum í mars 2009 - "Kreppukönnun"
September 2009
Residents' views of volcanic risk in southern Iceland - a preliminary analysis
(Áfangaskýrsla um verkefnið: Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu)
April 2009
Arðsemi og ávinningur af vega- og gatnaframkvæmdum (v. verkefnisins: Greining kostnaðarliða umferðar)
Mars 2009
Tilraunir til að koma af stað snjóflóðum með sprengingum
Nóvember 2008
Ferðavenjur Íslendinga, vetur 2007-2008
Október 2008
Mannaflaþörf og tækjanotkun í vegagerð
Apríl 2008
Vulnerability and risk analysis of road infrastructure in Reykjavík
Mars 2008
Tourists visiting Þórsmörk lack knowledge and awareness of Katla and jökulhlaup hazard
(Áfangaskýrsla um verkefnið: "Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra við náttúrvá tengdri Kötlu")
Mars 2008
Notkun Oracle Spatial hjá Vegagerðinni Mars 2008
Notkun margmiðlunar í hugbúnaðarlausnum Vegagerðarinnar
Mars 2008
Katla - Landsamgöngur í kjölfarið á umbrotum
Janúar 2008
Áhrif loftslagsbreytinga á rekstur og byggingu vega á Norðurlöndum
Janúar 2008
Ferðamennska við Laka - Rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku á Lakasvæðinu 2007
Desember 2007
Vegir og skipulag - Leiðbeiningar Vegagerðarinnar fyrir sveitarfélög og skipulagshöfunda
Nóvember 2007
Stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins 2007
- Viðaukar
Júlí 2007
Monitoring of the Tjarnardalir landslide, in central North Iceland. (Innri gerð berghlaupsins í Tjarnardölum), grein birt á ráðstefnunni: "First North American Landslide Conference, Vail Colorado
April 2007
Forgangsröðun fjárfestinga í innviðum II, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (Fyrri skýrsla: Forgangsröðun í samgöngum, HHÍ, okt. 2005)
April 2007
Strandrof og strandvarnir við brúna yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi
Grein í árbók VFÍ 2006
Ferðir til Reykjavíkur frá 16 landsbyggðasvæðum - Viðhorfskönnun í mars 2006
Október 2006
Könnun meðal farþega í innanlandsflugi mars -apríl 2006. Hluti af verkefninu "Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og stærstu þéttbýlisstaða"
September 2006
Víkurskarð - Umferðarkönnun 21., 23.júlí, 13. og 15. október 2005, skýrsla um verkefnið "Viðtalskönnun á þjóðvegi 1 austan Akureyrar"
Ágúst 2006 - Ný útgáfa 26.09.2006. gerðar hafa verið minniháttar lagfæringar á skýrslunni.
Erlendir ferðamenn á Íslandi - þróun á ferðavenjum og áhrif á samgöngukerfi (hluti af verkefninu "Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða"), Landráð sf.
Júní 2006
Forgangsröðun í samgöngum, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, október 2005
Apríl 2006
Samanburður á arðsemi malbiks og klæðingar á þjóðvegum, mars 2005
Febrúar 2006
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar - skýrsla
Mars 2005
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar - viðauki 1
Mars 2005
Skilvirkni mats á umhverfisáhrifum
Febrúar 2005
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða Könnun á ferðum í júní til september 2004
Janúar 2005
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða II Könnun á vetrarferðum, desember 2004 til febrúar 2005
Ágúst 2005
Könnun á farþegum og ferðavenjum í Breiðafjarðarferjunni Baldri
Desember 2004
Íslendingar. Hálendisvegir, vegagerð og umferðaröryggi. Símakönnun 2004.
Júní 2004
Samgöngubætur og félags- og efnahagsleg áhrif þeirra. Þróun matsaðferða
Mars 2004
Vegir og ferðaþjónusta 1996-2003
Október 2003
Félags- og efnahagsleg áhrif samgöngubóta
Febrúar 2002
Áhrif vegagerðar á ferðamennsku og útivist
Febrúar 2002
Þróun umhverfislöggjafar á Íslandi, í Noregi, á Bretlandi og í Evrópusambandinu
Desember 2001