Jafnlaunastefna

A0083001-minniForstjóri ber ábyrgð á að jafnlaunakerfi Vegagerðarinnar standist lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Jafnlaunakerfið nær til alls starfsfólks.

Tilgangur með jafnlaunakerfi er að tryggja að allt starfsfólk Vegagerðarinnar njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Framkvæmdastjóri stoðsviðs er fulltrúi stjórnenda varðandi jafnlaunakerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85:2012.

Vegagerðin skuldbindur sig til að:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi, skjalfesta og halda við.
  • Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma.
  • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að ganga úr skugga um hvort kynbundinn launamunur sé til staðar.
  • Kynna starfsmönnum niðurstöður launagreiningar hvað varðar kynbundinn launamun.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
  • Birta stefnuna á innri vef og kynna hana öllu starfsfólki.
  • Stefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu sinni.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Vegagerðarinnar.