Jafnlaunastefna

A0083001-minni

Forstjóri ber ábyrgð á að jafnlaunakerfi Vegagerðarinnar standist lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

Jafnlaunakerfi nær til alls starfsfólks. Jafnlaunakerfið nær ekki til verktaka.

Tilgangur með jafnlaunakerfi er að tryggja að allt starfsfólk Vegagerðarinnar njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs er fulltrúi stjórnenda varðandi jafnlaunakerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Vegagerðin skuldbindur sig til að:

  • · Innleiða vottað jafnlaunakerfi, skjalfesta og halda við.
  • · Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma.
  • · Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að ganga úr skugga um hvort kynbundinn launamunur sé til staðar.
  • · Kynna starfsmönnum niðurstöður launagreiningar hvað varðar kynbundinn launamun.
  • · Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • · Gera innri úttekt á öllum skjölumsem tilheyra jafnlaunakerfi eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti.
  • · Halda rýni stjórnenda árlega.
  • · Birta stefnuna á innri vef og kynna hana öllu starfsfólki.
  • · Stefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu sinni.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Vegagerðarinnar STE-0022.