Leiðbeiningar um efnisrannsóknir og efniskröfur

Á þessari síðu er Efnisgæðaritið auk leiðbeiningarita um notkun sprengds bergs og vinnslu steinefna til vegagerðar. Einnig eru hér glærur frá námskeiðum um Efnisgæðaritið.

Leiðbeiningaritin eru stuðningsrit við  gerð útboðsgagna og er m.a. ætlað að leiðbeina við val á efnum til vegagerðar og við eftirlit með framleiðslu steinefna og notkun þeirra í vegi.

Leiðbeiningarnar eru fyrir alla þá aðila sem vinna með steinefni til vega- og brúargerðar m.a. hönnuði, eftirlitsmenn og verktaka.

Fjallað er um hvert lag vegarins og auk þess steinsteypu í aðskildum köflum og með þeim hætti að hver kafli geti verið sjálfstæð handbók.  Í viðaukum er ýmiskonar fróðleikur og ítarefni um efnisnotkun við vegagerð. 

Efnisgæðaritið: Efnisrannsóknir og efniskröfur - leiðbeiningar við hönnun, framleiðslu og framkvæmd:

Kafli 1 - Formáli (Jan. 2021) (word útgáfa)

Kafli 2 - Inngangur (Jan. 2021) (word útgáfa)    

Kafli 3 - Fylling (Jan. 2021) (word útgáfa)

Kafli 4 - Styrktarlag (Jan. 2021) (word útgáfa)

Kafli 5 - Burðarlag (Jan. 2021) (word útgáfa)

Kafli 6 - Slitlag (Jan. 2021) (word útgáfa)

Kafli 7 - Steinsteypa (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 1 - Lýsing á prófunaraðferðum (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 2 - Efnisgerðir við vega- og gatnagerð (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 3 - Jarðmyndanir - byggingarefni við vegagerð (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 4 - Gerðarprófanir, framleiðslueftirlit og frávikskröfur (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 5 - Sýnataka (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 6 - Vinnsluaðferðir (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 7 - Orðalisti - skilgreiningar og skýringar (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 8 - Ítarefni um malbik (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 9 - Samanburður á eiginleikum steinefna og kröfum (Jan. 2021) (word útgáfa)

Viðauki 10 - Berggreining (Jan. 2021) (word útgáfa)

Notkun bergs til vegagerðar - vinnsla, efniskröfur og útlögn

Sprengt berg í vegagerð - Handbók fyrir vegagerðarmenn (pdf 30 MB)

Vinnsla steinefna til vegagerðar - tækjabúnaður, verktækni og framleiðslueftirlit (pdf 8,6 MB)

Handbók um vinnslu steinefna til vegagerðar, útg. feb. 2018 (pdf 56,8 MB)


Námskeið um Efnisgæðaritið
 sem haldið var 23. október 2020.  

Eftirfarandi eru glærur sem notaðar voru á  námskeiðinu: