Reglur um hönnun brúa

HvítárbrúÁrið 2011 tóku gildi Evrópustaðlar um hönnun brúa á Íslandi með útgáfu íslenskra þjóðarviðauka fyrir brýr við Eurocodes hönnunarstaðla. Áður höfðu evrópsku þolhönnunarstaðlarnir, Eurocodes, og forstaðlar þeirra verið í notkun við hönnun brúa allt frá því fljótlega eftir 1990. Ekki var því um verulegar breytingar að ræða við formlega útgáfu þjóðarviðauka hér á Íslandi árið 2011. 

Í framhaldi af útgáfu þjóðarviðauka var ákveðið að útbúa leiðbeiningarit Vegagerðarinnar um hönnun brúa í þjóðvegakerfinu. Áður hafði verið í notkun ritið,  Drög að leiðbeiningum og reglum um hönnun brúa og vega frá árinu 1999 sem Jón Helgason og Einar Hafliðason tóku saman. Það rit var grundvöllur samninga við ráðgjafa í veg- og brúarhönnun. Auk þess rits voru ýmis leiðbeiningarit og verklagsreglur í notkun innanhúss hjá Vegagerðinni. 

Einar Hafliðason og Gylfi Sigurðsson hófu vinnu við nýtt leiðbeiningarit og Guðmundur Valur Guðmundsson kom að því á seinni stigum. Árið 2015 var svo gefin út og staðfest af yfirstjórn Vegagerðarinnar afrakstur þessarar vinnu sem ber heitið,  Reglur um hönnun brúa, útgáfa 26.1.2015. Þessar reglur verða grundvöllur sem nota skal við hönnun brúa í þjóðvegakerfinu.

Nokkrar grundvallarbreytingar eru á því verklagi sem áður hefur verið. Sérstaklega ber að nefna innleiðingu á kröfum um yfirferð og samþykki hönnunar sem hefur það að markmiði að tryggja skjalfestingu á yfirferð hönnunar ásamt því að tryggja að nauðsynlegum hönnunargögnum sé skilað til Vegagerðarinnar. Byggt er m.a. á aðferðafræði frá Highways Agency í Bretlandi og eru skilgreind þrjú mismunandi yfirferðarstig sem taka mið af flækjustigi og umfangi mannvirkjanna ásamt reynslu hönnuða af sambærilegum mannvirkjum eða brúm.

Í reglunum eru jafnframt ýmsar tilvísanir sem teljast til almennra verklýsinga fyrir brúargerð. Endurskoðun er í gangi hjá Vegagerðinni á almennri verklýsingu fyrir vega- og brúargerð, Alverk. Markmiðið er að þær greinar sem fallið geta undir almennar verklýsingar verði teknar úr reglum um hönnun brúa þegar endurskoðað Alverk verður gefið út.

Óhjákvæmilega þarf að sníða einhverja vankanta af nýju verklagi sem best er gert með notkun á reglunum við hönnun. Allar ábendingar um það sem betur mætti fara eru því vel þegnar, ábendingar sem hægt verður að taka tillit til í endurskoðaðri útgáfu.

Hér er skjalið "Reglur um hönnun brúa" frá 26.01.2015.  Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Valur Guðmundsson, tölvupóstfang gvgu (hjá) vegagerdin.is .