Rannsóknir og þróun

Rannsókna-og þróunarstarf hefur ávallt verið þáttur í starfsemi Vegagerðarinnar. Árlega eru veittir styrkir til rannsóknaverkefna, sem fjármagnaðir eru að mestu af svo nefndu tilraunafé, sem nú er 1,5% af mörkuðum tekjum stofnunarinnar. Sjá einnig rannsóknarstefnu Vegagerðarinnar.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki til rannsókna- og þróunarverkefna í byrjun hvers árs.

Helstu þættir í rannsókna- og þróunarstarfi Vegagerðarinnar eru:

  • að hafa frumkvæði að rannsókna- og þróunarstarfi, sem stuðlar að því að Vegagerðin geti uppfyllt markmið, sem sett eru fram á hverjum tíma
  • að afla nýrrar þekkingar á sviði vega- og samgöngumála, m.a. með þátttöku í erlendu rannsóknasamstarfi, og að koma innlendri og erlendri þekkingu í hagnýt not
  • að stuðla að því að niðurstöður rannsókna- og þróunarstarfs varðandi aðferðir, efnisnotkun og hagkvæmara vinnulag skili sér í staðla og breyttu verklagi, til að auka gæði vegakerfisins og þeirrar þjónustu sem Vegagerðin veitir á hverjum tíma
  • að stuðla að því að niðurstöður rannsókna- og þróunarstarfs varðandi umferðaröryggi skili sér í öruggari umferð á þjóðvegum landsins fyrir alla vegfarendur
  • að stuðla að því að niðurstöður rannsókna- og þróunarstarfs varðandi umhverfi og samfélag skili sér í góðri sambúð vegar og umferðar við umhverfi og íbúa
  • að stuðla að samvinnu þeirra sem bera ábyrgð á og stunda rannsóknir á þessu sviði
  • að veita upplýsingar um þessa starfsemi og niðurstöður rannsókna
  • að meta niðurstöður rannsókna- og þróunarstarfsins og nota þær sem grunn fyrir úrbætur

Vegagerðin tekur þátt í margvíslegu erlendu samstarfi á sviði rannsókna og þróunar. Auk þess taka starfsmenn Vegagerðarinnar þátt í ýmsum ráðstefnum og fundum erlendis og sækja þangað þekkingu og miðla innan stofnunarinnar og utan. Einnig eru íslensk málefni kynnt á erlendri grund og birtar greinar í erlendum fagtímaritum.

Nánar má lesa um rannsókna og þróunarstarf Vegagerðarinnar hér 
(október 2015)

Ársskýrsla rannsóknasjóðs fyrir 2012
Ársskýrsla rannsóknasjóðs fyrir 2013 
Ársskýrsla rannsóknasjóðs fyrir 2014
Ársskýrsla rannsóknasjóðs fyrir 2015
Ársskýrsla rannsóknasjóðs fyrir 2016