Sæbrautar­stokkur

 • TegundNýframkvæmdir
 • StaðaFyrirhuguð verkefni
 • Verktími2026–2030
 • Markmið
   Greiðar samgöngurÖruggar samgöngurUmhverfislega sjálfbærar samgöngur
 • Heimsmarkmið
   8. Góð atvinna og hagvöxtur9. Nýsköpun og uppbygging
 • Flokkar
   Samgöngusáttmálinn
 • Svæði
  • Höfuðborgarsvæðið

Fyrirhugað er að Sæbraut verði lækkuð og sett í stokk á ríflega 850 m kafla frá Vesturlandsvegi og norður fyrir Kleppsmýrarveg. Ný gatnamót við Kleppsmýrarveg/Skeiðarvog verða byggð ofan á norðurhluta stokks með römpum að og frá Sæbraut til norðurs og suðurs. Í Sæbrautarstokknum verða 2 akreinar í hvora átt auk blöndunarreina að- og fráreina og neyðarvasa samkvæmt öryggiskröfum. Stoðveggir verða við stokksmunna og rampa.

 

Hér sést hvar Sæbrautarstokkur kemur til með að vera.

Hér sést hvar Sæbrautarstokkur kemur til með að vera.

Svona gæti fyrirhugaður stokkur litið út.

Svona gæti fyrirhugaður stokkur litið út.

Ávinningur framkvæmdarinnar

 • Greiðari samgöngur fyrir akandi og aukið umferðaröryggi með lausnum sem gefa frjálst flæði yfir langan kafla Reykjanesbrautar (Sæbrautar) með afnámi gatnamóta við Súðarvog og mislægum gatnamótum við Kleppsmýrarveg.
 • Greiðari samgöngur fyrir gangandi og hjólandi og aukið umferðaröryggi með tengingum ofan á stokki milli borgarhluta austan og vestan megin við Sæbraut.
 • Greiðar samgöngur fyrir Borgarlínu og Strætó með mislægri þverun við Sæbraut á sérakreinum.
 • Hljóðvist og loftgæði eru bætt yfir langan kafla stofnvegar.
 • Verkefnið bætir samgöngur á meginstofnvegi í samræmi við markmið 2.4 í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.
 • Bættar tengingar almenningssamgangna sem og fyrir gangandi og hjólandi stuðla að auknu hlutfalli ferða vistvænna samgöngumáta sem er þáttur í að mæta loftlagsmarkmiðum stjórnvalda.
 • Aukið rými til uppbyggingar og borgarþróunar fjölgar jafnframt mögulegum notendum vistvænna samgangna.
Sæbrautarstokkur að kvöldi til.

Sæbrautarstokkur að kvöldi til.

Sæbrautarstokkur að degi til.

Sæbrautarstokkur að degi til.

Matsáætlun


Tengdar fréttir

Vegvarpið - þáttur um stokkaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu