Sunda­braut

 • TegundNýframkvæmdir
 • StaðaFyrirhuguð verkefni
 • Verktími2026–2031
 • Markmið
   Greiðar samgöngurJákvæð byggðaþróunÖruggar samgöngurUmhverfislega sjálfbærar samgöngur
 • Heimsmarkmið
   3. Heilsa og vellíðan8. Góð atvinna og hagvöxtur9. Nýsköpun og uppbygging11. Sjálfbærar borgir og samfélög
 • Flokkar
   Í matsferliStofnvegirVegirVegstytting
 • Svæði
  • Höfuðborgarsvæðið

Vegagerðin í samvinnu við Reykjavíkurborg vinnur að undirbúningi Sundabrautar frá Sæbraut að Kjalarnesi. Um er að ræða nýjan 10 km stofnveg á höfuðborgarsvæðinu sem styttir núverandi akstursvegalengdir um allt að 8 km.

Sundabraut verður boðin út sem samvinnuverkefni og framkvæmdir, viðhald og rekstur fjármögnuð með gjaldtöku af umferð.

Vinna við frumdrög og valkostagreiningar stendur yfir ásamt umhverfismati valkosta. Áætlað er að útboðsferli samvinnuverkefnisins geti hafist á fyrri hluta árs 2025. Áætlaður framkvæmdatími er 2026-2031.

Markmið og tilgangur Sundabrautar

 • Bæta samgöngur fyrir alla ferðamáta á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins.
 • Bæta tengingu Vestur- og Norðurlands við höfuðborgarsvæðið.
 • Auka hagræði fyrir atvinnuumferð.
 • Bæta tengingar Grafarvogs við svæðið vestan Elliðaáa.
 • Dreifa umferð á fleiri leiðir og létta á umferðarþunga.
 • Auka samfélagslegan ábata með styttri ferðatíma vegfarenda, minni akstri, minni útblæstri og mengun vegna styttri leiða til og frá höfuðborgarsvæðinu og innan þess.
 • Auka umferðaröryggi, fjölga flóttaleiðum, bæta aðgengi viðbragðsaðila.

Samvinnuverkefni

Sundabraut verður boðin út í samræmi við lög nr. 80/2020 um samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir. Að undangengnu útboðsferli verður samið við einkaaðila um fjármögnun, hönnun, uppbyggingu mannvirkja, viðhald, rekstur og annað sem nauðsynlegt er til þess að ljúka megi framkvæmdinni og reka mannvirkið í að hámarki 30 ár.

Heimilt er að fjármagna samvinnuverkefni að hluta eða öllu leyti með gjaldtöku af umferð.

Samhliða vinnu við frumdrög og umhverfismat er unnið að gerð viðskiptaáætlunar fyrir Sundabraut. Í viðskiptaáætlun er lagt mat á þær tekjur sem þarf til þess að standa undir framkvæmda- og fjármögnunarkostnaði ásamt rekstrar- og viðhaldskostnaði mannvirkja.

Matsáætlun – kynningarfundir

Vegagerðin og Reykjavíkurborg kynntu matsáætlun Sundabrautar og verklýsingu aðalskipulagsbreytinga á vel sóttum kynningarfundum í október 2023.

Upptöku frá morgunfundi Vegagerðarinnar um Sundabraut frá 6. október má nálgast hér:

Tengd gögn