Færsla Hring­vegar um Mýrdal

 • TegundVegir
 • StaðaUmhverfismat
 • Heimsmarkmið
   8. Góð atvinna og hagvöxtur
 • Flokkar
   Vegstytting
 • Svæði
  • Suðurland

Verið er að vinna að forhönnun veglínu um Mýrdal á grunni frumdraga frá árinu 2008 (Vegagerðin, 2008) og gildandi aðalskipulagi Mýrdalshrepps. Mat á umhverfisáhrifum verður unnið samhliða forhönnun veglínunnar til að tryggja að horft sé til umhverfissjónarmiða við útfærslu vegarins. Í matsáætlun er gerð grein fyrir hvernig áætlað er að staðið verði að mati á umhverfisáhrifum. Gerð er grein fyrir helstu framkvæmda- og áhrifaþáttum framkvæmdar, rannsóknaráætlun og fyrirhugaðri gagnaöflun.

 

Vegagerðin auglýsti drög að matsáætlun 22. desember 2020, í samræmi við þágildandi lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, og var auglýstur kynningartími til 1. febrúar 2021. Vegna samkomutakmarkana var haldinn opinn kynningarfundur um drögin á netinu þann 26. janúar 2021. Einnig var opið hús í Kötlusetri í Vík í Mýrdal þann 28. janúar, þar sem hægt var að nálgast fulltrúa Vegagerðarinnar og VSÓ Ráðgjafar og spyrjast fyrir um framkvæmdina og matsferlið og koma ábendingum og sjónarmiðum á framfæri.

Í tengslum við matið hefur verið komið upp vefsjá þar sem hægt er að nálgast ýmsar landupplýsingar og senda inn ábendingar og athugasemdir. Í heild bárust 367 umsagnir og athugasemdir um drög að matsáætlun, þar af um 320 í gegnum vefsjá, sem brugðist hefur verið við í matsáætlun, sjá nánar í kafla 10.1.

Vegagerðin áformar uppbyggingu á Hringvegi (1-b2_b4) um Mýrdal. Umferð um núverandi veg hefur aukist umtalsvert undanfarin ár, jafnframt hefur þéttbýlið í Vík stækkað með tilheyrandi umferð óvarinna vegfarenda yfir og við veginn. Í samræmi við lögbundið hlutverk Vegagerðarinnar er þörf á að stuðla að auknu umferðaröryggi og greiðfærni allrar umferðar og vöruflutninga um Hringveginn.

Markmið framkvæmdar felast í eftirfarandi þáttum:

 • Umferðaröryggi (lega vegarins) með bættum vegtæknilegum eiginleikum (sjónlengdir, beygjur, halli, fækkun vegtenginga).
 • Greiðfærni á veturna fyrir alla umferð og vöruflutninga.
 • Þjóðvegur út úr þéttbýli sem bætir öryggi og hljóðvist í þéttbýli.
 • Stytting Hringvegar.

Í Samgönguáætlun 2020-2024 er gert ráð fyrir fjármagni í undirbúning vegna 13,3 kílómetra vegagerðar um Mýrdal og Víkurþorp ásamt jarðgöngum í gegnum Reynisfjall. Umfang framkvæmdarinnar er slíkt að hún er matsskyld skv. lögum nr. 111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana (áður lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum) og því leggur Vegagerðin fram þessa umhverfismatsskýrslu. Í samræmi umhverfismatslögin er í skýrslunni gerð grein fyrir raunhæfum valkostum sem Vegagerðin hefur kannað. Valkostir eru sex talsins, auk núllkosts, og fela þrír valkostir í sér jarðgöng og þrír fela í sér endurbætur á núverandi Hringvegi að einhverjum hluta.

Kynning á umhverfismatsskýrslunni fer fram á Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar og er kynningartími frá 1. desember til 29. janúar og er opið fyrir athugasemdir á þeim tíma.  Haldinn verður kynningarfundur á Vík í Mýrdal í janúar, 2024, dagsetning mun vera auglýst síðar.


Matsáætlun

Verið er að vinna að forhönnun veglínu um Mýrdal á grunni frumdraga frá árinu 2008 (Vegagerðin, 2008) og gildandi aðalskipulagi Mýrdalshrepps. Mat á umhverfisáhrifum verður unnið samhliða forhönnun veglínunnar til að tryggja að horft sé til umhverfissjónarmiða við útfærslu vegarins. Í matsáætlun er gerð grein fyrir hvernig áætlað er að staðið verði að mati á umhverfisáhrifum. Gerð er grein fyrir helstu framkvæmda- og áhrifaþáttum framkvæmdar, rannsóknaráætlun og fyrirhugaðri gagnaöflun.

Vegagerðin auglýsti drög að matsáætlun 22. desember 2020, í samræmi við þágildandi lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, og var auglýstur kynningartími til 1. febrúar 2021. Vegna samkomutakmarkana var haldinn opinn kynningarfundur um drögin á netinu þann 26. janúar 2021. Einnig var opið hús í Kötlusetri í Vík í Mýrdal þann 28. janúar, þar sem hægt var að nálgast fulltrúa Vegagerðarinnar og VSÓ Ráðgjafar og spyrjast fyrir um framkvæmdina og matsferlið og koma ábendingum og sjónarmiðum á framfæri.
Í tengslum við matið hefur verið komið upp vefsjá þar sem hægt er að nálgast ýmsar landupplýsingar og senda inn ábendingar og athugasemdir. Í heild bárust 367 umsagnir og athugasemdir um drög að matsáætlun, þar af um 320 í gegnum vefsjá, sem brugðist hefur verið við í matsáætlun, sjá nánar í kafla 10.1.

 


Umhverfismatsskýrsla


Viðaukar