Útboðsnúmer 24-033
Hring­vegur (1), hringtorg og undir­göng við Lónsveg

  • Staða útboðs

    • 1Auglýst júní 2024
    • 2Opnun tilboða
    • 3Samningum lokið

10 júní 2024Útboðsauglýsing

Vegagerðin, sveitarfélagið Hörgársveit og Norðurorka hf. bjóða hér með út gerð Hringtorgs
við Lónsbakka, gerð undirgangna, stoðveggja, vegtenginga og stíga. Innifalið í verkinu er
lenging á steyptu ræsi Lónsár sem og lagning hitaveitulagna.

Helstu magntölur í verkinu eru:

Jarðvinna, vega- og stígagerð
Rif malbiks
5.000 m2
Bergskeringar
2.000 m2
Fyllingar
7.050 m3
Fláafleygar
6.000 m3
Ofanvatnsræsi 
100 m
Brunnar og niðurföll
12 stk.
Styrktarlag 
4.000 m3
Burðarlag 
1.300 m3
Jöfnunarlag undir malbik (Burðarlag) 
1.700 m2
Malbik 
10.400 m2
Kantsteinar 
570 m
Vegrið
350 m
Umferðarmerki 
33 stk.
Götulýsing, skurðgröftur og strengur 
700 m
Ljósastaurar, uppsetning 
21 stk.
Steypt mannvirki og stálplöturæsi
Undirgöng – stálplöturæsi 
22 m
Mótafletir 
1.700 m2
Járnalögn, slakbending 
73.000 kg
Steypa 
485 m3
Veitufyrirtæki, stofnlögn hitaveitu
Jarðvinna vegna hitaveitulagna 
650 m3
Einangruð stálrör DN300 
115 m
Brunnar hitaveitu 
1 stk
Ídráttarrör 
24 m

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2025.

Útboðsgögn eru aðgengileg og verða afhent í rafræna útboðskerfinu TendSign  frá og með 10. júní 2024 og skal tilboðum skilað rafrænt í því útboðskerfi fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 25.  júní 2024.

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum tilkynnt um nöfn bjóðenda og verðtilboð.