Sælu­húsa­hæðir við Kalda­dals­veg (550-02) í Bláskóga­byggð. Kynn­ing á efnis­töku

  • TegundEfnistaka úr námu
  • StaðaKynningargögn
  • Markmið
      Umhverfislega sjálfbærar samgöngur

Vegagerðin hefur tilkynnt Skipulagsstofnun um efnistöku í Bláskógabyggð. Fyrirhugað er að vinna um 20.000 m3 af efni sem ætlað er til að að leggja bundið slitlag á þegar uppbyggðan Kaldadalsveg frá slitlagsenda norðan Þingvalla að Uxarhryggjavegi alls um 15 km.

Framkvæmdasvæðið er innan vatnsverndarsvæðis Þingvallavatns.

Framkvæmdin er tilkynnt til Skipulagsstofnunar í samræmi við  6. gr. laga nr.106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum og samkvæmt flokki B tl. 2.02 í 1. viðauka laganna: Efnistaka og/eða haugsetning á verndarsvæðum.
Meðfylgjandi er greinargerð með nánari upplýsingum um framkvæmdina.