Fram­kvæmd­ir á veg í Múla­þingi Eiðar – Lauf­ás

  • TegundVegir
  • StaðaKynningargögn
  • Markmið
      Öruggar samgöngur

Vegagerðin kynnir fyrirhugaðar framkvæmdir á um 14,8 km löngum kafla á Borgarfjarðarvegi (94) á milli Eiða og Laufáss í Múlaþingi. Um er að ræða endurbyggingu vegarins. Markmið framkvæmdarinnar er að auka umferðaröryggi og stuðla að greiðari samgöngum á Borgarfjarðarvegi. Með endurbyggðum vegi með bundnu slitlagi mun umferðaröryggi aukast til mikilla muna og umferð um svæðið verða greiðari en hún er nú.

 

Fyrirhugað er að endurbyggja Borgarfjarðarveg á kaflanum milli Eiða og Laufáss og leggja hann klæðingu. Endurbyggður vegur verður um 14,8 m langur, þar af verður 0,7 km nýlögn og 14,1 km endurbygging núverandi vegar (sjá meðfylgjandi teikningar aftast í skjali). Núverandi vegur um 6,5 m breiður, með malaryfirborði og slæma hæðarlegu og því er nauðsynlegt að ráðast í endurbætur. Þegar framkvæmdum við kaflann lýkur verður komið bundið slitlag á Borgarfjarðarveg milli Egilsstaða og Borgarfjarðar eystri. Áætluð efnisþörf nýs vegar er um 230 þús. m3 og er efnistaka fyrirhuguð úr skeringum meðfram vegi og úr námusvæðum sem eru skv. skipulagi