Borgar­línan

 • TegundSamgöngusáttmálinn
 • StaðaFramkvæmd hafin
 • Markmið
   Jákvæð byggðaþróunÖruggar samgöngurUmhverfislega sjálfbærar samgöngur
 • Heimsmarkmið
   11. Sjálfbærar borgir og samfélög13. Aðgerðir í loftslagsmálum9. Nýsköpun og uppbygging
 • Flokkar
   BorgarlínaAlmenningssamgöngurSamgöngusáttmálinn
 • Svæði
  • Höfuðborgarsvæðið

Borgarlínan er hágæða almenningssamgöngukerfi (e. Bus Rapid Transit) fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Hún mun að mestu aka í sérrými með forgangi á gatnamótum en þannig eykst bæði áreiðanleiki og hagkvæmni. Þjónustan verður betri og áhersla er lögð á gott aðgengi fyrir alla. Þá eykst tíðni ferða og ferðatíminn styttist. Borgarlínan verður raunhæfur og vistvænn valkostur, sniðinn að þörfum notenda.

Betri almenningssamgöngur

Borgarlínan og Strætó munu saman mynda heildstætt leiðanet almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Í Nýju leiðaneti eru skilgreindar tvær megingerðir leiða: Stofnleiðir og almennar leiðir. Stofnleiðirnar verða sjö talsins og munu tengja sveitarfélög og stærstu hverfi höfuðborgarsvæðisins.

Stofnleiðirnar eru Borgarlínuleiðir framtíðarinnar. Eftir því sem uppbyggingu sérrýmis vindur fram breytast stofnleiðir í Borgarlínuleiðir. Þá eykst skilvirkni og ferðatími styttist.

Borgarlínan verður með góðar tengingar við strætisvagna sem koma frá nágrannasveitarfélögum.

Borgarlínuleiðir.

Borgarlínuleiðir.

Stofnleiðanet er grunnur Borgarlínunnar

Hið Nýja leiðanet, sem nú er í vinnslu, er hannað á þann hátt að bæði borgar­línu­vagnar og aðrir strætis­vagnar geta ekið út úr sérrýminu og ferðast hluta leiðarinnar í blandaðri umferð. Þetta felur í sér mikinn sveigj­anleika og styttri ferðatíma fyrir farþega.

Aðrar leiðir munu nýta sérrýmið að hluta og fá aukinn forgang á þeim hluta leiðarinnar sem styttir ferðatíma farþega.

Þegar sérrými hefur verið byggt upp á a.m.k. helming stofnleiðar breytist hún í borgar­línuleið.

Betri þjónusta

Nýtt leiðanet miðar að því stórauka þjónustu við íbúa höfuðborg­ar­svæðisins. Biðin eftir vagni á stofnleiðum, þar með talið borgar­línu­leiðum, verður aldrei löng en þeir munu koma á um 7-10 mínútna fresti á annatíma og ferðatími mun einnig styttast til muna.  Miðað við fyrstu hugmyndir að Nýju leiðaneti mun íbúum sem búa í göngufæri við slíka þjónustu fjölga verulega.

Á borgar­línu­leiðum verður fargjald greitt áður en stigið er í vagninn og aðgengi verður sérlega gott því gengið verður þrepalaust inn um allar dyr. Hvoru tveggja mun stytta þann tíma sem vagninn er á stöðvum og þar með ferðatímann.

Styttri ferðatími

Uppbygging Borg­ar­lín­unnar og innleiðing á Nýju leiðaneti mun hafa þann ávinning að ferða­tími almenn­ings­sam­gangna mun styttast fyrir flesta. Ekki bara á borg­ar­línu­leiðum heldur öllum leiðum sem nýta sérrýmið að hluta. Sérrými fyrstu lotu munu einnig nýtast öðrum leiðum, stytta ferða­tíma þeirra og greiða fyrir umferð.

Sem dæmi um áætlaða stytt­ingu ferða­tíma má gera ráð fyrir að það muni taka 11 mínútum styttri tíma að ferðast frá Hamra­borg til HR og frá Seltjarn­ar­nesi að Kringl­unni.

 

Fyrstu borgarlínuleiðirnar

Stærsta breytingin í Nýju leiðaneti verður í kjölfar framkvæmda fyrstu lotu Borgar­línunnar þar sem myndast nýjar tengingar með brúm yfir Fossvog og Elliðaárvog.  Áætlað er að þegar þeim framkvæmdum er lokið hefji fyrstu tvær borgar­línu­leiðirnar akstur, frá miðborginni til og frá Vatnsenda annarsvegar og Egilshöll hinsvegar. Samtímis verður Nýja leiðanetið innleitt heildstætt.

Fyrsta framkvæmdalotan felst í að byggja sérrými, borgar­línu­brautir, á um 14,5 km löngum kafla, frá Hamraborg í Kópa­vogi um miðborg Reykjavíkur að Ártúnshöfða.

Borgar­línu­vagnar geta ekið á venjulegu gatnakerfi og því munu borgar­línu­vagnarnir á leið A, keyra áfram frá Hamraborg í blandaðri umferð alla leið upp í Vatnsenda og leið B, mun aka frá Ártúnshöfða í blandaðri umferð að endastöð við Egilshöll.

Borgar­línu­leiðirnar munu því í fyrstu lotu aka frá Vatnsenda alla leið í Egilshöll.

Næstu borgarlínuleiðir

Uppbygging Borgar­línunnar er langtíma verkefni og mun borgar­línu­leiðum fjölga jafnt og þétt á tímabili samgöngusátt­málans.

Sá sveigj­anleiki að vagnar geta keyrt inn og út úr sérrými, býður upp á að hægt er að byggja upp innviði í lotum. Samgöngusátt­málinn brýtur uppbyggingu Borgar­línunnar niður í sex lotur. Að samgöngusátt­málanum liðunum munu  sex af sjö stofnleiðum Strætó hafa breyst yfir í borgar­línu­leiðir.