Umferðartölur á korti

Smellið á kortið til að sjá umferðartölur
Umferðartölur á korti

Ár hvert gefur Vegagerðin út umferðartölur fyrir mest allt þjóðvegakerfið (yfirleitt ekki reiknuð umferð á héraðsvegum). Þessar umferðartölur eru gefnar upp sem meðaltöl (ÁDU, SDU og VDU, sjá nánari skýringar hér fyrir neðan) fyrir ákveðna lengd innan hvers vegar m.ö.o. hvert meðaltal gildir bara fyrir ákveðna lengd innan hvers vegar, vegkafla eða stall (sjá skýringar hér fyrir neðan).

Meðalumferð er reiknuð út frá föstum talningum og skynditalningum. Fastur talningarstaður er sá staður þar sem talið er samfellt alla daga ársins en skynditalning fer að jafnaði fram á tímabilinu maí - september og er talið á völdum vegum. Skynditeljarar eru staðsettir þannig að niðurstöður lýsi sem best veginni meðalumferð um þann vegkafla sem mæla á. Nánari upplýsingar um aðferðafræði talninga er að finna hér .

Athuga skal að birt meðaltöl eiga að lýsa heildarumferðinni í báðar áttir. Á fæstum vegköflum eru fastar talningar til staðar, en þess í stað taka umferðartölur mið af umferð við fastan talningarstað í grennd, sem kallast þá viðmiðunarteljari vegkaflans. Á umræddum vegköflum fer skynditalning að jafnaði fram á 4 - 7 ára fresti, sem getur valdið því að á skynditalningarári breytast meðaltöl ekki alltaf í takt við breytingar á viðmiðunarteljara á milli ára.

Vegkafli: Hluti vegar. Dæmi Hringvegurinn hefur vegnr. 1 en vegkaflanr. eru fjölmörg frá a1 til y2, þá er vegnr. fyrsta vegkafla Hringvegar ritað svona 1-a1.  Hver vegkafli hefur síðan ákveðna lengd sem er mislöng eftir vegköflum.

Stallar: Hluti vegkafla. Hver vegkafli þjóðvegarins getur skipst upp í smærri einingar sem kallast stallar.  Dæmi: Vegkafla 1-a4 er skipt upp í tvo stalla. Fyrri stallur er frá stöð 0 – 6280 m og síðari stallur vegkaflans er frá 6280 – 11410 m.

 ÁDU: Ársdagsumferð, meðalumferð á dag yfir árið

 SDU: Sumardagsumferð, meðalumferð á dag mánuðina júní, júlí, ágúst og september

 VDU: Vetrardagsumferð, meðalumferð á dag mánuðina janúar, febrúar, mars og desember

 Umferðin samkvæmt. uppgefnum meðaltölum, ÁDU, SDU og VDU stendur fyrir umferðina í báðar áttir.

Kortinu má þysja út til að sjá nánar og birtast þá tölur um ársdagsumferð á vegköflunum. Síðan má hvar sem er smella á veg og þá koma upp upplýsingar um ÁDU, SDU og VDU á þeim kafla, auk heitis vegarins, númer hans og kaflans, og upphafs- og endastöð.