Fréttir
 • Guðmundur Valur Guðmundsson framkvæmdastjóri þróunarsviðas Vegagerðarinnar og formaður starfshóps um Sundabraut kynnti niðurstöður hópsins.
 • Áætluð leið Sundabrautar.
 • Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra kynnti nýja skýrslu á kynningarfundi í Hörpu í gær.
 • Sundabrú þykir hafa marga kosti framyfir jarðgöng.
 • F.v. Árni Freyr Stefánsson, Guðmundur Valur Guðmundsson, Bryndís Friðriksdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson og Bergþóra Þorkelsdóttir.

Ný Sundabrautarskýrsla kynnt

Sundabrú hagkvæmari en jarðgöng

4.2.2021

Sigurður Ingi Jóhansson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra kynnti nýja skýrslu um Sundabraut á kynningarfundi í gær. Skýrslan er afrakstur vinnu starfshóps á vegum Vegagerðarinnar en Reykjavíkurborg, Faxaflóahafnir og Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu áttu einni fulltrúa í hópnum.

Niðurstaða hópsins er sú að Sundabrú sé hagkvæmari kostur en jarðgöng fyrir legu Sundabrautar. Það sem talið er vega þyngst er að kostnaður við brúarleið er lægri, brú hentar betur fyrir alla ferðamáta og almenningssamgöngur og ný Sundabraut á brú bætir samgöngur innan höfuðborgarsvæðisins og til og frá borginni með því að dreifa umferð, minnka álag á öðrum stofnvegum og stytta ferðatíma.

Framkvæmdir geta hafist árið 2025

Guðmundur Valur Guðmundsson framkvæmdastjóri þróunarsviðs Vegagerðarinnar og formaður starfshópsins kynnti niðurstöður skýrslunnar.

Í máli hans kom meðal annars fram að starfshópurinn telur að framkvæmdir við Sundabraut geti hafist árið 2025 og lokið 2029-2030. Hópurinn telji að undirbúningur, rannsóknir, hönnun, mat á umhverfisáhrifum og vinna við breytingar á skipulagsáætlunum taki að lágmarki 4 ár. Þá megi áætla að framkvæmdatími við byggingu Sundabrúar og aðliggjandi vega verði um 4-5 ár.

Kostnaður við þverun Kleppsvíkur með Sundabrú er metinn 44 milljarðar kr. en með jarðgöngum (Sundagöngum) 58 milljarðar kr. Kostnaður við kaflann frá Gufunesi á Kjalarnes er sá sami í báðum tilvikum, eða 25 milljarðar kr. Heildarkostnaður miðað við brú er því 69 ma. kr. en 83 ma. kr. ef jarðgöng yrðu fyrir valinu. 

Sundabraut er ein af sex samgönguframkvæmdum sem Alþingi hefur heimilað að verði unnin sem samvinnuverkefni hins opinbera og einkaaðila. 

Helstu niðurstöður

Starfshópurinn kynnir í skýrslunni margvísleg rök fyrir því að Sundabrú sé hagkvæmari valkostur en jarðgöng.

 • Sundabrú hefur jákvæðari áhrif á umferð og ferðatíma en jarðgöng og bætir samgöngur í norðurhluta höfuðborgarsvæðisins.
 • Sundabrú getur dregið úr umferðarþunga á öðrum vegum, s.s. Höfðabakka um Gullinbrú og í Ártúnsbrekku. Báðir valkostir (Sundabrú og Sundagöng) hafa sömu áhrif til minnkunar á umferð um Vesturlandsveg í Mosfellsbæ.
 • Sundabrú nýtist betur fyrir almenningssamgöngur og samkvæmt umferðarspám mun farþegum fjölga, ferðatími styttast og skiptingum fækka.
 • Sundabrú gefur möguleika á nýrri tengingu fyrir göngu- og hjólaleiðir og er því skynsamlegri lausn fyrir fjölbreytta ferðamáta.
 • Sundabrú bætir tengingu milli höfuðborgarsvæðis og Vesturlands og Norðurlands. Vegalengd frá Akranesi til Reykjavíkur mun til að mynda styttast um 5-8 km.
 • Sundabrú bætir tengingu Grafarvogs við svæðið vestan Elliðaáa. 
 • Sundabrú getur aukið hagræði fyrir atvinnustarfsemi af ýmsu tagi og hægt er að koma til móts við áhrif á hafnastarfsemi.

Starfshópurinn tilgreinir að jarðgöng myndu á hinn bóginn hafa minni sjónræn áhrif og að brúarframkvæmdir hefðu meiri áhrif á hafnastarfsemi á framkvæmdatíma. Tillögur hafi þó verið kynntar hagsmunaaðilum og að ekki hafi verið gerðar verulegar athugasemdir við þær. 

Nánar um Sundabrú

Í skýrslunni er gerð tillaga um að Sundabrú verði 1.172 m löng með 14 höfum. Fjórar akreinar yrðu á brúnni og sérstök göngu- og hjólaleið á austurkanti brúarinnar. Um helmingur brúarinnar yrði yfir Kleppsvík en hinn helmingurinn á landi að vestanverðu. Brúin myndi rísa í 35 m hæð yfir hafflötinn með 30 m siglingahæð og 100 m breiðri siglingarennu. Með þessu er gert ráð fyrir að hægt verði að sigla undir Sundabrú til að nýta áfram hafnarbakka innan brúarinnar.

Við Gufunes er miðað við að Sundabrú mæti landi á stuttri landfyllingu. Gert er ráð fyrir að Sundabraut tengist Sæbraut við núverandi gatnamót Holtavegar og Sæbrautar. Hægt verði að aka undir Sundabrú við gatnamótin við Skútuvog og tengja þannig svæði beggja vegna.

Starfshópurinn

Í starfshópnum sátu Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs Vegagerðarinnar, en hann var formaður hópsins, Bryndís Friðriksdóttir, svæðisstjóri höfuðborgarsvæðis Vegagerðarinnar, Gísli Gíslason, fyrrverandi hafnarstjóri, tilnefndur af Faxaflóahöfnum, Jón Kjartan Ágústsson, svæðisskipulagsstjóri, tilnefndur af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Þorsteinn R. Hermannsson, samgöngustjóri Reykjavíkurborgar, fyrir hönd borgarinnar.

Ítarefni