Fréttir
  • Eldvatn kort af framkvæmdasvæði
  • Brú á Eldvatni hjá Ásum

Skaftártunguvegur (208). Brú á Eldvatn hjá Ásum

kynning á framkvæmdum

21.12.2016

Vegagerðin kynnir hér framkvæmdir á Skaftártunguvegi (208) um Eldvatn hjá Ásum í Skaftártungu, Skaftárhreppi í Vestur-Skaftafellssýslu.

Fyrirhugað er að byggja nýja 78 m langa brú yfir Eldvatn, skammt neðan núverandi brúar. Ný brú verður tengd núverandi vegakerfi með stuttum vegum beggja vegna. Fyrirhuguð framkvæmd er samtals um 920 m löng.

Kanna þarf matsskyldu framkvæmdarinnar samkvæmt 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, viðauka 1, lið 10.09 B, þar sem um er að ræða framkvæmd utan þéttbýlis á verndarsvæði, en fyrirhuguð framkvæmd liggur á stuttum kafla um eldhraun sem eru jarðminjar sem njóta verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.

Vegagerðin telur að framkvæmdin hafi ekki í för með sér umtalsverð áhrif á umhverfið vegna umfangs, eðlis eða staðsetningar. Framkvæmdum verður hagað þannig að neikvæð áhrif þeirra verði sem minnst, mótvægisaðgerðum verður beitt og haft samráð við ýmsa aðila.

Sjá nánar hér.